E.K.: Σε στάδιο επεξεργασίας το ν/σ για το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων

28-02-2014, 12:19
E.K.: Σε στάδιο επεξεργασίας το ν/σ για το Χρηματιστήριο Εμπορευμάτων

Στο στάδιο επεξεργασίας νομοθετικού σχεδίου αναφορικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας Χρηματιστηρίου Εμπορευμάτων, βρίσκεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Μόλις ολοκληρωθεί η επεξεργασία του, όπως αναφέρει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην κατά νόμο προβλεπόμενη διαδικασία διαβούλευσης.

Την ίδια ώρα, σε έγγραφο της «Ελληνικά Χρηματιστήρια- Χρηματιστήριο Αθηνών, Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» αναφέρεται ότι για να καταστεί επιτυχημένο το εγχείρημα δημιουργίας μιας χρηματιστηριακής αγοράς εμπορευμάτων, εκτός από το οργανωτικό και θεσμικό πλαίσιο, θα απαιτηθεί να ξεκινήσει με ένα προϊόν που να διαθέτει αφενός τα εχέγγυα ρευστότητας και αφετέρου αναγνωρισιμότητα. Ως ιδανικό προϊόν για την έναρξη μιας τέτοιας αγοράς χαρακτηρίζεται, στο έγγραφο, το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο.

Χρηματιστήριο Αθηνών

Ειδικότερα και σύμφωνα με όσα αναφέρει το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε ευρωπαϊκό επίπεδο διαμορφώνεται μια τάση δημιουργίας Αγορών Εμπορευμάτων οι οποίες σε ρυθμιστικό επίπεδο ακολουθούν στα πρότυπα της MiFid (Ευρωπαϊκή Οδηγία που θεσπίζει ενιαίους κανόνες για την οργάνωση, λειτουργία και Εποπτεία των οργανωμένων αγορών Χρηματοοικονομικών Προϊόντων) εξασφαλίζοντας έτσι δοκιμασμένα εχέγγυα οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας που οι κλασσικοί μηχανισμοί της αγοράς έχουν τουλάχιστον από το 2007, με άμεση συνέπεια να αποτελούν αντικειμενικά και τους πιο αποτελεσματικούς μηχανισμούς διαμόρφωσης των τιμών των προϊόντων που διαπραγματεύονται σε αυτές.

Δίκτυο Διαχείρισης

Οι αγορές αυτού του τύπου (cash markets ή Αγορές Μετρητοίς) λειτουργούν συμπληρωματικά με ένα επίσης οργανωμένο και εποπτευόμενο δίκτυο διαχείρισης ποιότητας, πιστοποίησης, αποθήκευσης και παράδοσης, εξασφαλίζουν την τυποποίηση ως προς τα χαρακτηριστικά των διαπραγματεύσιμων σε αυτές προϊόντων, διευρύνοντας έτσι και την αναγνωρισιμότητα και εμπορευσιμότητά τους σε δίκτυα ενδιαφερομένων συνήθως ευρύτερα των τοπικών.

Προθεσμιακές Αγορές

Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο, ένα πλήρες περιβάλλον τέτοιων αγορών, δεν μπορεί να μην περιλαμβάνει και την ύπαρξη προθεσμιακών αγορών (derivatives markets) οι οποίες σε συνδυασμό με τις Αγορές τοις Μετρητοίς προσφέρουν στους συμμετέχοντες σε αυτές εργαλεία αντασφάλισης (hedging) επί οποιασδήποτε συγκυριακής μεταβολής στις τιμές των συναλλασσόμενων προϊόντων ενώ δίνουν παράλληλα τη δυνατότητα προσδιορισμού των μελλοντικών χρηματοροών τόσο αυτών που πουλούν όσο και αυτών που αγοράζουν αυτά τα προϊόντα, βελτιώνοντας έτσι σημαντικά την οικονομική τους θέση και διαχείριση.

Σε ότι αφορά την υιοθέτηση δομών που θα πλαισιώνουν όλο το προαναφερθέν σύστημα αγορών αναφορικά με τις διεργασίες που απαιτούνται ώστε οι συμμετέχοντες στις συναλλαγές να εξασφαλίζεται ότι θα ανταλλάσσουν τελικά τα υποκείμενα σε αυτές προϊόντα στις ποσότητες που συμφωνήθηκαν, θα αναγνωρίζονται όλοι οι πιθανοί κίνδυνοι που μπορούν να ενσκήψουν σε αυτές τις διαδικασίες και θα υπάρχουν τα κατάλληλα μοντέλα υπολογισμού τους και οι ενδεδειγμένες τεχνικές και πρότυπα διαχείρισής τους, καθώς αυτά αποτελούν δομές που κάθε αναγνωρισμένος και εποπτευόμενος εκκαθαριστικός οίκος σε ευρωπαϊκό επίπεδο ακολουθεί και υλοποιεί υποχρεωτικά.

Έξτρα Παρθένο Ελαιόλαδο

«Προφανώς για να καταστεί επιτυχημένο το εγχείρημα δημιουργίας μιας χρηματιστηριακής αγοράς εμπορευμάτων, πέραν του οργανωτικού και θεσμικού πλαισίου, απαιτείται να ξεκινήσει με ένα προϊόν που να διαθέτει αφενός εχέγγυα ρευστότητας και αφετέρου αναγνωρισιμότητα, σε μια ευρύτερη της τοπικής αγορά», αναφέρει το Χρηματιστήριο Αθηνών και επισημαίνει ότι «καθώς η Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση σε παγκόσμια κλίμακα ως προς την παραγωγική δυνατότητα ελαιολάδου, τα ¾ της οποίας είναι στην ανώτερη ποιότητα (εξαιρετικά παρθένο) ενώ εξάγεται παραπάνω από το 50% αυτής, κάνει το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο να αποτελεί ιδανικό προϊόν για την έναρξη μιας τέτοιας αγοράς».

Εφόσον οι παραπάνω παράμετροι στο σύνολό τους εκπληρωθούν τότε προφανώς το εγχείρημα έχει σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας, αναφέρεται στο έγγραφο και επισημαίνεται ότι η ύπαρξη τέτοιων δομών αποτελούν σημαντικό παράγοντα αποτροπής των κινδύνων και κακόβουλων πρακτικών.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Από την πλευρά της η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αναφερόμενη στο νομοθετικό σχέδιο που εκπονείται διευκρινίζει ότι κατά την επεξεργασία ενός τέτοιου πλαισίου λαμβάνονται υπόψη η ύπαρξη αντικειμενικών κανόνων πρόσβασης των ενδιαφερομένων στη συγκεκριμένη αγορά, η ύπαρξη κριτηρίων εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των εμπορευμάτων για τα οποία λαμβάνονται υπόψη κάθε φορά η ιδιαίτερη φύση του κάθε ενός από αυτά, η ύπαρξη διαδικασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών που διενεργούνται στην αγορά αυτή, καθώς και η ύπαρξη κανόνων επαγγελματικής συμπεριφοράς των μελών της αγοράς, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική και εύρυθμη λειτουργία της.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<