Κοινοτικοί πόροι 4,2 δισ. από το Πρόγραμμα Αγρ. Ανάπτυξης-Πριν τη λήξη της Προεδρίας η υποβολή του στην ΕΕ

21-03-2014, 10:24
Κοινοτικοί πόροι 4,2 δισ. από το Πρόγραμμα Αγρ. Ανάπτυξης-Πριν τη λήξη της Προεδρίας η υποβολή του στην ΕΕ

Με κομβικά σημεία αναφοράς την υγιή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την εξωστρέφεια, την ποιότητα και τη στήριξη των νέων ανθρώπων, καταρτίζεται με εντατικούς ρυθμούς το νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, στο οποίο ενδυναμώνεται η συμμετοχή των Περιφερειών. Μέσω αυτού, θα εισρεύσουν στη χώρα μας κοινοτικοί πόροι 4,2 δισ. ευρώ, και η υποβολή του προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνει πριν από τη λήξη της ελληνικής Προεδρίας.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δημήτρης Ιατρίδης, Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, τόνισε ότι το κρίσιμο είναι το πώς θα επενδυθούν οι πόροι αυτοί, έτσι ώστε να είναι βιώσιμες οι επενδύσεις, να έχουν διάρκεια και προστιθέμενη αξία, να δώσουν σιγουριά και αισιοδοξία και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, υπογράμμισε, η στρατηγική μας διαρθρώνεται γύρω από δύο αλληλένδετους στόχους: «Πρώτον, τη μετάβαση σε ένα ισχυρό, αειφόρο αγροδιατροφικό σύστημα που θα διατρέχει το σύνολο της οικονομίας μας και δεύτερον, την αύξηση της προστιθέμενης αξίας των αγροτικών περιοχών. Το όλο οικοδόμημα της νέας Περιόδου, λοιπόν, εστιάζεται στη βιώσιμη οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά ανάπτυξη, στη σύγκλιση των Περιφερειών, αλλά και στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κατοίκων της υπαίθρου, στοχεύοντας στην κάλυψη των επιμέρους αναπτυξιακών αναγκών κάθε σπιθαμής του τόπου μας και προβάλλοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματά του».

Ο Ειδικός Γραμματέας σημείωσε ότι είναι πολιτική απόφαση αφενός να παραμείνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, αφετέρου να εκχωρηθεί η υλοποίησή του κατά 30% στις Περιφέρειες, στο πλαίσιο ενός κεντρικού σχεδιασμού, κανονισμών και ελέγχου.

«Η πρόταση μου, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα για τους νέους αγρότες, είναι να μετακινηθεί σε ποσοστό 80% στις Περιφέρειες και το υπόλοιπο 20% να παραμείνει στο υπουργείο για κεντρικές δράσεις. Επιπλέον, η κάθε Περιφέρεια να έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες της. Φυσικά θα ληφθούν υπόψη τα αιτήματα και οι προτάσεις των Περιφερειών σε συνδυασμό με τις δυνατότητες τους. Ωστόσο, θέλω να τονίσω ότι σε κάθε περίπτωση, εμείς θα είμαστε αρωγοί και συμπαραστάτες τους» επισήμανε.

Πώς θα κατανεμηθούν οι πόροι

Σύμφωνα με όσα είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ιατρίδης, η προστασία του περιβάλλοντος και η ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό κόσμο θα καταλαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος στην κατανομή των πόρων του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την Ελλάδα στις κύριες αναπτυξιακές κατηγορίες του Προγράμματος.

«Για δράσεις καινοτομίας, κατάρτισης και συμβουλών στον αγροτικό χώρο», ανέφερε, «θα κατανεμηθεί περίπου το 11,7% των κοινοτικών πόρων (περίπου 490 εκατ. ευρώ). Για δράσεις ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας στο σύνολο του αγροτικού χώρου θα κατανεμηθεί το 25,6% των κοινοτικών πόρων (περίπου 1.072 εκατ. ευρώ). Για δράσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην άμβλυνση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή αλλά και της προσαρμογής σε αυτή θα αφιερωθεί το 43.3% των κοινοτικών πόρων (περίπου 1.818 εκατ. ευρώ) και τέλος για δράσεις που στόχο έχουν την εδαφική συνοχή και την τοπική ανάπτυξη θα επενδυθεί το 17,5% των πόρων (περίπου 735 εκατ. ευρώ)».

Στο 65,5% η απορροφητικότητα κοινοτικών κονδυλίων

Ο κ. Ιατρίδης μίλησε και για την πορεία του τρέχοντος Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» και τη μάχη με το χρόνο προκειμένου να μη χαθούν στο τέλος του 2013 κοινοτικά κονδύλια 130 εκατ. ευρώ.

«Στην Ειδική Γραμματεία, σε στενή και αγαστή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τη συντονισμένη προσπάθεια όλων των υπηρεσιών, δόθηκε ένας δύσκολος αγώνας για να ανακτηθεί το χαμένο έδαφος και να πετύχουμε τους στόχους του τρέχοντος προγράμματος. Τελικά τα καταφέραμε. Πετύχαμε αύξηση του μηνιαίου ρυθμού απορρόφησης κατά 401%, από 20 εκατ. ευρώ σε 100 εκατ. ευρώ, ενώ συνολικά προσφέραμε στον αγροτικό κόσμο πάνω από 450 εκατ. ευρώ το τελευταίο εξάμηνο» σημείωσε.

Υπενθυμίζεται ότι το Πρόγραμμα διαθέτει πόρους Δημόσιας Δαπάνης ύψους 4,73 δισ. ευρώ, αποτελούμενη από περίπου 4 δισ. ευρώ Κοινοτική Συμμετοχή από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Όπως διευκρίνισε ο κ. Ιατρίδης, έχουν πραγματοποιηθεί πληρωμές περί τα 2,9 δισ. ευρώ, ανεβάζοντάς τες σε ποσοστό άνω του 60%, με την αντίστοιχη απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων να έχει αγγίξει σχεδόν το 65,5%.

«Τα Μέτρα του τρέχοντος Προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικά και μπορούν είτε να προσελκύσουν το επενδυτικό ενδιαφέρον είτε να τονώσουν την οικονομική δραστηριότητα» τόνισε.

Ειδικότερα, για το Μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης των 7.735 επενδυτικών προτάσεων που υποβλήθηκαν, τόσο από την ομάδα έργου αξιολογητών των γεωτεχνικών του Υπουργείου και των Περιφερειών, όσο και από τον σύμβουλο αξιολόγησης, ενώ και οι γνωμοδοτικές επιτροπές έχουν ολοκληρώσει το έργο τους. Σήμερα, έχουν εκδοθεί αποφάσεις έγκρισης για 7.060 επενδυτικά σχέδια που πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξής τους στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, αρκετά από τα εγκεκριμένα επενδυτικά σχέδια έχουν υλοποιηθεί, ενώ έχει πολλαπλασιασθεί η απορρόφηση των πόρων κατά το τελευταίο διάστημα, από 1 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2013 σε 19 εκατ. σήμερα. Επιπλέον, προχώρησαν δυο σημαντικές προκηρύξεις. Η πρώτη αφορά στο Μέτρο για τους Νέους Αγρότες και η δεύτερη στο Μέτρο της Μεταποίησης.

Ήδη από τις 18 του μήνα άνοιξε η περίοδος των αιτήσεων για ενίσχυση σε νέους ηλικιακά αγρότες, υπογράμμισε ο κ. Ιατρίδης εξηγώντας: «Το πρόγραμμα είναι ύψους 140 εκατ. ευρώ, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους από 8.000 νέους και νέες κάτω των 40 ετών που το επιθυμούν, να ασχοληθούν με την αγροτική παραγωγή, την κτηνοτροφία και τη μελισσοκομία. Το πρόγραμμα για τη μεταποίηση αγροτικών και την τόνωση της επιχειρηματικότητας είναι ύψους 100 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 750 υπαλλήλους ή έχουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 200 εκατ. ευρώ καθώς και επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, στα μικρά νησιά του Αιγαίου. Μάλιστα αιτήσεις ενίσχυσης μπορούν να υποβάλλονται καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πιστώσεων, πρακτικά μέσα στους επόμενους μήνες».

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<