Παίρνουν σειρά τα βιολογικά για ενισχύσεις

03-02-2014, 12:19
Παίρνουν σειρά τα βιολογικά για ενισχύσεις

Όσο δύσκολη κι αν είναι η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, σιγά-σιγά κερδίζει έδαφος και στη χώρα μας. Άλλωστε η περίοδος 2014-2020 είναι αυτή στη διάρκεια της οποίας ο συγκεκριμένος κλάδος έρχεται σε πρώτο πλάνο σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Τα βιολογικά προϊόντα και γενικώς η βιολογική παραγωγή, λόγω και της νέας ΚΑΠ, είναι από τις δράσεις, οι οποίες δίνουν προοπτική σε όλους εκείνους που θέλουν να επενδύσουν στον κλάδο αξιοποιώντας τον νέο επενδυτικό νόμο. Το ύψος της χρηματοδότησης, ανάλογα με την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης, μπορεί να φτάσει και το 50% της επένδυσης, προϋπολογισμού τουλάχιστον 100.000 ευρώ.

Οι επενδύσεις που επιδοτούνται είναι:

- Ελαιοτριβεία, συσκευαστήρια βιολογικού ελαιολάδου
- Μονάδες επεξεργασίας βρώσιμων βιολογικών ελιών
- Μονάδες τυποποίησης βιολογικών οπωροκηπευτικών
- Μονάδες παραγωγής χυμών από βιολογικά φρούτα
- Μονάδες μεταποίησης βιολογικού κρέατος ζώων και πτηνών
- Τυροκομεία και μονάδες επεξεργασίας βιολογικού γάλακτος
- Μονάδες παραγωγής βιολογικού γιαουρτιού
- Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης βιολογικού μελιού
- Οινοποιεία
- Μονάδες παραγωγής και συσκευασίας βιολογικών αβγών.

Πιο αναλυτικά, οι επενδύσεις που θα ενισχυθούν είναι:
Ελαιοτριβεία: Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων μονάδων καθώς και ίδρυση νέων (με κάποιους περιορισμούς), μονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης και συσκευασίας ελαιολάδου σε συσκευασίες καταναλωτή και ραφιναριών ελαιολάδου.

Σπορελαιουργεία: Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων και δημιουργία νέων μονάδων επεξεργασίας επιτραπέζιων ελιών, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου θα διαθέτουν παραγωγικές γραμμές συσκευασίας καταναλωτή ή και παραγωγής νέων τύπων προϊόντων στον τομέα αυτό (πάστα ελιάς, γεμιστές ελιές και άλλα). Οι γραμμές αυτές θα πρέπει να δημιουργούνται με το ενισχυόμενο επενδυτικό σχέδιο ή να υπάρχουν στην υφιστάμενη μονάδα σε περίπτωση επέκτασης και εκσυγχρονισμού.

Οινοποιεία: Επιχορηγείται η ίδρυση σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές οινοποιείων από σταφύλια βιολογικής καλλιέργειας και συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης. Επίσης, επιχορηγούνται ο εκσυγχρονισμός, η μετεγκατάσταση και η συγχώνευση οινοποιείων χωρίς αύξηση της δυναμικότητας.
Οπωροκηπευτικά: Χρηματοδοτούνται οι μονάδες μεταποίησης ή τυποποίησης οπωροκηπευτικών προϊόντων, καθώς και μονάδες χυμών, τουρσιών και κύβων λαχανικών, μονάδες παραγωγής χυμών εσπεριδοειδών (μόνο για επενδυτικά σχέδια εκσυγχρονισμού), καθώς και μονάδες μεταποίησης βιομηχανικής τομάτας.
Προϊόντα ζωικής προέλευσης: Ενισχύονται τα επενδυτικά σχέδια που αφορούν τον τομέα κρέατος ζώων και πτηνών, την ίδρυση και τον εκσυγχρονισμό σφαγειοτεχνικων μονάδων με κάποιους περιορισμούς.
Γάλα-τυροκομεία: Ενισχύεται η ίδρυση τυροκομείων με κάποιους περιορισμούς και ο εκσυγχρονισμός τους με ή χωρίς μετεγκατάσταση. Επίσης, επιχορηγούνται οι μονάδες επεξεργασίας γάλακτος με κάποιους περιορισμούς, όπως και οι μονάδες παραγωγής γιαουρτιού.
Στους άλλους κλάδους τομείς μεταποίησης προϊόντων ζωικής προέλευσης ενισχύονται:

-         Μονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αβγών.

-         Μονάδες παραγωγής προϊόντων μεταποίησης - τυποποίησης - συσκευασίας αβγών (αβγοπροϊόντων).

-         Mονάδες επεξεργασίας, τυποποίησης, συσκευασίας μελιού και λοιπών προϊόντων κυψέλης.

 

Τί χρηματοδοτείται

Οι δαπάνες, οι οποίες χρηματοδοτούνται, είναι:

-         Η αγορά και εγκατάσταση καινούριων, σύγχρονων μηχανημάτων, ειδικών εγκαταστάσεων και λοιπού εξοπλισμού. Επίσης, τα μισθώματα της χρηματοδοτικής μίσθωσης καινούριων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του οποίου αποκτάται η χρήση.

-         Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης για την προστασία και τη συνεχή βελτίωση του περιβάλλοντος, με εφαρμογή διεθνών προτύπων (συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης), που προβλέπουν την υποχρεωτική εφαρμογή μέτρων πρόληψης της ρύπανσης, την εφαρμογή κανόνων και συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, τη δυνατότητα ανίχνευσης των επιβλαβών ουσιών σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας, τη λήψη μέτρων προστασίας των αγροτών από τη χρήση αγροχημικών.

-         Η αγορά κτιριακών εγκαταστάσεων υπό προϋποθέσεις.

-         Η αγορά και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αυτοματοποίησης διαδικασιών και μηχανοργάνωσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αγοράς του αναγκαίου λογισμικού, καθώς και δαπανών εξοπλισμού για τη διασφάλιση του ηλεκτρονικού περιεχομένου.

-         Οι δαπάνες μελετών που αποσκοπούν στην εισαγωγή, ανάπτυξη και εφαρμογή σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, σύγχρονων μεθόδων και βιομηχανικών σχεδίων των παραγόμενων προϊόντων.

-         Η αγορά καινούριων μεταφορικών μέσων διακίνησης υλικών και προϊόντων εντός του χώρου της εντασσόμενης μονάδας. Επίσης, η αγορά καινούριων μεταφορικών Μέσων Μαζικής Μεταφοράς προσωπικού, η αγορά και εγκατάσταση καινούριου σύγχρονου εξοπλισμού και η κατασκευή εγκαταστάσεων για τη χερσαία ή θαλάσσια διακίνηση υλικών και προϊόντων.

-         Η αγορά καινούριων αυτοκινήτων-ψυγείων ή άλλων διαμορφωμένων οχημάτων εξειδικευμένων χρήσεων, μόνο εφόσον αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της μονάδας, δικαιολογούνται από τις ανάγκες της μονάδας και καλύπτουν αποκλειστικά τις ανάγκες αυτές.

-         Η κατασκευή, επέκταση και εκσυγχρονισμός κτιριακών, ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων, καθώς και οι δαπάνες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

-         Οι δαπάνες μελετών για αγορές καινούριου, σύγχρονου εξοπλισμού εγκατάστασης και λειτουργίας των αναγκαίων υποδομών και διαδικασιών, καθώς και τα έξοδα πιστοποίησης των προϊόντων και των διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητας, σύμφωνα με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα από Οργανισμούς διαπιστευμένους από τον αρμόδιο εθνικό φορέα.

 

Βασικές αρχές για συλλογή και επεξεργασία βιολογικών προϊόντων

Το γεγονός ότι επιδοτούνται τα βιολογικά, δεν σημαίνει αυτόματα οτι και η παραγωγή τους είναι μια εύκολη διαδικασία. Χρειάζεται μια διαρκής και επιστημονική προσέγγιση της καλλιέργειας ή της εκτροφής, καθώς οι κανόνες είναι ιδιαίτερα αυστηροί. Οι αρχές, οι οποίες θα πρέπει να διέπουν την όλη φιλοσοφία όποιου θέλει να επενδύσει στα βιολογικά, είναι:

- Παραγωγή βιολογικών τροφίμων από βιολογικά γεωργικά συστατικά, χωρίς εκπτώσεις.
- Περιορισμός της χρήσης πρόσθετων υλών, μη βιολογικών συστατικών που έχουν κυρίως τεχνολογικές λειτουργίες, καθώς και βοηθητικών μέσων επεξεργασίας.
- Αποκλεισμός ουσιών και μεθόδων μεταποίησης που μπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
- Χρησιμοποίηση βιολογικών, φυσικών και μηχανικών μέθοδοι επεξεργασίας.

- Τα πρόσθετα, βοηθητικά μέσα επεξεργασίας και άλλες ουσίες που χρησιμοποιούνται για την επεξεργασία τροφίμων, καθώς και κάθε εφαρμοζόμενη μέθοδος επεξεργασίας, πρέπει να τηρούν τις αρχές της ορθής πρακτικής κατά την παραγωγή. Συγκεκριμένα, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος μόλυνσης από μη επιτρεπόμενες ουσίες ή προϊόντα. Επίσης, πρέπει να εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα καθαρισμού, να παρακολουθείται η αποτελεσματικότητά τους και να καταγράφονται οι εργασίες αυτές.

-Τα βιολογικά προϊόντα (πρώτες ύλες, ενδιάμεσα και τελικά προϊόντα) αποθηκεύονται σε χωριστό τόπο ή χρόνο από τα μη βιολογικά.
- Πρέπει να τακτοποιούνται οι παρτίδες και να αποτρέπονται οι προσμίξεις ή ανταλλαγές με μη βιολογικά προϊόντα.
- Σε περίπτωση που υπάρχουν προϊόντα βιολογικής και συμβατικής γεωργίας, η συλλογή και η μεταφορά στη μονάδα επεξεργασίας μπορεί να πραγματοποιείται ταυτόχρονα, εφόσον λαμβάνονται μέτρα για την πρόληψη κάθε πιθανής ανάμιξης ή ανταλλαγής με μη βιολογικά και να τακτοποιούνται τα βιολογικά προϊόντα.
- Κατά την παραλαβή των βιολογικών προϊόντων (πρώτων υλών) πρέπει να ελέγχεται το κλείσιμο της συσκευασίας ή των εμπορευματοκιβωτίων, καθώς και η ύπαρξη των σχετικών ενδείξεων. Τα στοιχεία αυτά αντιπαραβάλλονται με τα στοιχεία των συνοδευτικών εντύπων και το αποτέλεσμα καταγράφεται.
- Η αποθήκευση των προϊόντων πρέπει να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ταυτοποίησης των παρτίδων.

- Κατά την αποθήκευση πρέπει να αποτρέπεται η ανάμιξη με –ή η επιμόλυνση από– προϊόντα ή και ουσίες που δεν είναι σύμφωνες με τους κανόνες βιολογικής παραγωγής.

- Κατά την αποθήκευση πρέπει να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των βιολογικών προϊόντων ανά πάσα στιγμή.
- Σε περίπτωση αποθήκευσης και μη βιολογικών προϊόντων ή γεωργικών προϊόντων, τότε πρέπει: α) Τα βιολογικά προϊόντα να διατηρούνται χωριστά από τα άλλα γεωργικά προϊόντα ή και τρόφιμα. β) Να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να είναι δυνατή η ταυτοποίηση των αποστολών και να αποφεύγονται οι αναμίξεις ή ανταλλαγές με μη βιολογικά προϊόντα. γ) Να διενεργείται ο κατάλληλος καθαρισμός, η αποτελεσματικότητα του οποίου έχει ελεγχθεί, πριν την αποθήκευση των προϊόντων.
- Τα βιολογικά προϊόντα μεταφέρονται σε άλλες μονάδες (συμπεριλαμβανομένων και των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής) μόνο σε κατάλληλη συσκευασία, κλειστό κιβώτιο ή όχημα, με τρόπο που να μην είναι δυνατή η αντικατάσταση του περιεχομένου χωρίς παραβίαση ή φθορά του σφραγίσματος της συσκευασίας ή του οχήματος. Επιπλέον, πρέπει να φέρουν ετικέτα που να αναφέρει:
1. Επωνυμία και διεύθυνση της επιχείρησης και –εάν διαφέρει– του ιδιοκτήτη ή του πωλητή του προϊόντος.
2. Ονομασία του προϊόντος με αναφορά στη μέθοδο βιολογικής παραγωγής.
3. Την επωνυμία ή και τον κωδικό του φορέα πιστοποίησης.
4. Κατά περίπτωση το σήμα ταυτοποίησης της παρτίδας.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<