Πειραιώς: Τέσσερις νέες συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας

22-05-2014, 14:00
Πειραιώς: Τέσσερις νέες συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας

Τέσσερις νέες συμφωνίες Συμβολαιακής Γεωργίας για βιομηχανικό ροδάκινο, βαμβάκι και ρυζοκαλλιέργεια και ελιές υπέγραψε η Τράπεζα Πειραιώς, ενώ ανανέωσε τη συμφωνία της με βαμβακοπαραγωγούς της Αιτολωακαρνανίας.

 

Συγκεριμένα:

 

1.Νέα Συμφωνία Συμβολαιακής Γεωργίας στo βιομηχανικό ροδάκινο με την εταιρεία με σαφή εξαγωγικό προσανατολισμό «Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη ΑΛ.Μ.ΜΕ. Α.Ε.»

 

Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς συμπύρηνου ροδάκινου του Νομού Ημαθίας, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε.». H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στον τομέα των ροδάκινων, αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την παραπάνω εταιρεία.

Η εταιρεία «ΑΛ.Μ.ΜΕ Α.Ε.» έχει τις εγκαταστάσεις της στην καρδιά του Νομού Ημαθίας στην Κεντρική Μακεδονία και δραστηριοποιείται στον τομέα επεξεργασίας και τυποποίησης φρούτων στην ελληνική και διεθνή αγορά. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες βιομηχανίες κονσερβοποίησης φρούτων στην Ευρώπη. Λειτουργεί συνεχώς από το 1996 με εξαγωγές σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως.

Δίνει μεγάλη προσοχή στην ποιότητα της πρώτης ύλης που χρησιμοποιεί για τα προϊόντα της, εφαρμόζοντας όλους τους διεθνείς κανονισμούς διασφάλισης της ποιότητας, με πρώτες ύλες τις οποίες προμηθεύεται κυρίως από τους συνεταιρισμούς μέλη της. Εφαρμόζει μεθόδους πλήρους παρακολούθησης και καταγραφής των καλλιεργειών του ροδάκινου από τους συνεταιρισμούς μέλη της, μέσω του συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Παραγωγής.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, πιστοποιείται η σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.

 

2. Νέα Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία στo βαμβάκι με την εταιρία «SKL-Αφοί Σκλαπάνη Εκκοκκιστήρια Α.Τ.Β.Ε.Ε »

 

 

Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς βαμβακιού του Νομού Βοιωτίας, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρία «SKL - Αφοί Σκλαπάνη Εκκοκκιστήρια Α.Τ.Β.Ε.Ε »

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην καλλιέργεια του βαμβακιού, αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση του προϊόντος από την εταιρία.

Οι εγκαταστάσεις της «SKL - Αφοί Σκλαπάνη Εκκοκκιστήρια Α.Τ.Β.Ε.Ε.» βρίσκονται στη Λειβαδιά και η εταιρεία δραστηριοποιείται στην επεξεργασία βάμβακος και την εμπορία δημητριακών καρπών.

Αποστολή της εταιρείας είναι να συνδέσει την τοπική παραγωγική βάση με την εθνική και την παγκόσμια οικονομία, με σεβασμό στο προϊόν, τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Αξιοποιώντας το ανθρώπινο δυναμικό και την εμπειρία της, προσθέτει αξία στην αγροτική παραγωγή, αναπτύσσει δεσμούς αμοιβαιότητας με τους καλλιεργητές, και συμβάλλει στην πρόοδο της τοπικής οικονομίας.

Μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, πιστοποιείται η σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.

 

3. Νέα Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς για Συμβολαιακή Γεωργία στην ρυζοκαλλιέργεια με την εταιρία «Σπανός ΑΒΕΕΤ»

 

Σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς ρυζιού του Νομού Θεσσαλονίκης, προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την εταιρία «Σπανός ΑΒΕΕΤ».

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας στην καλλιέργεια του ρυζιού αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από την εταιρία.

H εταιρεία «Σπανός ΑΒΕΕΤ» δραστηριοποιείται στην επεξεργασία και εμπορία ακατέργαστου ρυζιού και η έδρα της βρίσκεται στη Σίνδο του Νομού Θεσσαλονίκης.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις καταλαμβάνουν έκταση 5.000 τ.μ., επί οικοπέδου 21.000 τ.μ. Η τοποθεσία της μονάδας παραγωγής καθιστά ευχερή την μεταφορά του προϊόντος, οδικώς, σιδηροδρομικώς και από θαλάσσης τόσο για το εσωτερικό της χώρας όσο και για τις εξαγωγές. Ο μηχανολογικός εξοπλισμός της μονάδας παραγωγής βασίζεται σε τεχνολογία αιχμής, στα επιμέρους τμήματα υγροθερμικής κατεργασίας (parboiling), αλέσεως και παραγωγής ενέργειας, μέσω της καύσεως βιομάζας (ορυζοφλοιού).

Η παραγωγική διαδικασία της επιχείρησης είναι πιστοποιημένη και κατά τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008 και 22000:2005.Η μονάδα παραγωγής λειτουργεί σύμφωνα με όλες τις διατάξεις της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας περί ίδρυσης και λειτουργίας βιομηχανικών εγκαταστάσεων και προστασίας του περιβάλλοντος.

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεση του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται, αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στην εταιρία.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, πιστοποιείται η σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.

 

 

4. Ανανέωση και επέκταση συνεργασίας για τη Συμβολαιακή Γεωργία στο βαμβάκι και νέα Συμφωνία της Τράπεζας Πειραιώς στην επιτραπέζια ελιά Καλαμών με τον «Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου / Ναυπακτίας – Η Ένωση»

 

 

Σε ανανέωση και επέκταση του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας που αφορά σε παραγωγούς βαμβακιού του Νομού Αιτωλοακαρνανίας προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με τον «Αγροτικό Συνεταιρισμό Μεσολογγίου / Ναυπακτίας – Η Ένωση», μετά την άκρως επιτυχημένη περσινή συνεργασία.

Επιπλέον η Τράπεζα προχώρησε σε νέο πρόγραμμα Συμβολαιακής Γεωργίας με τον ίδιο Συνεταιρισμό που αφορά σε ελαιοπαραγωγούς του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

H χρηματοδοτική πρόταση της Συμβολαιακής Γεωργίας, στις καλλιέργειες της ελιάς και του βάμβακος αναφέρεται ουσιαστικά στην ορθολογική οργάνωση και στην οικονομική στήριξη της παραγωγικής διαδικασίας και καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα από τον παραγωγό μέχρι την επεξεργασία και την πώληση των προϊόντων από τον παραπάνω Συνεταιρισμό.

Ο «Αγροτικός Συνεταιρισμός Μεσολογγίου / Ναυπακτίας – Η Ένωση», έχει τις εγκαταστάσεις τυποποίησης-συσκευασίας βρώσιμων ελιών (καλαμών) στη θέση παραλία Σταμνάς Μεσολογγίου και δραστηριοποιείται στην εκκόκκιση βάμβακος με εκκοκκιστήριο στο Νεοχώρι Οινιαδών όπως και στην παραγωγή σύνθετων ζωοτροφών με την ονομασία ΑΙΤΩΛΙΑ σε νέα μονάδα στην Βαλισσα Λεσινίου.

Οι ελιές καλαμών και το λάδι του Συνεταιρισμού συγκεντρώνονται αποκλειστικά από παραγωγούς στην «Αιτωλική Γη» και φέρουν τον ομώνυμο διακριτικό τίτλο

Σκοπός του Συνεταιρισμού είναι η εξυπηρέτηση των παραγωγών της περιοχής προσφέροντας στα προϊόντα τους υπεραξία αλλά και η προσφορά στον καταναλωτή αγνών και υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων. Σε αυτά τα πλαίσια συμμετέχει σε σειρά κοινοτικών προγραμμάτων που εστιάζουν στην βελτιστοποίηση της παραγωγής και της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων.

Μέσω του προγράμματος Συμβολαιακής Γεωργίας της Τράπεζας Πειραιώς, ο παραγωγός έχει στη διάθεσή του την απαιτούμενη ρευστότητα με άκρως ανταγωνιστικούς όρους τη στιγμή που τη χρειάζεται αλλά και εγγυημένη πληρωμή της παραγωγής που έχει συμφωνήσει να παραδώσει στον Συνεταιρισμό.

Το Πρόγραμμα καλύπτει όλη την παραγωγική, εφοδιαστική και μεταποιητική αλυσίδα του αγροτικού προϊόντος υποστηρίζοντας συντεταγμένα την επωφελή συνεργασία παραγωγών και επιχείρησης.

Με την υλοποίηση της νέας αυτής συνεργασίας, πιστοποιείται η σταθερή βούληση της Τράπεζας Πειραιώς για την υποστήριξη και ενθάρρυνση κάθε υγιούς παραγωγικής προσπάθειας στον τομέα της οικονομίας.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<