Πειραιώς: Στα 245 εκατ. ευρώ τα επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη

30-05-2014, 19:04
Πειραιώς: Στα 245 εκατ. ευρώ τα επαναλαμβανόμενα προ προβλέψεων κέρδη

Στα 245 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώθηκαν τα επαναλαμβανόμενα προ φόρων και προβλέψεων κέρδη του ομίλου της Πειραιώς, αυξημένα κατά 8% έναντι του 4ου 3μήνου 2013.

 

Στα αποτελέσματα αυτά δεν περιλαμβάνονται έκτακτες επιβαρύνσεις λειτουργικής ενοποίησης και εξαγορών ύψους €32 εκατ και τα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα -€22 εκατ από τις θέσεις στην Ουκρανία λόγω υποτίμησης του τοπικού νομίσματος).

 

Τα βασικά στοιχεία των αποτελεσμάτων του ομίλου είναι τα εξής:

 

* Τα καθαρά έντοκα έσοδα του ομίλου συνέχισαν την ανοδική τους τάση σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν σε €479 εκατ, παρουσιάζοντας αύξηση 1% σε σχέση με το 4ο 3μήνο 2013.

 

* Τα καθαρά έσοδα προμηθειών διαμορφώθηκαν σε €80 εκατ, παρουσιάζοντας σταθεροποίηση σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, σε εποχικά εξομαλυμένη βάση για τις προμήθειες του αγροτικού τομέα (€12 εκατ), ενώ ο Όμιλος έχει αρχίσει να υλοποιεί σειρά ενεργειών με στόχο την περαιτέρω ενίσχυσή τους.

 

* Τα καθαρά λειτουργικά έσοδα διαμορφώθηκαν σε €553 εκατ, ενώ το λειτουργικό κόστος παρουσίασε σημαντική βελτίωση στα €323 εκατ, μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα έξοδα ενσωμάτωσης των εξαγορασθεισών τραπεζών €32 εκατ. Δηλαδή το λειτουργικό κόστος μειώθηκε 21% σε σχέση με το 4ο 3μηνο 2013 (€408 εκατ).

 

* Οι προβλέψεις για δάνεια διαμορφώθηκαν σε €481 εκατ ή 2,6% επί των δανείων προ προβλέψεων και προσαρμογών από 3,6% το 4ο 3μηνο του 2013, επωφελούμενες από την αισθητή μείωση της παραγωγής νέων δανείων σε καθυστέρηση.

 

* Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες που αναλογούν στους μετόχους διαμορφώθηκαν σε -€247 εκατ.
Με βάση και τα παραπάνω στοιχεία τα μεγέθη του ομίλου στις 31 Μαρτίου ήταν τα εξής:

 

* Το ενεργητικό του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €89,5 δισ, παρουσιάζοντας 1% μείωση έναντι του Δεκεμβρίου 2013*.

 

* Οι καταθέσεις ανήλθαν σε €54,6 δισ, ενισχυμένες κατά 1% σε σχέση με το προηγούμενο 3μηνο, ενώ η διάρθρωσή τους είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική με τη σχέση καταθέσεις ταμιευτηρίου-όψεως και προθεσμίας να διαμορφώνεται σε 40% / 60%.

 

* Τα δάνεια προ προβλέψεων και προσαρμογών συνέχισαν την ήπια πορεία απομόχλευσής τους (-1% τριμηνιαίως*), σε ένα περιβάλλον αρνητικής, παρότι επιβραδυνόμενης, οικονομικής ανάπτυξης και διαμορφώθηκαν σε €73,6 δισ. Τα καθαρά δάνεια ανήλθαν σε €59,5 δισ.

 

* Ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις σημείωσε περαιτέρω βελτίωση τον Μάρτιο 2014 στο επίπεδο του 109%, έναντι 111%* το Δεκέμβριο και 113% το Σεπτέμβριο 2013, ενώ ο δείκτης καθαρής χρηματοδότησης από το Ευρωσύστημα (χωρίς τα ομόλογα EFSF που έχουν χρησιμοποιηθεί για την άντληση ρευστότητας από την ΕΚΤ) υποχώρησε περαιτέρω στο 9% επί του ενεργητικού.

 

* Ο δείκτης των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ανήλθε στο 37,9%, με την παραγωγή νέων δανείων σε καθυστέρηση το 1ο 3μηνο 2014 να συνεχίζει την καθοδική της πορεία για 5ο συνεχόμενο τρίμηνο (ως ποσοστό των δανείων στο 1,0% από 1,3% το 4ο 3μηνο 2013), ο δε δείκτης κάλυψης των δανείων σε καθυστέρηση από σωρευμένες προβλέψεις διατηρήθηκε στο 51%.

 

* Ο δείκτης σωρευμένων προβλέψεων προς το σύνολο των δανείων ανήλθε στο τέλος Μαρτίου 2014 στο ιδιαίτερα υψηλό σημείο του 19,2%, τόσο για τον Όμιλο όσο και για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο, έναντι 15,6% του συνόλου της ελληνικής αγοράς.

 

* Τα pro-forma συνολικά ίδια κεφάλαια του Ομίλου Πειραιώς (περιλαμβάνεται η πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου €1,75 δισ και η αποπληρωμή των προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου €750 εκατ) ανήλθαν στα €9,3 δισ, ενώ ο pro-forma δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας Common Equity Tier 1 του Ομίλου σύμφωνα με το νέο Πλαίσιο της Βασιλείας ΙΙΙ διαμορφώθηκε στο πολύ ικανοποιητικό για τα διεθνή δεδομένα επίπεδο του 14,4%.

 

* Το δίκτυο καταστημάτων στο τέλος Μαρτίου 2014 αριθμούσε 1.374 μονάδες, με 964 καταστήματα στην Ελλάδα και 410 σε 9 χώρες στο εξωτερικό. Το ανθρώπινο δυναμικό ανερχόταν σε 22.402 άτομα, 16.454 σε εγχώριες και 5.948 σε διεθνείς δραστηριότητες.

Θέματα της ίδιας ενότητας
08.12.2022 14:18

Πτωτικές τάσεις στις τιμές χονδρικής βασικών αγροτικών προϊόντων
Πτωτικές τάσεις επικρατούν στις τιμές χονδρικής σε ορισμένα βασικά αγροτικά προϊόντα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Αγοράς...

08.09.2022 14:45

Στη Ροδόπη, ο πρώτος επί ελληνικού εδάφους συνεταιρισμός παραγωγών στέβιας
Αλλαγή σελίδας, με στόχο την παραμονή τους στην ύπαιθρο και τον πρωτογενή τομέα, επιχειρούν, με «όχημα» τον πρώτο επί ελληνικού εδάφους...

08.09.2022 14:38

Ψεκασμοί κατά των κουνουπιών στις αγροτικές περιοχές ρυζοκαλλιεργειών του κάμπου Θεσσαλονίκης και Ημαθίας
Ψεκασμοί υπέρμικρου όγκου για την καταπολέμηση κουνουπιών στις αγροτικές περιοχές ρυζοκαλλιεργειών του κάμπου Θεσσαλονίκης και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<