Μέχρι τις 15 Μαΐου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

24-02-2014, 11:52
Μέχρι τις 15 Μαΐου οι μεταβιβάσεις δικαιωμάτων

Του ΝIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

 

Παράταση ενάμιση μήνα στην προθεσμία για τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης έδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ανακουφίζοντας τους παραγωγούς, που ένιωθαν την πίεση του χρόνου, καθώς η πρώτη προθεσμία έληγε στις αρχές Απριλίου.

 

Τα νέα δεδομένα, που προκύπτουν από τους κανονισµούς της νέας ΚΑΠ και το καθεστώς βασικής ενίσχυσης που θα ισχύσει από το 2015, αλλάζουν τους όρους των µεταβιβάσεων από φέτος. Για την ώρα το σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ παραµένει κλειστό, ωστόσο η σχετική εγκύκλιος ετοιµάζεται από τον Οργανισµό, έτσι ώστε να ανοίξει και η ηλεκτρονική εφαρµογή (http://entitlements.opekepe.gr).
Σύμφωνα με όσα κάνει γνωστά, η καταληκτική ημερομηνία τόσο της ηλεκτρονικής καταχώρισης των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στη διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ όσο και της αποστολής τους με συνημμένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι οποίες θα αποστέλλονται ανάλογα με την κατηγορία μεταβίβασης στην αντίστοιχη ταχυδρομική διέυθυνση είναι η 15η Μαΐου του 2014, έπειτα από την παράταση που δίνεται μόνο για το έτος ενίσχυσης 2014.

Οι αιτήσεις που θα παραλαμβάνονται χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώριση στην ανωτέρω εφαρμογή, θα απορρίπτονται.

Υπενθυμίζεται, ότι προκειμένου να τηρηθεί το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 και ιδιαίτερα να ευθυγραμμιστεί το ποσό που είναι διαθέσιμο για τις άμεσες ενισχύσεις προς τους γεωργούς το 2014, εφαρμόζεται γραμμική μείωση στην αξία των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης 2014.

Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης που οι παραγωγοί έχουν στην κατοχή τους το 2014 λήγουν στις 31/12/2014 και το 2015 θα κατανεμηθούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής και βάσει της δήλωσης του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων.
Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης λόγω πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής, το 2014, επηρεάζει τη χορήγηση των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015 όσον αφορά το πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθούν τα νέα δικαιώματα, καθώς και στον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας.

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, οι ενδιαφερόµενοι ακολουθούν τα εξής βήµατα:
1. Καταχώριση
2. Οριστικοποίηση
3. Εκτύπωση
4. Υπογραφή από τους συµβαλλοµένους
5. Θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής για κάθε συµβαλλόµενο χωριστά από αρµόδια αρχή.
6. Αποστολή του φακέλου της αίτησης µεταβίβασης ∆ΕΕ, µε συνηµµένα όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, µε συστημένη επιστολή στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Η διαδικασία

Η ηλεκτρονική καταχώριση των αιτήσεων Μεταβίβασης Δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης (ΔΕΕ) έτους 2014 θα πραγματοποιηθεί ως εξής:

- Οι ενδιαφερόμενοι ακολουθούν τη διαδικασία εγγραφής για τη λήψη κωδικού για τη διαδικτυακή καταχώριση της αίτησης μεταβίβασης ΔΕΕ 2014, η οποία είναι ενεργή, προκειμένου να καταχωρίζουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις μεταβίβασης ΔΕΕ. Επισημαίνεται ότι για τους χρήστες που είχαν λάβει κωδικό τα έτη 2012 και 2013, δεν απαιτείται η εγγραφή τους για λήψη νέου κωδικού, ισχύει ο παλιός κωδικός.

Αίτηση εγγραφής για δημιουργία νέου λογαριασμού μπορούν να υποβάλλουν μόνο οι μεταβιβαστές της αίτησης μεταβίβασης και σε περίπτωση κληρονομιάς οι κληρονόμοι, προκειμένου να καταχωρίσουν ηλεκτρονικά την αίτηση μεταβίβασης.

Η αντικατάσταση του καθεστώτος ενιαίας ενίσχυσης, με το νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης, από το 2015 συνεπάγεται τη λήξη ισχύος των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης στις 31/12/2014 και τη χορήγηση νέων δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης το 2015.

- Ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προχωρήσει σε έκδοση εγκυκλίου σχετικά με τις αιτήσεις μεταβίβασης δικαιωμάτων ενίσχυσης για το μεταβατικό έτος 2014, στην οποία θα ορίζονται περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικές με τυχόν αλλαγές σε περίπτωση πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης και δικαιωμάτων το 2014, εφόσον αυτή επηρεάζει την κατανομή των δικαιωμάτων στο νέο καθεστώς της βασικής ενίσχυσης.

Οι αιτήσεις μεταβιβάσεων ΔΕΕ 2014 πραγματοποιούνται πάντα με ευθύνη των παραγωγών, ειδικά όμως για το μεταβατικό έτος 2014 θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα παρακάτω:

1) Τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, που οι παραγωγοί έχουν στην κατοχή τους το 2014 λήγουν στις 31/12/2014 και το 2015 θα κατανεμηθούν νέα δικαιώματα ενίσχυσης σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις κατανομής και βάσει της δήλωσης του αριθμού των επιλέξιμων εκταρίων

2) Η μεταβίβαση δικαιωμάτων ενίσχυσης λόγω πώλησης ή μίσθωσης εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής το 2014, επηρεάζει τη χορήγηση των νέων δικαιωμάτων ενίσχυσης το 2015 σε ό,τι αφορά το πρόσωπο στο οποίο θα χορηγηθούν τα νέα δικαιώματα, καθώς και στον υπολογισμό της αρχικής μοναδιαίας αξίας. Έτσι, σε περίπτωση μίσθωσης ή πώλησης της εκμετάλλευσης ή μέρους αυτής, τα νέα δικαιώματα χορηγούνται στους μισθωτές ή αγοραστές, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλεξιμότητας και που θα δηλώσουν επιλέξιμα εκτάρια, εκτός εάν υπάρξει από κοινού απόφαση, με τη μορφή ιδιωτικού συμφωνητικού τα δικαιώματα να κατανεμηθούν στον πωλητή ή εκμισθωτή. Επισημαίνεται, ότι όλες οι λεπτομέρειες εφαρμογής του κανονισμού υπόκεινται σε διαβούλευση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

 

 

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<