Πάνω από 140 εκατ. ευρώ σε 8.000 παραγωγούς

17-03-2014, 11:27
Πάνω από 140 εκατ. ευρώ σε 8.000 παραγωγούς

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)Απλούστερες διαδικασίες, λιγότερα δικαιολογητικά, εγκρίσεις το αργότερο εντός 4μήνου και άνοιγμα των επενδυτικών προγραμμάτων σε προϋπολογισμούς από 25.000 ευρώ και άνω, θα προβλέπει η νέα προκήρυξη του προγράμματος νέων αγροτών που βγαίνει από την Τρίτη στον «αέρα».

 

Η νέα πρόσκληση, προϋπολογισμού 140 εκατ. ευρώ, με στόχο τη χρηματοδότηση 8.000 αγροτών, είναι η τελευταία του τρέχοντος προγράμματος «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», ενώ στόχος της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι από τη νέα προγραμματική περίοδο να προκηρύσσεται σταθερά σε ετήσια βάση.

Όπως επισήμανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης, μιλώντας σε ημερίδα της Ειδικής Γραμματείας Κοινοτικών Πόρων και Υποδομών, «πριν βγάλουμε την προκήρυξη τροποποιήσαμε και την ΚΥΑ. Συγκεκριμένα:

-Αλλάζοντας τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων ενίσχυσης.

-Αλλάζοντας τη διαδικασία εξέτασης των προσφυγών.

-Τροποποιήθηκαν τα κριτήρια βαθμολογίας.

-Συμπληρώθηκαν τα κριτήρια επίλυσης ισοβαθμιών των υποψηφίων, ώστε να επιλυθούν τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στο παρελθόν.

-Αξιοποιείται κάθε στοιχείο που ήδη υπάρχει, όπως η δήλωση ΟΣΔΕ κ.λπ., ώστε ο νέος αγρότης να μη δαπανά πολύτιμο χρόνο στις διαδικασίες συλλογής των δικαιολογητικών. Τώρα, κάνουμε παντού αυτούς τους διασταυρωτικούς ελέγχους και στην επιστροφή του ΦΠΑ και στα στοιχεία του ΕΛΓΑ.

-Προβλέπεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σταδίων αξιολόγησης–έγκρισης των υποψηφίων, προκειμένου η έγκριση των δικαιούχων να πραγματοποιείται εντός τετραμήνου από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσής του το αργότερο.

-Απλουστεύτηκαν και βελτιώθηκαν οι διαδικασίες παρακολούθησης του προγράμματος.

-Απλουστεύτηκαν και βελτιώθηκαν οι διαδικασίες ελέγχου της επίτευξης των συμβατικών υποχρεώσεων των –δικαιούχων– νέων γεωργών, αφού ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Παράλληλα, εναρμονίστηκαν οι απαιτήσεις του προγράμματος με τις συνθήκες που επικρατούν στη σημερινή πραγματικότητα. Έτσι, για παράδειγμα, μειώνουμε το ύψος των προβλεπόμενων επενδύσεων στη γεωργική εκμετάλλευση από 50.000 ευρώ και άνω σε 25.000 ευρώ και άνω, ώστε να είναι ρεαλιστικός ο στόχος της επένδυσης και λόγω της οικονομικής κρίσης που επικρατεί στην πατρίδα μας».

 

Τα κριτήρια

 

Κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών», το οποίο θα είναι ενεργό από τις 18 Μαρτίου έως τις 16 Μαΐου 2014, αποτελούν τα ακόλουθα:

- Εύρος ηλικιών 18-40 ετών και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής στην οποία δηλώνουν την εγκατάστασή τους ως νέοι αγρότες.

- Να είναι κάτοικοι ορεινής ή μειονεκτικής Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και Οικισμού με πραγματικό πληθυσμό έως 100.000 κατοίκους.

- Να ασκούν για πρώτη φορά γεωργική δραστηριότητα στο όνομα τους, ως ιδιοκτήτες η αρχηγοί γεωργικής εκμετάλλευσης, μεγέθους σε εργασία 0,5 ΜΑΕ και άνω, και να μη συμμετείχαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε νομικό πρόσωπο που ασκούσε η εξακολουθεί να ασκεί γεωργική δραστηριότητα κατά τα 5 έτη που προηγούνται της έναρξης της γεωργικής τους δραστηριότητας.

- Η γεωργική εκμετάλλευση την οποία δηλώνουν, δηλαδή τα στρέμματα, να έχουν μέγεθος σε μονάδες ανθρώπινης εργασίας (βάσει πίνακα) 0,5 ΜΑΕ.

- Να έχουν επαρκή επαγγελματική κατάρτιση. Όσοι δεν τη διαθέτουν, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να την αποκτήσουν εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της ατομικής απόφασης έγκρισης.

- Το ατομικό εξαγριωτικό εισόδημα να μην υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα απ’ όλες τις πηγές να μην υπερβαίνει τα 22.500 ευρώ.

- Καλούνται να επιτύχουν τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης του μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία και του γεωργικού εισοδήματος, που προσδιορίζονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο.

- Το αποτέλεσμα της μελέτης σκοπιμότητας πρέπει να επιτευχθεί εντός χρονικής περιόδου, η οποία δεν υπερβαίνει τους 36 μήνες από την ημερομηνία εγκατάστασης.

 

5 βήματα για την ένταξη στο πρόγραμμα νέων αγροτών

Ένας υποψήφιος, ο οποίος δεν διαθέτει αυτή τη στιγμή αγροτική ιδιότητα, πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω 5 βήματα για να ενταχθεί στο πρόγραμμα νέων αγροτών:

- Δήλωση καλλιέργειας: Ο υποψήφιος δηλώνει τα αγροτεμάχια στο ΟΣΔΕ. Φέτος το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει νωρίτερα από τα προηγούμενα έτη.

- Αφού γίνει η δήλωση καλλιέργειας, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εγγραφεί στον ΟΓΑ.

- Μόλις ολοκληρωθούν τα παραπάνω βήματα, απαραίτητη είναι η εγγραφή στο Μητρώο Αγροτών, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

- Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου.

- Υποβολή αίτησης και επιχειρηματικού σχεδίου στις Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των κατά τόπους Νομαρχιών (Περιφερειακών Ενοτήτων).

 

Υποστήριξη νέων ανθρώπων στη γεωργία

Ο κ. Τσαυτάρης επεσήμανε τη σπουδαιότητα της ενίσχυσης των νέων γεωργών και την ανάγκη στήριξης των νέων ανθρώπων, προκειμένου να στραφούν στον πρωτογενή τομέα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στη σημερινή δύσκολη οικονομική και κοινωνική συγκυρία που διανύουμε και ιδιαίτερα στην αντιμετώπιση του πιο οξυμμένου κοινωνικού προβλήματος που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή, που έχει να κάνει με την ανεργία και ιδιαίτερα των νέων, δράσεις σαν κι αυτές που βοηθούν και θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο νέα παιδιά να ‘‘καταπιαστούν’’ με τον πρωτογενή τομέα είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Και δεν θα περιοριστούμε μόνο σε αυτό. Μια σειρά τέτοιων δράσεων σε όλη την γκάμα του ανθρωπίνου δυναμικού από τους απλούς αγρότες μέχρι τους γεωτεχνικούς, η βοήθεια που προσφέρουν στους οργανισμούς μας, τους εκτάκτους που προσλάβαμε στον ΕΛΓΑ και σε κάποιους άλλους φορείς, τους μεταπτυχιακούς που θα απασχοληθούν στον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, το πρόγραμμα απασχόλησης των 150 post doctors ερευνητές και φυσικά το μεγάλο πρόγραμμα με τους 100 ερευνητές που θα προσληφθούν μετά από κρίση στα Ιδρύματα Έρευνας και Καινοτομίας του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, δείχνουν την προσπάθεια που κάνουμε να υποστηρίξουμε τον κλάδο και να υποστηρίξουμε την είσοδο νέων ανθρώπων στον τομέα».

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<