Τέλη Φλεβάρη η συνδεδεμένη στο βαμβάκι

12-02-2014, 14:58
Τέλη Φλεβάρη η συνδεδεμένη στο βαμβάκι

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

 

Στο ανώτερο δυνατό ύψος των 80,56 ευρώ ανά στρέμμα, από 72 ευρώ πέρυσι, αναμένεται να ανέλθει η φετινή πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης στο βαμβάκι, καθώς οι Έλληνες βαμβακοπαραγωγοί δεν υπερέβησαν φέτος το πλαφόν των 2,5 εκατ. στρεμμάτων.

 

Οι πληρωμές αναμένονται και φέτος στα τέλη Φλεβάρη, μετά την οριστικοποίηση των παραδόσεων βάμβακος που έγιναν στα εκκοκκιστήρια μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, από τις υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύµφωνα µε στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, περισσότερα από 850 εκατ. κιλά βάµβακος, έναντι των 777.246.402 κιλών πέρυσι, έχουν παραδοθεί µέχρι σήµερα. Η φετινή, καλή χρονιά οφείλεται στις καιρικές συνθήκες, αλλά και στο γεγονός ότι δεν παρουσιάστηκαν ασθένειες που να προσβάλλουν το προϊόν. Επιπροσθέτως, ενώ κατά την περυσινή εκκοκκιστική περίοδο καλλιεργήθηκαν περισσότερα στρέµµατα (κατά 400.000), η απόδοση ήταν σηµαντικά µικρότερη έναντι της φετινής. Συγκεκριµένα, το 2013 σπάρθηκαν συνολικά 2.470.571 στρέµµατα και το 2012 2.853.512 στρ., ενώ φέτος δεν ξεπέρασαν τα 2 εκατ. στρέμματα.

 

Τα εκκοκκιστήρια

Βελτιωμένη λειτουργική κερδοφορία, αλλά μειωμένα, σχεδόν οριακά καθαρά κέρδη, παρουσιάζουν ως σύνολο οι βιομηχανίες παραγωγής εκκοκκισμένου βάμβακος που έκλεισαν οικονομική χρήση την 30ή Ιουνίου 2013 και έχουν γνωστοποιήσει τα οικονομικά τους αποτελέσματα για την περίοδο 1/7/2012-30/6/2013, σύμφωνα με την επεξεργασία των στοιχείων που έκανε η διαδικτυακή πύλη www.inr.gr.

Πρόκειται για 21 επιχειρήσεις εκκόκκισης βάμβακος που λειτουργούν εκκοκκιστήρια στη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη Θράκη και το Νομό Βοιωτίας. Οι εταιρείες αυτές απορροφούν περισσότερο από το 80% του εγχώριου σύσπορου βάμβακος και διαθέτουν σχεδόν το 90% της παραγωγής τους στη διεθνή αγορά, αφού η ελληνική κλωστοϋφαντουργία έχει συρρικνωθεί σε δραματικά χαμηλά επίπεδα.

Σε συγκρίσιμη βάση, λαμβανομένων υπόψη μεταβολών που σημειώθηκαν στη δομή ορισμένων επιχειρήσεων, οι 21 βιομηχανίες κατέγραψαν αθροιστικές πωλήσεις αυξημένες κατά 12%, ύψους 429,97 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, μόνο οι δέκα από τις 21 εταιρείες αύξησαν τις πωλήσεις τους.

Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από στοιχεία της βάσης βιομηχανικών οικονομικών δεδομένων www.inr.gr, οι 21 εν λόγω επιχειρήσεις, στο σύνολό τους σχεδόν οφείλουν μικρό ή μεγαλύτερο μέρος των εσόδων τους και στην παραγωγή βαμβακόσπορου, βαμβακόπιτας και βαμβακέλαιου, καθώς και στην εμπορία γεωργικών προϊόντων και αγροτικών εφοδίων.

Όσον αφορά την εκκοκκιστική περίοδο 2013-2014, αυτή εξελίχθηκε, ως γνωστόν, υπό δυσχερέστερες συνθήκες για τις επιχειρήσεις, λόγω έλλειψης τραπεζικών πιστώσεων, πτωτικής πορείας των τιμών του βάμβακος και αδύναμης διεθνούς ζήτησης, η οποία οφείλεται σε προβλέψεις διεθνών αναλυτών για ενδεχόμενη περαιτέρω πτώση των τιμών. Ωστόσο, η συγκομιδή του σύσπορου βάμβακος ήταν καλύτερη του αναμενομένου, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά.

Αδυνατώντας να εξασφαλίσουν οποιαδήποτε χρηματοδότηση, ορισμένα εκκοκκιστήρια τέθηκαν προς ενοικίαση ή προσφέρθηκαν να εργαστούν φασόν για άλλες, χρηματοοικονομικά ισχυρότερες επιχειρήσεις. Η συγκεντροποίηση του τομέα σε λιγότερες επιχειρήσεις φαίνεται ότι επιταχύνεται.

 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΑΕΒΕ (στη Βοιωτία) παρουσίασε έσοδα 8,06 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,2%, EBITDA 0,88 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,47 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,31 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 6,35 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 13,9%.

 • Η ΒΑΜΒΑΞ ΑΒΕΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 5,99 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 13,2%, EBITDA 1,12 εκατ. ευρώ (0,73 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,72 εκατ. ευρώ (0,82 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,57 εκατ. ευρώ (0,65 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,76 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,80 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 19,4%.
 • Η ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. (στη Λάρισα) έσοδα 99,06 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 39,6%, EBITDA 2,66 εκατ. ευρώ (7,63 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 1,01 εκατ. ευρώ (6,74 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,52 εκατ. ευρώ (4,75 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 45,71 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 13,76 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 5,8%.
 • Η Γ&Π ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ Α.Ε. (στην Ημαθία) έσοδα 12,55 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 3,8%, EBITDA 0,27 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,40 εκατ. ευρώ (-0,35 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,41 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 10,69 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 2,5%.
 • Η ΔΑΚΑΡ ΑΕΒΕ (στη Βοιωτία) έσοδα 7,87 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28,7%, EBITDA 0,03 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,66 εκατ. ευρώ (-0,61 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,70 εκατ. ευρώ (-0,66 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,86 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,40 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 0,4%.
 • Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΣΗΣ Α.Ε. (στη Βοιωτία) έσοδα 19,81 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 31,1%, EBITDA 0,94 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,19 εκατ. ευρώ (οριακά θετικά) και καθαρά κέρδη 0,02 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,65 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 5,96 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 8%.
 • Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΒΕΕ (στην Ημαθία) έσοδα 12,30 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 11,6%, EBITDA 0,25 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,06 εκατ. ευρώ (0,59 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,03 εκατ. ευρώ (0,46 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 4,31 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 2,45 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 5,8%.
 • Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ A.Ε. (στις Σέρρες) έσοδα 10,10 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,9%, EBITDA 0,71 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,32 εκατ. ευρώ (-0,17 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,18 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 7,82 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 9,1%.
 • Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ AΒΕΕ (στην Καρδίτσα) έσοδα 11,18 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,8%, EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,93 εκατ. ευρώ (-0,95 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -1,00 εκατ. ευρώ (-0,95 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,14 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,79 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 0,3%.
 • Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΒΑΛΑΣ A.Ε. (στην Καβάλα) έσοδα 25,00 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 28,2%, EBITDA 0,20 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,01 εκατ. ευρώ (0,27 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 11,93 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 4,37 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 1,7%.
 • Η ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΠΑΥΛΙΔΗΣ A.Ε. (στην Πέλλα) έσοδα 10,66 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 20,1%, EBITDA 0,76 εκατ. ευρώ (0,66 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,33 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,25 εκατ. ευρώ (0,43 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 5,83 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,42 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 13,1%.
 • Η ΕΞΙ ΑΛΦΑ Α.Ε. (στη Ροδόπη) έσοδα 5,11 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 52,1%, EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (-0,16 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,25 εκατ. ευρώ (-0,59 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,25 εκατ. ευρώ (-0,68 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,57 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι -0,9%.
 • Η ΘΡΑΚΙΚΑ ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. (στη Ροδόπη) έσοδα 22,40 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 12,6%, EBITDA 0,72 εκατ. ευρώ (0,33 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,33 εκατ. ευρώ (0,94 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,04 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 24,83 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 8,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 2,9%.
 • Η ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ Ν. ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα) έσοδα 85,33 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,4%, EBITDA 5,10 εκατ. ευρώ (3,40 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 3,19 εκατ. ευρώ (2,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 2,46 εκατ. ευρώ (1,59 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 33,89 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 18,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 15%. Σε ενοποιημένη βάση, από κοινού με ομοειδείς θυγατρικές της, η επιχείρηση κατέγραψε έσοδα 114,70 εκατ. ευρώ, EBITDA 6,87 εκατ. ευρώ και ίδια καθαρά κέρδη 2,67 εκατ. ευρώ.
 • Η ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ - ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΑΒΕΕ (στην Καρδίτσα) έσοδα 29,92 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 63,2%, EBITDA 0,70 εκατ. ευρώ (-0,74 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,33 εκατ. ευρώ (-1,87 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,50 εκατ. ευρώ (-2,01 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 18,23 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 6,61 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 3,9%.
 • Η ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ε. Δ. ΕΚΚΟΚΚΙΣΤΗΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ A.Ε. (στις Σέρρες) έσοδα 4,57 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15,6%, EBITDA -0,32 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,66 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,65 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 3,06 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,96 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι -10,6%.
 • Η ΠΕΛΛΑ ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 0,20 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 95,3%, EBITDA -0,03 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,38 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,38 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 1,26 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,53 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι -2,2%.
 • Η ΠΗΛΕΑΣ AGRO A.E. (στη Λάρισα) έσοδα 11,83 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 28,5%, EBITDA -0,14 εκατ. ευρώ (-0,18 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων -0,36 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη -0,36 εκατ. ευρώ (-0,47 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,51 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια -0,30 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι -27,5%.
 • Η ΣΙΑΡΚΟΣ Α.Ε. (στις Σέρρες) έσοδα 20,82 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 2,2%, EBITDA 0,91 εκατ. ευρώ (1,23 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,40 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,06 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 12,11 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 1,62 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 7,5%.
 • Η MAVICOTTON ΕΠΕ (στη Θεσσαλονίκη) έσοδα 2,10 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 16,9%, EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση), κέρδη προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρά κέρδη 0,01 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ), απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 0,28 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 0,20 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 2,9%.
 • Η SKL ΑΦΟΙ ΣΚΛΑΠΑΝΗ A.Ε. (στη Βοιωτία), η οποία προήλθε από συγχώνευση και δημοσίευσε ισολογισμό με μη συγκρίσιμα στοιχεία για την προηγούμενη χρήση, έσοδα 25,11 εκατ. ευρώ, EBITDA 1,25 εκατ. ευρώ, κέρδη προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη -0,12 εκατ. ευρώ, απασχολώντας συνολικά κεφάλαια 31,31 εκατ. ευρώ στο τέλος της χρήσης (ίδια κεφάλαια 3,14 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της τη χρήση 2012-2013 σε EBITDA είναι 4%.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<