Όροι διαγωνισμού

07-04-2014, 17:58

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ 2 ΤΥΧΕΡΟΥΣ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ (1)

ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.300€ ΕΚΑΣΤΟ

Oι όροι συμμετοχής στην κλήρωση με τον τίτλο «2 ΤΥΧΕΡΟΙ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΕΝΑ

(1) ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.300€

ΕΚΑΣΤΟ» από την εβδομαδιαία εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας «ΠΑΡΑΓΩΓΗ η

εφημερίδα των αγροτών»:

1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Από το Διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι της εφημερίδας, καθώς και οι

σύζυγοι και οι συγγενείς τους έως 2ου βαθμού. Επίσης τα στελέχη και οι υπάλληλοι της

εταιρείας διανομής ΑΡΓΟΣ Α.Ε. και της εταιρείας ΑΦΟΙ ΖΕΥΓΙΤΗ Ο.Ε., οι σύζυγοι και οι

συγγενείς τους έως 2ου βαθμού, καθώς και λοιποί συνεργάτες.

2. Ημερομηνία διεξαγωγής της κληρώσεως, που θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά,

ορίζεται η Τρίτη 28 Απριλίου 2015.

3. Τα Δώρα: Ως δώρο της κληρώσεως ορίζεται ΕΝΑ (1) ΠΛΗΡΕΣ ΣΕΤ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

– ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 2.300€ » το οποίο αποτελείται από:

ένα(1)Μοτοσκαπτικό ΝΑΚΑΥΑΜΑ ΜΒ 9000,ένα (1) Αλυσοπρίονο DOLMAR PS 4600S, ένα (1)

Ψεκαστικό βενζίνης PLUS OS 30T και ένα (1) ΣΕΤ Ελαιοραβδιστικό AGROTECHNIC /

(γεννήτρια, ελαιοραβδιστικό, κλαδευτικό αλυσοπρίονο) και το οποίο κερδίζουν ΔΥΟ (2)

τυχεροί αναγνώστες.

4. Διενέργεια Διαγωνισμού - Ανάδειξη Νικητών:

4.1. Σε τρεις συν μία ( αναπληρωματική ) εκδόσεις της Εφημερίδας ΠΑΡΑΓΩΓΗ, η οποία θα

κυκλοφορήσει τα Σάββατα 21 Μαρτίου, 28 Μαρτίου, 4 Απριλίου καθώς και την

Μ.Παρασκευή 10 Απριλίου 2014 ( αναπληρωματική ), θα υπάρχει στη σελίδα της

εφημερίδας, στην οποία θα παρουσιάζεται η προσφορά και ο τρόπος διεξαγωγής της

κληρώσεως , ένας συνδυασμός αριθμών και γραμμάτων (για ηλεκτρονική αποστολή )και

ένα αριθμημένο κουπόνι (για ταχυδρομική αποστολή).

Η κλήρωση θα είναι κοινή και για τους δύο τρόπους συμμετοχής (ηλεκτρονικό και

ταχυδρομικό). Κάθε αναγνώστης συμμετέχει με ΕΝΑΝ ΜΟΝΟ τρόπο (ηλεκτρονικό ή

ταχυδρομικό ), διαφορετικά αποκλείεται της κληρώσεως.

Οι ΔΥΟ ( 2 ) νικητές θα αναδειχθούν με ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ των αναγνωστών της

εφημερίδας, οι οποίοι θα αγοράσουν τα φύλλα των παραπάνω αναφερομένων

ημερομηνιών ( τρία -3- τουλάχιστον ) και θα επιλέξουν να συμμετάσχουν με έναν από

τους δύο (2) τρόπους που παρατίθενται:

 

Α) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ: Θα βρουν τους τρεις (3) διαφορετικούς συνδυασμούς

αριθμών και γραμμάτων που αντιστοιχούν σε κάθε έκδοση (από τους τέσσερις που θα

κυκλοφορήσουν- τρεις κανονικούς και ένα αναπληρωματικό)), θα συμπληρώσουν την

ηλεκτρονική φόρμα του διαγωνισμού με τα στοιχεία που ζητούνται και η οποία θα είναι

αναρτημένη στο site : paragogi.net και θα την αποστείλουν ηλεκτρονικά από τo ΣΑΒΒΑΤΟ

4 Απριλίου 2015 και ώρα 12:00 μέχρι και την ΠΕΜΠΤΗ 16 Απριλίου 2015 και ώρα 24:00.

Κάθε αναγνώστης που αποστέλλει σωστά συμπληρωμένη την φόρμα με τους τρεις (3)

κωδικούς, λαμβάνει, επίσης ηλεκτρονικά, απάντηση για το «καλώς έχει» της συμμετοχής

του στην κλήρωση. Κάθε συμμετοχή θα αντιστοιχεί σε ένα αύξοντα αριθμό. Οι αναγνώστες

δικαιούνται να αποστείλουν ΜΙΑ ΜΟΝΟ συμμετοχή. Όσοι αποστείλουν περισσότερες της

μιας συμμετοχών, χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση.

Β)ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΕΣΩ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ: Θα συμπληρώσουν με τα στοιχεία τους τρία (3)

διαφορετικά /αριθμημένα κουπόνια, από τα τέσσερα που θα κυκλοφορήσουν (τρία

κανονικά και ένα αναπληρωματικό) , θα τα κόψουν και θα τα αποστείλουν ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ

μέχρι την Πέμπτη 16 Απριλίου 2015 (σφραγίδα ταχυδρομείου) με συστημένη επιστολή

στη διεύθυνση: ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ , ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΗΡΩΣΗ , Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35,

Τ.Κ.11743 ΑΘΗΝΑ.

Δεν θα γίνονται δεκτά κουπόνια φωτοτυπημένα παρά μόνο αυτά του φύλλου της

εφημερίδας. Όσοι αποστείλουν περισσότερες της μιας συμμετοχών, χάνουν το δικαίωμα

συμμετοχής στην κλήρωση.

Πέραν των ΔΥΟ( 2 ) πρώτων τυχερών, θα κληρωθούν και ΔΥΟ ( 2 ) αναπληρωματικοί

νικητές για την περίπτωση που κάποιος εκ των πρώτων ΔΥΟ ( 2 ) δεν βρεθεί ή δεν

παρουσιαστεί μέσα σε 20 ημερολογιακές ημέρες από την δημοσίευση των νικητών του

διαγωνισμού στην εφημερίδα ΠΑΡΑΓΩΓΗ η οποία θα πραγματοποιηθεί στο φύλλο της 2

Μαϊου 2015 . Ο νικητής ή οι νικητές που δεν εμφανιστούν μέχρι την ανωτέρω

ημερομηνία/προθεσμία , χάνουν το δικαίωμα διεκδίκησης του δώρου και απόλλυται

οριστικά για το συμμετέχοντα.

4.2. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν θα δεχτεί από εφημεριδοπώλες και

λοιπούς διανομείς εντύπων επιστροφές των φύλλων της 21ης Μαρτίου 2015, της 28ης

Μαρτίου 2015, της 4ης Απριλίου 2015 και της 10ης Απριλίου 2015 σε περίπτωση που έχει

ανοιχθεί ή παραβιαστεί με οποιονδήποτε τρόπο η συσκευασία της εφημερίδας.

4.3. Τα ονόματα των νικητών του Διαγωνισμού θα ανακοινωθούν στο φύλλο της

εφημερίδας ΠΑΡΑΓΩΓΗ της 2ας Μαίου 2015. Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να

γνωστοποιεί τους τυχερούς που θα κερδίσουν τα έπαθλα με οποιονδήποτε τρόπο και κάθε

πρόσφορο μέσο όπως -ενδεικτικά και όχι περιοριστικά φωτογραφίες, φιλμ, βίντεο και

ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει κάθε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με την απονομή

του επάθλου, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή προς τους συμμετέχοντες.

Οι νικητές του Διαγωνισμού μπορούν να επικοινωνήσουν στα τηλ. 210/9249571-2 &

210/7256050.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<