Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

23-05-2014, 10:00
Το ημερολόγιο του καλλιεργητή

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

Γεωπόνος

 

Ο θρίπας, η ασκοχύτωση, ο περονόσπορος και η σκωρίαση μπορεί να προσβάλλουν τα ψυχανθή που καλλιεργούνται για τον καρπό τους (όσπρια αλλά και κτηνοτροφικά) πριν τη συγκομιδή τους. Πρόβλημα στην καρυδιά αποτελούν η βακτηρίωση και η ανθράκωση, που αντιμετωπίζονται με καλλιεργητικά μέτρα, αλλά και με κατάλληλα, συνδυαστικά φυτοπροστατευτικά προϊόντα Στο αμπέλι προσοχή την εποχή αυτή χρειάζεται από πιθανές προσβολές του με περονόσπορο.

 

ΨΥΧΑΝΘΗ ΓΙΑ ΚΑΡΠΟ

Στα καρποδοτικά ψυχανθή συναντώνται λίγο πριν τη συγκομιδή, εχθροί και ασθένειες, όπως ο θρίπας, η ασκοχύτωση, ο περονόσπορος και η σκωρίαση.

Ο θρίπας είναι ένα μικρό θυσανόπτερο μήκους 1,7 χιλιοστών που προσβάλλει τα φύλλα και τους νεαρούς βλαστούς, που στη συνέχεια εξαπλώνεται σε όλα τα μέρη του φυτού, παραμορφώνοντάς τα μέχρι να τα ξεράνει. Τα νύγματά του προκαλούν χαρακτηριστικές παραμορφώσεις στους νεαρούς λοβούς και για την αντιμετώπισή του ενδείκνυνται η καλλιέργεια πρώιμων ποικιλιών, η αμειψισπορά. Στις δε περιπτώσεις έντονων προσβολών απαραίτητη είναι η διενέργεια ψεκασμών ή επιπάσεων με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο εντομοκτόνο.

Η ασκοχύτωση είναι μια ασθένεια που προσβάλλει τα ρεβίθια, τα μπιζέλια (βρώσιμα και κτηνοτροφικά), το βίκο, τη φακή, τα κουκιά, το λαθούρι, το φασόλι και το τριφύλλι και η προσβολή των φυτών από την αρρώστια εκδηλώνεται με τη δημιουργία νεκρωτικών κηλίδων σε όλα τα υπέργεια μέρη των φυτών (στελέχη, μίσχοι, φύλλα, άνθη, λοβοί) και γίνεται περισσότερο καταστρεπτική σε υγρές τοποθεσίες και σε περιοχές με πολλές βροχοπτώσεις. Για την αντιμετώπισή της συνιστάται η χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου, που εξασφαλίζεται συνήθως από περιοχές με λίγες βροχοπτώσεις κατά τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου, καθώς και η πλήρης καταστροφή των φυτικών υπολειμμάτων. Σε περιπτώσεις έντονης προσβολής απαιτούνται ψεκασμοί με κατάλληλα, εγκεκριμένα μυκητοκτόνα.

Ο περονόσπορος των ψυχανθών αποβαίνει ιδιαίτερα καταστρεπτικός σε υγρά και δροσερά περιβάλλοντα και ο μύκητας εμφανίζεται στην κάτω επιφάνεια των φύλλων με μια λευκή, βαμβακώδη εξάνθηση και λίγο αργότερα η πάνω επιφάνεια γίνεται κίτρινη, μετά καστανή και στο τέλος το φύλλο ξεραίνεται. Προτείνεται για την αντιμετώπισή του η χρησιμοποίηση σπόρου από ξηρές περιοχές και διετής τουλάχιστον αμειψισπορά.

Τέλος, η σκωρίαση προκαλείται από μύκητα, η δραστηριότητα του οποίου ευνοείται σε περιοχές με υψηλή ατμοσφαιρική υγρασία, όπως η ασκοχύτωση και ο περονόσπορος, όταν ο καιρός είναι συννεφιασμένος και η υγρασία μένει πάνω στα φύλλα μέχρι αργά τις πρωινές ώρες, δημιουργώντας φλύκταινες που είναι περισσότερες στην κάτω επιφάνεια των φύλλων. Για την αντιμετώπιση του μύκητα ενδείκνυται η χρησιμοποίηση ανθεκτικών ποικιλιών, οι μεγάλης διάρκειας αμειψισπορές, καθώς και οι ψεκασμοί ή επιπάσεις με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα μυκητοκτόνα.

 

ΚΑΡΥΔΙΑ

Η βακτηρίωση προκαλεί νεκρώσεις στους ίουλους (στα θηλυκά άνθη), στα φύλλα, στους καρπούς και στη νεαρή βλάστηση της καρυδιάς, οι δε καρποί της είναι ευαίσθητοι στην ασθένεια από την άνθηση έως και όλη την καλοκαιρινή περίοδο. Επισημαίνεται ότι τα καρύδια με πρώιμες προσβολές εμφανίζουν σκουρόχρωμες κηλίδες, που τα περισσότερα πέφτουν και εάν οι καρποί τους προσβληθούν πριν από τη σκλήρυνση του κελύφους, η ψίχα ζαρώνει και στη συνέχεια, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, συνήθως πέφτουν. Συνιστώνται για την αντιμετώπιση της ασθένειας ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα κάθε 10-15 ημέρες, από την έναρξη της βλάστησης μέχρι και το τέλος της καρπόδεσης. Εφιστάται η προσοχή των παραγωγών στο γεγονός ότι το περισσότερο ευαίσθητο στάδιο για τη μόλυνση των δέντρων, είναι αυτό της άνθησης των θηλυκών ανθέων και γι’ αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί ψεκασμός με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο μυκητοκτόνο, με τη μικρότερη συνιστώμενη δόση.

Η ανθράκωση είναι μια μυκητολογική ασθένεια που προσβάλλει τα φύλλα, τους ετήσιους βλαστούς και τους καρπούς της καρυδιάς. Η δε προσβολή της εκδηλώνεται αρχικά στα φύλλα των δέντρων με νεκρωτικές κηλίδες που συχνά ενώνονται σχηματίζοντας μεγαλύτερες νεκρωτικές κηλίδες και στη συνέχεια κιτρινίζουν και πέφτουν. Στους καρπούς η προσβολή προκαλεί νεκρωτικές κηλίδες και εάν τα καρύδια είναι πολύ μικρά, αυτά δεν αναπτύσσονται κανονικά και πέφτουν πρόωρα. Οι δε ψεκασμοί για την αντιμετώπιση της βακτηρίωσης καταπολεμούν συνδυαστικά και την ανθράκωση.

Προσοχή από τους παραγωγούς χρειάζεται, επίσης, κατά τη διάρκεια της άνθησης της καρυδιάς, ώστε να αποφεύγονται οι ψεκασμοί με μελισσοτοξικά, φυτοπροστατευτικά προϊόντα και όπου αυτό δεν είναι απολύτως δυνατό να γίνονται τις απογευματινές ώρες και να ακολουθούνται πιστά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών ουσιών.

 

ΑΜΠΕΛΙ

Απαιτείται συστηματικός έλεγχος των αμπελιών για πιθανή ύπαρξη συμπτωμάτων προσβολής από περονόσπορο, ώστε σε αμπέλια και περιοχές που εντοπίζονται τα συμπτώματα της ασθένειας (κηλίδες ελαίου και εξανθήσεις) να γίνεται άμεση καταπολέμηση με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Η εφαρμογή καλλιεργητικών μέτρων συμβάλλει και αυτή καθοριστικά στον περιορισμό της ασθένειας και συγκεκριμένα τα κλαδέματα (χειμωνιάτικα και καλοκαιρινά), η καταστροφή των ζιζανίων, η αποστράγγιση του εδάφους, ο περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης, αλλά και η καταστροφή των βλαστών που φύονται από τα χαμηλά σημεία του κορμού των πρέμνων.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<