Για λίγους η αναστολή των δόσεων

23-05-2014, 09:51
Για λίγους η αναστολή των δόσεων

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)


«Πριν αλέκτορα φωνήσαι» πετάει το… πουλάκι της αναστολής των δόσεων για ένα χρόνο, για τους περισσότερους από τους 4.850 γεωργοκτηνοτρόφους που έχουν λάβει δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.

 

Με απόφασή του ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταικούρας βάζει πέντε προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούν οι εν λόγω επιχειρήσεις και οι παραγωγοί που θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν την αναστολή καταβολής δόσεων για τα δάνεια που έχουν λάβει με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, βασικές προϋποθέσεις για την ένταξή τους είναι:

1. Να έχουν εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους πριν από την έναρξη της περιόδου αναστολής, καθώς και την τυχόν οφειλόμενη προμήθεια ασφαλείας.

2. Να βρίσκονται σε λειτουργία.

3. Να μην έχουν υπαχθεί, αλλά ούτε και να έχουν υποβάλει αίτηση υπαγωγής στις διατάξεις του Πτωχευτικού Κώδικα.

4. Η αναστολή να οδηγεί σε αύξηση της καθαρής παρούσας αξίας του δανείου (με την έννοια ότι η καθαρή παρούσα αξία των αναμενόμενων ταμειακών ροών μετά την αναστολή είναι μεγαλύτερη σε σχέση με την καθαρή παρούσα αξία των αντίστοιχων ταμειακών ροών σε περίπτωση εκκαθάρισης).

5. Η αναστολή να πραγματοποιείται επί ίσοις όροις τόσο για το εγγυημένο όσο και για το μη εγγυημένο τμήμα των αναστελλόμενων δόσεων και κατ’ αναλογία με τα εφαρμοζόμενα για τα μη εγγυημένα από το Δημόσιο δάνεια.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, η ρύθμιση αφορά 4.850 επιχειρήσεις που ασχολούνται με την αγροτική παραγωγή. Εξ’ αυτών οι 4.700 είναι πτηνοκτηνοτροφικές επιχειρήσεις που οι οφειλές τους φθάνουν τα 184.779.382 ευρώ, ενώ οι υπόλοιπες 150 είναι οινοποιητικές με ύψος οφειλών 29.449.151 ευρώ.

Συνολικά ο αριθμός των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που μπορούν να μπουν στη νέα ρύθμιση είναι 17.800 και, εκτός των προαναφερθεισών, περιλαμβάνονται 8.900 πυρόπληκτες επιχειρήσεις, 1.225 επιχειρήσεις της Βορείου Ελλάδας και 375 ιδιωτικές επιχειρήσεις που ενισχύονται από το πλαίσιο στήριξης.

 

Τί προβλέπεται 

Ειδικότερα και κωδικοποιημένα, σύμφωνα με την εν λόγω Υπουργική Απόφαση:
- Παρέχεται η ευχέρεια σε όσες επιχειρήσεις και όσους επαγγελματίες το επιθυμούν να τύχουν αναστολής καταβολής των χρεολυσίων των οφειλόμενων δόσεων της περιόδου από 31/12/2013 έως 31/12/2014, με μόνη υποχρέωση από μέρους τους την καταβολή του συνόλου των τόκων που θα προκύψουν για το χρονικό διάστημα της αναστολής.
- Τα χρεολύσια των δόσεων, των οποίων η καταβολή αναστέλλεται, προσαυξάνουν αντίστοιχα και αποπληρώνονται μαζί με τις αμέσως επόμενες δόσεις του δανείου, μετά τη λήξη της περιόδου αναστολής, χωρίς επιμήκυνση της συνολικής διάρκειας του δανείου.
- Οι συμβατικοί τόκοι των δόσεων που αναστέλλονται, καταβάλλονται από τους δανειολήπτες κατά το μέρος που τους βαρύνει, ενώ οι επιπλέον τόκοι που θα προκύψουν, λόγω της ως άνω αναστολής, βαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τους δανειολήπτες. Όλοι οι ανωτέρω τόκοι δεν καλύπτονται με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου.
Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, υποβάλλονται στα πιστωτικά ιδρύματα, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής αυτών την 31/07/2014.

Τα πιστωτικά ιδρύματα ελέγχουν εάν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υπαγωγή στις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης και εγκρίνουν ή απορρίπτουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή.

Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής των σχετικών συμβάσεων ορίζεται η 30/11/2014.

 

 

Κατανομή των δανείων 

ΠΕΡΙΟΧΗ/ΕΙΔΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ                                         ΠΟΣΟ (ευρώ)

ΘΡΑΚΗΣ – ΞΑΝΘΗΣ – ΡΟΔΟΠΗΣ – ΕΒΡΟΥ                     246.217.630

ΦΛΩΡΙΝΑΣ – ΚΙΛΚΙΣ                                                          30.417.608

ΚΙΛΚΙΣ – ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ                                40.341.702

ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                             97.465.148

ΗΜΑΘΙΑΣ                                                                              195.661.755

ΔΡΑΜΑΣ                                                                                88.104.351

ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                    11.061.017

ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                              100.387.793

ΠΕΛΛΑΣ – ΣΕΡΡΩΝ                                                             67.447.456

ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                      31.613.113

ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ                                          29.449.151

ΠΤΗΝΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ                          184.779.382

ΠΥΡΟΠΑΘΩΝ ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ                                                 443.764.598

ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ             312.018.658

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<