Τσαυτάρης: Παρουσίασε το πρόγραμμα εργασιών της Ελληνικής Προεδρίας για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων

18-02-2014, 12:59
Τσαυτάρης: Παρουσίασε το πρόγραμμα εργασιών της Ελληνικής Προεδρίας για την προώθηση των αγροτικών προϊόντων

Το πρόγραμμα εργασιών της ελληνικής Προεδρίας, τα μέτρα πληροφόρησης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων, αλλά και ζητήματα όπως οι επιπτώσεις από την εμφάνιση της αφρικανικής πανώλης χοίρων στη Λιθουανία, απασχόλησαν μεταξύ άλλων το Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, στο οποίο προήδρευσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιος Τσαυτάρης.

Ο κ. Τσαυτάρης παρουσίασε το πρόγραμμα της ελληνικής Προεδρίας το οποίο, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, έτυχε της υποστήριξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των κρατών- μελών, με την επισήμανση της συνεχούς ενημέρωσης από τη Επιτροπή για θέματα διεθνών και διμερών συμφωνιών με τρίτες χώρες.

Ως προς τα μέτρα πληροφόρησης και προώθησης των γεωργικών προϊόντων, στη βάση ερωτηματολογίου που προετοίμασε η ελληνική Προεδρία, έγινε συζήτηση από την οποία προέκυψε ότι τα περισσότερα κράτη- μέλη επιθυμούν ενημέρωση και προώθηση των αγροτικών προϊόντων στην εσωτερική αγορά και στις τρίτες χώρες, διατήρηση εθνικής συγχρηματοδότησης, συμμετοχή των κρατών μελών στη διαδικασία αξιολόγησης των προγραμμάτων, καθώς και διεύρυνση του καταλόγου των επιλέξιμων προϊόντων.

Ως προς τις επιπτώσεις από την εμφάνιση της αφρικανικής πανώλης χοίρων στη Λιθουανία, η λιθουανική και η πολωνική αντιπροσωπεία ενημέρωσαν σχετικά με τα κρούσματα και ζήτησαν από την Επιτροπή να συνεχιστούν οι προσπάθειες, προκειμένου αφενός μεν να εκριζωθεί η νόσος και να αποφευχθεί η εξάπλωσή της, αφετέρου δε να αρθούν οι περιορισμοί στο εμπόριο το συντομότερο δυνατό. Επίσης, ζήτησαν ενεργοποίηση μέτρων στήριξης της αγοράς.

Σε ό,τι αφορά τα άλλα θέματα που συζητήθηκαν, το χθεσινό Συμβούλιο προχώρησε σε πολιτική συζήτηση, στη βάση ενός ερωτηματολογίου της Προεδρίας, σχετικά με την κατάσταση και τις προοπτικές του γαλακτοκομικού τομέα και την αντιμετώπιση ενδεχόμενων κρίσεων στον τομέα μετά τη λήξη των ποσοστώσεων.

Ο προεδρεύων Αθ. Τσαυτάρης επισήμανε την ιδιαίτερη προσοχή που πρέπει να δοθεί στην κατάσταση του μέσου γαλακτοπαραγωγού και των πιο αδύναμων κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού γάλακτος, στη διατήρηση της παραγωγής στις μειονεκτικές περιοχές, στην ευθύνη των επενδυτών σε περιπτώσεις σοβαρών κρίσεων, καθώς και στην ύπαρξη μέτρων πριν τη λήξη των ποσοστώσεων, που θα βοηθήσουν την ομαλή μετάβαση του τομέα στη νέα κατάσταση. Η Προεδρία θα δώσει συνέχεια στη συζήτηση σε προσεχή σύνοδο του Συμβουλίου, αφού προηγουμένως γίνει η σχετική προεργασία σε συνεδριάσεις της Ειδικής Επιτροπής Γεωργίας.

Η Επιτροπή παρουσίασε ακόμη στο Συμβούλιο την πρότασή της που στοχεύει στην ενδυνάμωση των καλών συνηθειών των μαθητών με την υγιεινή διατροφή, στην ενίσχυση των δεσμών τους με τον αγροτικό τομέα και στην ευαισθητοποίησή τους επί των ζητημάτων αειφορίας, περιβάλλοντος και σπατάλης τροφίμων.

Επίσης, μετά από αίτημα 27 κρατών-μελών, η Επιτροπή ενημέρωσε το Συμβούλιο για τις εξελίξεις σχετικά με την προετοιμασία των κατ' εξουσιοδότηση πράξεων που αφορούν τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Σημεία προς διευκρίνιση παραμένουν ο ορισμός του ενεργού γεωργού, η ελάχιστη γεωργική δραστηριότητα, οι περιοχές οικολογικής εστίασης, οι δυσανάλογες κυρώσεις για το «πρασίνισμα» της ΚΑΠ, ενώ ζητήθηκαν βελτιώσεις στο καθεστώς του νεοεισερχόμενου γεωργού.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<