Έρχεται ρύθμιση για τους «κόκκινους» της πρώην ΑΤΕ

14-01-2014, 11:29
Έρχεται ρύθμιση για τους «κόκκινους» της πρώην ΑΤΕ

Του NIKOY ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

 

Με πρωτοβουλία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αθανάσιου Τσαυτάρη και με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, επανέρχεται προς ψήφιση ως τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή η ρύθμιση για τα ληξιπρόθεσμα χρέη αγροτών προς την υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα.

Η ρύθμιση που δίνει «ανάσα» σε περίπου 15.000 αγρότες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς, παραμένει ωστόσο εν αμφιβόλω εάν θα γίνει νόμος του Κράτους, καθώς εξακολουθεί να μην τυχάνει της σύμφωνης γνώμης του υπουργείου Οικονομικών.

Ήδη, με ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ ενημερώνει ότι θα στηρίξει βελτιωτική προσθήκη για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων μη εξυπηρετούμενων οφειλών των αγροτών που απορρέουν από δάνεια για τα οποία έχουν εγγραφεί υποθήκες υπέρ της Αγροτικής Τράπεζας.

Η ρύθμιση, εφόσον περάσει από τη Βουλή, έρχεται στην πιο κρίσιμη στιγμή, καθώς τις τελευταίες εβδομάδες εκφράζονταν φόβοι ότι ο εκκαθαριστής της πρώην ΑΤΕ θα ξεκινούσε κατασχέσεις σε αγροτεμάχια, βιομηχανοστάσια, μηχανήματα, ακόμη και καταθέσεις ταμιευτηρίου. Οι δανειολήπτες αυτοί όμως διατρέχουν έναν ακόμη σοβαρό κίνδυνο: η υπό εκκαθάριση ΑΤΕ διατήρησε όλα τα προνόμια της πρώην ΑΤΕ. Όπως, για παράδειγμα, το δικαίωμα εγγραφής αναγκαστικής υποθήκης χωρίς τη συναίνεση του οφειλέτη, που χρησιμοποιείται –σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες– χωρίς κανένα μέτρο και περιορισμό για να ασκήσει πίεση στους δανειολήπτες.

Παράλληλα, οι αγρότες, τα δάνεια των οποίων μεταφέρθηκαν στην αρμοδιότητα του εκκαθαριστή, αποκλείστηκαν αυτόματα από κάθε πρόσβαση σε οποιοδήποτε άλλο πιστωτικό ίδρυμα, ενώ επιβαρύνθηκαν με επιτόκια υπερημερίας για το σύνολο των δανείων. Επίσης, δυσκολεύτηκαν στις συναλλαγές τους, αφού αδυνατούν να πετύχουν πίστωση από τους προμηθευτές τους, ενώ αδυνατούν να ξεκινήσουν παραγωγική διαδικασία, επειδή ακόμη και αν το καταφέρουν, κινδυνεύουν με κατάσχεση της αξίας των προϊόντων τους. Διακανονισμοί και ρυθμίσεις οφειλών σύμφωνα με πληροφορίες είναι σχεδόν ανύπαρκτες και όπου αποφασίζονται, αφορούν, κυρίως, μικρά δάνεια διάρκειας μέχρι 5 ετών (τόσο λέγεται ότι θα διαρκέσει η εκκαθάριση), με πολύ υψηλά επιτόκια και χωρίς κάποια ελάφρυνση από τους τόκους υπερημερίας.

 

Η ρύθμιση

Σημειώνεται ότι μετά τη μεταβίβαση του τραπεζικά «υγιούς» τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. στην Τράπεζα Πειραιώς, το εναπομείναν τμήμα της Τράπεζας τέθηκε υπό εκκαθάριση. Μέρος του υπό εκκαθάριση τμήματος αποτελούν τα μη εξυπηρετούμενα ληξιπρόθεσμα δάνεια σε αγρότες. Με την υποστηριζόμενη προσθήκη, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, ρυθμίζονται τα ληξιπρόθεσμα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των αγροτών, τα οποία έχουν εμπράγματη διασφάλιση με υποθήκη αγρών, εγκαταστάσεων, οικοπέδων, οικιών και λοιπών ακινήτων, υπέρ ΑΤΕ.

Με τη ρύθμιση:

-          Το ποσό του δανείου για το οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης περιορίζεται σε ποσοστό 120% του κεφαλαίου του δανείου, εφόσον το σύνολο των ως άνω πάσης φύσεως απαιτήσεων της τράπεζας, οι οποίες απορρέουν από το δάνειο, δεν υπερβαίνει το διπλάσιο αυτού, ενώ

-          περιορίζεται στο διπλάσιο του ληφθέντος κεφαλαίου του δανείου, αν το σύνολο αυτών είναι ανώτερο του διπλάσιου.

-          Επίσης, καθορίζεται ο τρόπος εξόφλησης του δανείου, με στόχο να διευκολυνθεί τόσο η είσπραξη των οφειλών από την υπό εκκαθάριση ΑΤΕ Α.Ε. όσο και η εξόφληση των υποχρεώσεων των περίπου 15.000 αγροτών που εκτιμάται ότι θα υπαχθούν στη ρύθμιση με μέσα πιο ήπια και κοινωνικά δίκαια σε σύγκριση με τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.

-          Το ληξιπρόθεσμο και απαιτητό δάνειο εξοφλείται από τον αγρότη, εφάπαξ ή και τμηματικώς, εντός 2 ετών και σε περίπτωση μη εξόφλησης, το ποσό μετατρέπεται σε νέο μεσοπρόθεσμο δάνειο διάρκειας από 5 έως 10 ετών με επιτόκιο 3%.

-          Εφόσον το αγροτικό ακίνητο δεν αποτελεί πρώτη κατοικία ή/και κύρια αποθήκη αγροτοεφοδίων του αγρότη φυσικού προσώπου ή τρίτου αγρότη φυσικού προσώπου ή/και κύρια παραγωγική εγκατάστασή τους, προκειμένου να διευκολυνθεί η εξόφληση, παρέχεται η δυνατότητα εκμίσθωσης και εκχώρησης του μισθώματος στην τράπεζα, μέχρι την ολοσχερή εξόφληση του δανείου.

-          Τη διαδικασία εκμίσθωσης αναλαμβάνει Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την εποπτεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος διατηρεί βάση δεδομένων στην οποία απεικονίζονται ψηφιακά όλα τα αγροτικά ακίνητα της χώρας με διαδικασία ανάλογη του Νόμου 4061/2011.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προστατεύεται η συνέχιση της παραγωγικής διαδικασίας των εκμεταλλεύσεων αυτών των αγροτών, στους οποίους εκτιμάται ότι ανήκουν πάνω από 500.000 στρέμματα, τα οποία χρησιμοποιούν για καλλιέργεια και είναι κρίσιμα για τη βιωσιμότητά τους. Επίσης, εκτιμά ότι δεν δημιουργούνται συνθήκες άνισης μεταχείρισης με άλλους αγρότες ή έμμεσων ενισχύσεων αφού οι ωφελούμενοι από τη ρύθμιση θα καταβάλλουν τουλάχιστον το εκατόν είκοσι τοις εκατό του κεφαλαίου ή το διπλάσιο αυτού κατά τα οριζόμενα στη ρύθμιση. Παράλληλα, δεν απαλλάσσονται οι αγρότες από την εξόφληση του κεφαλαίου των δανείων, αλλά διευκολύνονται στην εξόφλησή τους με την αφαίρεση πανωτοκίων. Τέλος, οι ρυθμίσεις δεν επηρεάζουν την Τράπεζα Πειραιώς που έχει τα υπόλοιπα δάνεια της πρώην ΑΤΕ και η οποία συμφωνεί με τις ρυθμίσεις.

 

Ποιούς αφορά

Στην υπό εκκαθάριση ΑΤΕ έχει μεταφερθεί συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων, ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτει την ρύθμιση και αφορά:

- Περί τα 10.000 φυσικά πρόσωπα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

- Περί τις 5.000 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα.

- Περίπου 600 συνεταιριστικές οργανώσεις οι περισσότερες των οποίων λειτουργούν και εξυπηρετούν τους παραγωγούς-μέλη τους.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<