Ημερολόγιο καλλιεργητή

22-04-2014, 11:14
Ημερολόγιο καλλιεργητή

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

Γεωπόνος


Οι μυκητολογικές ασθένειες, όπως το ωίδιο στη ροδακινιά και τη νεκταρινιά και η μονίλια στην κερασιά και τη βυσσινιά, πρέπει να αντιμετωπιστούν σε όλη τη διάρκεια της άνθησης. Προσοχή χρειάζεται για την αντιμετώπιση του πυρηνοτρήτη και του εντόμου καλόκορις στην ελιά. Στο αμπέλι μπορεί να αντιμετωπιστούν οι προσβολές του από μύκητες, ακόμη και με βιολογικές μεθόδους, ενώ στη μηλιά και την αχλαδιά προσοχή πρέπει να δίνεται στην οπλοκάμπη, την κηκιδόμυγα και το ωίδιο. Περίοδος, η οποία είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση των πλατύφυλλων ζιζανίων στα ζαχαρότευτλα.


 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Εποχή που οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν ευνοούν την προσβολή της ροδακινιάς και τη νεκταρινιάς από το ωίδιο. Καθοριστικό για την εκδήλωση της ασθένειας είναι το χρονικό διάστημα από το τέλος της πτώσης των πετάλων μέχρι και την αρχή της σκλήρυνσης του πυρήνα. Συνιστάται τα δέντρα να είναι προστατευμένα την κρίσιμη αυτή περίοδο και γι’ αυτό μια επέμβαση με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο ωιδιοκτόνο πρέπει να έχει ήδη γίνει. Σημειώνεται ότι στα νεκταρίνια και στις ευπαθείς ποικιλίες της ροδακινιάς, θα χρειαστεί επαναληπτική επέμβαση, ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε στον πρώτο ψεκασμό.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι πρέπει να υπάρχει προστασία της κερασιάς και της βυσσινιάς από τη μονίλια σε όλη τη διάρκεια της άνθησης κι αυτό επιτυγχάνεται με ένα ή δύο ψεκασμούς με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα μυκητοκτόνα.

 

ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ

Οι παραγωγοί των ζαχαροτεύτλων πρέπει να γνωρίζουν ότι τα νεαρά φυτά έχουν ανάγκη προστασίας από τον ανταγωνισμό, τόσο από τα χειμερινά όσο και από τα καλοκαιρινά ζιζάνια. Την περίοδο αυτή, που τα φυτά βρίσκονται στα πρώτα στάδια της ανάπτυξής τους, είναι ζιζανιόφοβα και γι’ αυτό οι παραγωγοί θα πρέπει να διατηρήσουν οπωσδήποτε καθαρά τα χωράφια τους κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά το φύτρωμα και μέχρις ότου «κλείσουν» οι γραμμές μεταξύ των φυτών. Συνιστάται η εφαρμογή των κατάλληλων μεταφυτρωτικών ζιζανιοκτόνων, σε συνδυασμό πάντοτε και με άλλες μεθόδους, όπως είναι το βοτάνισμα και το μηχανικό σκάλισμα για την αντιμετώπισή τους.

 

ΕΛΙΑ

Σημειώνεται ότι οι προνύμφες της γενιάς του πυρηνοτρήτη που διαχείμασαν στα φύλλα της ελιάς, εγκαταλείπουν τις στοές τους την περίοδο αυτή και συμπληρώνουν την ανάπτυξή τους τρεφόμενες από τις ταξιανθίες και την ακραία τρυφερή βλάστηση, με αποτέλεσμα οι ζημιές να είναι περιορισμένες, ώστε να μη δικαιολογείται καμιά επέμβαση.

Οι παραγωγοί γνωρίζουν ότι το έντομο καλόκορις προκαλεί περιστασιακά και κατά περιοχές την πτώση των ανθοταξιών και τη μειωμένη καρπόδεσή τους. Προτείνεται η αντιμετώπισή του να είναι προληπτική, πράγμα που συνιστά την όψιμη καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης μέχρι την ανθοφορία (από τα μέσα έως και το τέλος Απριλίου), ώστε να έχουμε ως αποτέλεσμα την καθυστερημένη μετακίνηση του εντόμου στα ελαιόδεντρα και τον περιορισμό της προσβολή τους. Διευκρινίζεται ότι τα ακάρεα που διαχειμάζουν στην κάτω επιφάνεια των φύλλων, μετακινούνται νωρίς την άνοιξη προς τη νέα βλάστηση και προσβάλλουν τα νεαρά φύλλα, τα άνθη και αργότερα τους νεαρούς καρπούς, κάνοντας την προσβολή εμφανή στα παλαιά φύλλα, ως διάστικτη χλώρωση στην επάνω επιφάνειά τους.

Προτείνεται επέμβαση με θερινό πολτό όταν η νέα βλάστηση φτάσει στα 6-8 εκατοστά (3-4 ζευγάρια φύλλων).

 

ΑΜΠΕΛΙ

Συνιστάται για την αντιμετώπιση των μυκητολογικών προσβολών του αμπελιού (ωίδιο, φόμοψη, ερίνωση) σε βιολογική καλλιέργεια, να γίνει ψεκασμός με βρέξιμο θείο, μέχρι την έκπτυξη των 2-3 φύλλων. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι για την καταπολέμηση του ωιδίου, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σκευάσματα του μύκητα αμπελόμυκες, που έχουν καλύτερα αποτελέσματα όταν γίνονται με την έναρξη της προσβολής και ως αποτελεσματικότεροι προτείνονται δύο διαδοχικοί ψεκασμοί με την προσθήκη ενός προσκολλητικού.

 

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ

Οι καλλιεργητές της μηλιάς και της αχλαδιάς πρέπει να προσέχουν τα ακμαία θηλυκά της οπλοκάμπης που, επειδή ωοτοκούν στη βάση του κάλυκα των ανθέων της αχλαδιάς και οι νεαρές προνύμφες της -οι οποίες εκκολάπτονται σε λίγες ημέρες- διεισδύουν στο εσωτερικό των νεαρών καρπών, απ’ όπου και τρέφονται, με αποτέλεσμα οι προσβεβλημένοι νεαροί καρποί τους να παρουσιάζουν παραμορφώσεις και σκοτεινές κηλίδες που τελικά πέφτουν.

Για την αντιμετώπιση της οπλοκάμπης απαιτείται ψεκασμός πριν από την άνθηση με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα εντομοκτόνα και επανάληψη του ψεκασμού κατά την πτώση των πετάλων, στις περιπτώσεις που υπάρχουν σοβαρές προσβολές από το έντομο.

Τα ενήλικα θηλυκά της κηκιδόμυγας των μικρών αχλαδιών, ωοτοκούν μέσα στα κλειστά άνθη πριν αυτά ανοίξουν και όταν στους οπωρώνες της αχλαδιάς εμφανιστούν θηλυκά της κηκιδόμυγας, οι νεαρές προνύμφες εκκολάπτονται σε λίγες ημέρες και τρέφονται με το εσωτερικό της ωοθήκης. Στις περιπτώσεις που τα καρπίδια που έχουν προσβληθεί είναι μεγαλύτερα από τα υγιή, συχνά εμφανίζονται παραμορφωμένα και στη συνέχεια μαυρίζουν και πέφτουν. Συνιστάται ψεκασμός όταν τα άνθη είναι διογκωμένα και πριν ακόμα ανοίξουν, με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο εντομοκτόνο, όταν έχουν παρατηρηθεί σοβαρές προσβολές κατά την προηγούμενη καλλιεργητική περίοδο.

Προτείνεται για τις ευαίσθητες στο ωίδιο ποικιλίες της μηλιάς η αντιμετώπιση της ασθένειας με τη χρησιμοποίηση του κατάλληλου, εγκεκριμένου μυκητοκτόνου, με το οποίο μπορεί να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση και για το φουζικλάδιο. Ως κατάλληλο στάδιο για την εφαρμογή του, είναι αυτό της πράσινης κορυφής.

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<