Αφορολόγητη «ανάσα» φέτος για τους αγρότες

28-04-2014, 11:18
Αφορολόγητη «ανάσα» φέτος για τους αγρότες

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

 

Με το αφορολόγητο όριο των μισθωτών και των συνταξιούχων, θα φορολογηθούν φέτος για τα περυσινά τους εισοδήματα οι Έλληνες αγρότες.

 

Με τροπολογία που κατατίθεται στη Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να ισχύσει το πλήρες αφορολόγητο για όσους αγρότες έχουν φορολογητέο (καθαρό ή τεκμαρτό) εισόδημα έως 21.000 ευρώ, όπως ακριβώς ισχύει και για τους υπόλοιπους μισθωτούς, ενώ καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και καθιερώνεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ. Για κάθε 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος των 21.000 ευρώ, η έκπτωση αυτή μειώνεται κατά 100 ευρώ, μέχρι να μηδενιστεί στο επίπεδο των 42.000 ευρώ.

 

Αυτό σημαίνει ότι θα ισχύσει και για τους αγρότες το αφορολόγητο των 9.545 ευρώ και τα εισοδήματά τους αρχίζουν να φορολογούνται ουσιαστικά από τα 10.000 ευρώ και πάνω. Με το σύστημα αυτό οι αγρότες που θα δηλώσουν φέτος εισοδήματα έως 23.000 ευρώ θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, ενώ οι αγρότες με μεγαλύτερα εισοδήματα θα δουν τη φορολογική τους επιβάρυνση να αυξάνεται.

 

Επιπλέον, όσοι έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν και με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που υπολογίζεται με συντελεστές 1%-4%.

 

Από του χρόνου ωστόσο, οι αγρότες θα φορολογηθούν ως επιτηδευματίες, μετά την υπαγωγή τους στο σχετικό καθεστώς. Ο φόρος θα υπολογίζεται επί των καθαρών εσόδων από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13% επί του καθαρού εισοδήματος που θα προκύπτει από την έκπτωση δαπανών και λειτουργικών εξόδων από τα ακαθάριστα έσοδα.

 

Με το νέο καθεστώς οι γεωργοί θεωρείται ότι αποκτούν κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και συνεπώς εξομοιώνονται με τους επιτηδευματίες και πλέον το φορολογητέο εισόδημά τους θα προσδιορίζεται με λογιστικό τρόπο με βάση τα τιμολόγια αγοράς και πώλησης και τις κοινοτικές αποζημιώσεις και ενισχύσεις.

 

Οι συντελεστές

 

Αναλυτικά, για τα αγροτικά εισοδήματα του 2013, τα οποία θα δηλωθούν με τις φετινές φορολογικές δηλώσεις και τα εισοδήματα από αγροτικές συντάξεις ύψους έως 25.000 ευρώ θα ισχύσει ο φορολογικός συντελεστής 22%. Για εισοδήματα από 25.001 ευρώ έως 42.000 ευρώ θα ισχύσει φορολογικός συντελεστής 32%, ενώ για εισοδήματα που ξεπερνούν τα 42.001 ευρώ θα ισχύει συντελεστής φορολόγησης 42%.

 

Για τελευταία χρονιά τα εισοδήματα που θα δηλώσουν φέτος οι αγρότες θα προσδιοριστούν με το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος, βάσει του οποίου ισχύουν για κάθε νομό συγκεκριμένα τεκμαρτά ποσά ελάχιστου δηλωτέου εισοδήματος ανά στρέμμα καλλιεργούμενης γης ή ανά κεφαλή εκτρεφόμενου ζώου κ.λπ.

 

Βάση για τον προσδιορισμό του καθαρού γεωργικού εισοδήματος αποτελεί η απόδοση κατά στρέμμα και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλήν και είδος εκτρεφομένου ζώου ή κατ' άλλη μονάδα παραγωγής για τις ειδικές περιπτώσεις, στοιχεία που περιλαμβάνονται στους πίνακες του υπουργείου Οικονομικών. Έτσι, κατά περίπτωση το καθαρό γεωργικό εισόδημα υπολογίζεται ως εξής:

 

-Καλλιέργειες: Είδος καλλιεργούμενου προϊόντος και μονάδα απόδοσης, επί τον αριθμό των στρεμμάτων, ίσον καθαρό γεωργικό εισόδημα.

 

-Εκτρεφόμενα ζώα: Είδος εκτρεφόμενου ζώου και μονάδα απόδοσης, επί τον αριθμό των ζώων, ίσον καθαρό εισόδημα.

 

-Άλλα είδη παραγωγής: Το είδος παραγωγής και μονάδα απόδοσης, επί μονάδες παραγωγής, ίσον καθαρό γεωργικό εισόδημα.

 

Για τον προσδιορισμό του συνολικού καθαρού γεωργικού εισοδήματος λαμβάνεται το καθαρό γεωργικό εισόδημα ανά στρέμμα καλλιεργούμενης έκτασης και είδος προϊόντος ή κατά κεφαλήν και είδος εκτρεφόμενου ζώου ή κατ' άλλη μονάδα παραγωγής, όπως αλιευτικής, δασικής, μελισσοκομικής ή άλλης.

 

Το ανά μονάδα ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος πολλαπλασιάζεται επί τον αριθμό των στρεμμάτων ή των εκτρεφομένων ζώων ή άλλων μονάδων παραγωγής ή συνδυασμό αυτών και το γινόμενο αυτού του πολλαπλασιασμού αποτελεί το καθαρό εισόδημα το οποίο δηλώνεται από αυτόν που ασκεί τη γεωργική δραστηριότητα.

 

Εκπτώσεις

 

Από το καθαρό γεωργικό εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται από τον πολλαπλασιασμό των στρεμμάτων ή τον αριθμό των εκτρεφόμενων ζώων κ.λπ. και το καθαρό ανά στρέμμα ή ανά ζώο ποσό καθαρού γεωργικού εισοδήματος, αφαιρούνται:

 

Το ποσό του καταβαλλόμενου ενοικίου για εκμίσθωση της γεωργικής γης.

 

Ποσό ίσο με το 25% της δαπάνης αγοράς καινούριου πάγιου εξοπλισμού, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης, εφάπαξ κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης, χωρίς δυνατότητα έκπτωσης αυτής, ολικά ή μερικά, σε επόμενες χρήσεις. Ειδικά για εκείνους που στην αρχή της φορολογούμενης χρήσεως είναι νέοι αγρότες, το παραπάνω ποσό ανέρχεται σε ποσοστό 50%.


Μέχρι τις 20 Μαΐου η υπαγωγή στα βιβλία

 

Προθεσμία μέχρι τις 20 Μαίου για την έναρξη επιτηδεύματος έχουν όλοι οι Έλληνες αγρότες, επανέλαβε μέσω κοινωνικών δικτύων, ο γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Χάρης Θεοχάρης.

 

Με αφορμή το γεγονός ότι κάποιες εφορίες της χώρας καλούν τους αγρότες να πληρώσουν πρόστιμο για εκπρόθεσμη έναρξη επιτηδεύματος, αρκετοί αγρότες, επικοινώνησαν μέσω twitter με τον κ. Θεοχάρη, επισημαίνοντας ότι οι εφορίες επικαλούνται το γεγονός ότι δεν έχουν λάβει ακόμα ενημερωτική εγκύκλιο σχετικά με την παράταση της ημερομηνίας.

 

Από την πλευρά του ο κ. Θεοχάρης ξεκαθαρίζει ότι τα πρόστιμα είναι αδικαιολόγητα, αφού η παράταση στην ημερομηνία έναρξης επιτηδεύματος για τους αγρότες έως και τις 20η Μαΐου δόθηκε με δική του απόφαση.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<