Φυτοφάρμακο χωρίς συνταγή = Απώλεια επιδοτήσεων

28-02-2014, 11:32
Φυτοφάρμακο χωρίς συνταγή = Απώλεια επιδοτήσεων

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

 

«Χρησιμοποίησες φυτοφάρμακο χωρίς συνταγή από γεωπόνο; Χάνεις την επιδότησή σου». Τα πάνω-κάτω στη χρήση γεωργικών φαρμάκων στον πρωτογενή τομέα φέρνει σχέδιο Υπουργικής Απόφασης που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, βάζοντας «στενό κορσέ» στους Έλληνες αγρότες, με στόχο την ορθολογική χρήση των φυτοφαρμάκων.

 

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η Υπουργική Απόφαση (Υ.Α.) για τη συνταγογράφηση γεωργικών φαρμάκων, που βρίσκεται σε διαβούλευση έως και 24 Μαρτίου, εκτός κοινοτικών ενισχύσεων θα μένουν οι παραγωγοί, οι οποίοι διαπιστώνεται ότι χρησιμοποιούν γεωργικά φάρμακα χωρίς την έκδοση της σχετικής συνταγής χρήσης γεωργικών φαρμάκων ή χωρίς να εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα στη σχετική συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων. Για το λόγο αυτό, σύμφωνα με την Υ.Α., οι εκδότες συνταγών (υπεύθυνοι επιστήμονες στα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων) θα οφείλουν να συνεργάζονται με τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές και να παρέχουν πρόσβαση σε έγγραφα, στο ηλεκτρονικό τους αρχείο και σε κάθε σχετικό στοιχείο με τη συνταγογράφηση.

Επίσης, από την πλευρά τους οι παραγωγοί, από εδώ και στο εξής θα οφείλουν να διατηρούν τις χορηγηθείσες συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα 3 ετών και τις επιδεικνύουν στις ελεγκτικές αρχές, εφόσον ζητηθούν.

 

Κυρώσεις

Σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 10 «Αναστολή και ανάκληση δυνατότητας συνταγογράφησης», της Υπουργικής Απόφασης, η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση, προβλέπονται αυστηρές ποινές και στους επιστήμονες που συνταγογραφούν:

-Σε όποιον εκδίδει συνταγές κατά παράβαση των οριζομένων στην απόφαση επιβάλλεται αναστολή δυνατότητας συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα από 1 μήνα έως 2 έτη από την επίδοση της απόφασης.

-Σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών από την έκδοση της προηγούμενης απόφασης επί παραβάσεων, επιβάλλεται αναστολή δυνατότητας συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων για χρονικό διάστημα διπλάσιο της προηγούμενης απόφασης ή η δυνατότητα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων ανακαλείται οριστικά.

-Η δυνατότητα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων αναστέλλεται για χρονικό διάστημα από 1 μήνα έως 2 έτη από την επίδοση της απόφασης, σε περίπτωση επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον συνταγογράφο για παράβαση του ν. 4036/2012 (Α΄8). Σε περίπτωση επανάληψης επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον συνταγογράφο για παράβαση του Ν. 4036/2012 (Α' 8) μέσα σε χρονικό διάστημα 3 ετών από την έκδοση προηγούμενης απόφασης, η δυνατότητα συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων ανακαλείται οριστικά.

-Για την επιμέτρηση της διάρκειας της αναστολής ή της επιβολής της ανάκλησης της δυνατότητας συνταγογράφησης γεωργικών φαρμάκων, συνεκτιμώνται τα παρακάτω κριτήρια:

α) η επικινδυνότητα της παράβασης για τον άνθρωπο και το περιβάλλον,

β) η αναλογικότητα του επιβαλλόμενου μέτρου ως προς τη διαπιστωθείσα παράβαση,

γ) η αποτελεσματικότητα του επιβαλλόμενου μέτρου και

δ) η αποτρεπτικότητα του επιβαλλόμενου μέτρου.

 

Το Μητρώο

Με την ίδια απόφαση προωθείται η δημιουργία ενός «μητρώου επιστημόνων συνταγογράφων γεωργικών φαρμάκων». Όπως αναφέρεται, η δημιουργία του εν λόγω μητρώου θα γίνεται με ιδιαίτερα απλή διαδικασία, χωρίς τέλος εγγραφής και σκοπός του θα είναι η συγκέντρωση των στοιχείων των συντακτών χρήσης των γεωργικών φαρμάκων και η καταγραφή τους. Το μητρώο θα τηρείται από τη ΣΕΑ (Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του ΥπΑΑΤ) και θα δημιουργηθεί ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του μητρώου από την Διεύθυνση Πληροφορικής του ΥπΑΑΤ. Στόχος του ΥπΑΑΤ είναι με τον τρόπο αυτό να διασφαλίζεται ότι ασχέτως της μορφής του εντύπου της συνταγής, η εκτέλεσή της γίνεται από κατάστημα λιανικής πώλησης γεωργικών φαρμάκων, μόνο εφόσον έχει εκδοθεί από καταχωρημένο υπεύθυνο επιστήμονα.

Με τον τρόπο αυτό, επίσης, θα μπορεί να ελεγχθεί ο αριθμός των συνταγών χρήσης γεωργικών φαρμάκων που εκδίδει ο κάθε υπεύθυνος επιστήμονας.

Για την εγγραφή των επιστημόνων στο μητρώο ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- Τα ενδιαφερόμενα φυσικά πρόσωπα, που πληρούν τις προϋποθέσεις υποβάλλουν στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας, στην περιοχή ευθύνης της οποίας κατοικούν ή δραστηριοποιούνται, αίτηση ένταξης στο μητρώο συνταγογράφων με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) αντίγραφο του τίτλου σπουδών που κατέχουν και

β) υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου και ότι αναλαμβάνουν να εκδίδουν συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων.

- Οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Π.Ε. καταχωρούν τα απαραίτητα στοιχεία των εγκεκριμένων συνταγογράφων στο εσωτερικό διαδικτυακό (intranet) ηλεκτρονικό σύστημα «Μητρώο Συνταγογράφων Γεωργικών Φαρμάκων» για την περιοχή ευθύνης τους και η ΣΑΕ ενημερώνεται αυτόματα από το ηλεκτρονικό σύστημα. Η ηλεκτρονική καταχώρηση θα εμπεριέχει τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, τίτλο σπουδών, τηλέφωνο επικοινωνίας, ταχυδρομική διεύθυνση και e-mail.

- Η ΣΕΑ αναρτά στο διαδίκτυο μητρώο των επιστημόνων που μπορούν να εκδώσουν συνταγή χρήσης γεωργικών φαρμάκων, το οποίο επικαιροποιείται με τις νέες αιτήσεις εγγραφής και καταγραφής τους στο ηλεκτρονικό σύστημα κάθε 15 ημέρες.

Επιπλέον στην Υ.Α. ορίζονται και οι τύποι της συνταγής για τα γεωργικά φάρμακα. Αυτοί είναι:

α) Επίσημες Συνταγές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας και

β) Αναγνωρισμένες Συνταγές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας

Οι «Επίσημες Συνταγές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» είναι οι συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων που εκδίδονται από ειδική εφαρμογή, η οποία αναπτύσσεται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι «Αναγνωρισμένες Συνταγές Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας» είναι οι συνταγές χρήσης γεωργικών φαρμάκων που εκδίδονται από σύστημα ιδιωτικών φορέων.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<