Στενός κορσές στους «μπαταχτσήδες» εμπόρους

08-01-2014, 12:48
Στενός κορσές στους «μπαταχτσήδες» εμπόρους

Του Νίκου Φιλιππίδη

(filippidis@paragogi.net)


Σε ασφυκτικό κλοιό κυρώσεων βάζει τους «μπαταχτσήδες» εμπόρους, που φεσώνουν τους Έλληνες αγρότες, διάταξη του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που κατατέθηκε στη Βουλή.

 

Συγκεκριμένα, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής του εμπόρου, μετά από αίτημα του γενικού γραμματέα του υπουργείου, στην περίπτωση που ο έμπορος καθυστέρησε, για χρονικό διάστημα πάνω από 30 ημέρες, τις πληρωμές του προς τους αγρότες ή τις οργανώσεις αγροτών. Η ενημέρωση του γενικού γραμματέα θα γίνεται μέσω της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του υπουργείου, η οποία θα υποδέχεται τις καταγγελίες των αγροτών. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο 3955/2011, οι έμποροι αγροτικών προϊόντων είναι υποχρεωμένοι να καταθέτουν εγγυητική επιστολή ετήσιας διάρκειας. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Tροφίμων καθορίζεται το ύψος της, το οποίο όμως δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 30.000 ευρώ και μεγαλύτερο των 150.000 ευρώ, ανάλογα με την οικονομική κατάσταση κάθε εμπόρου και τον όγκο των διενεργούμενων από αυτόν σχετικών εμπορικών πράξεων.

 

Στο ίδιο άρθρο του νομοσχεδίου προβλέπονται τα αυστηρά πρόστιμα που μπορούν να επιβληθούν στους εμπόρους αλλά και η διαδικασία των ενστάσεων. Συγκεκριμένα, πρόστιμο ίσο με το 30% της συναλλαγής, στις περιπτώσεις που εταιρεία που δεν ήταν εγγεγραμμένη στο Μητρώο, πραγματοποίησε εμπορική πράξη, καθώς και σε περιπτώσεις εγγραφής εταιρείας στο μητρώο με ψευδή στοιχεία.

 

Στο ίδιο νομοσχέδιο υπάρχουν και άλλες αλλαγές σε σχέση με το Ενιαίο Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων. Συγκεκριμένα, για την απλούστευση των διαδικασιών εγγραφής στο Μητρώο στην αίτηση, που καταθέτουν ηλεκτρονικά οι ενδιαφερόμενοι στη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥπΑΑΤ, θα συμπεριλάβουν μια υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα πρέπει να:

  • Δηλώνουν τον αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ)
  • Παρέχουν άδεια στο ΥπΑΑΤ να δημοσιοποιήσει, δια του Μητρώου, την ταυτότητα, τον αριθμό ΓΕΜΗ, τον τομέα εμπορικής δραστηριότητας, το ΑΦΜ και τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ).
  • Βεβαιώνουν ότι δεν τελούν υπό πτώχευση
  • Βεβαιώνουν ότι είναι φορολογικά ενήμεροι
  • Βεβαιώνουν ότι δεν έχουν παραπεμφθεί αμετάκλητα για τα αδικήματα της απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας κ.α.
  • Βεβαιώνουν ότι θα ενημερώνουν άμεσα τη Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του ΥπΑΑΤ για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων που περιλαμβάνονται στην αίτηση.

 

Τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης επαληθεύονται, αλλά και θα μπορούν να τροποποιηθούν ηλεκτρονικά από τους εγγεγραμμένους εμπόρους σε ετήσια βάση. Αν ο έμπορος δεν επαληθεύσει εμπρόθεσμα τα στοιχεία της υπεύθυνης δήλωσης θα απειλείται με προσωρινή διαγραφή από το Μητρώο, ενώ αν δηλώσει ψευδή στοιχεία θα κινδυνεύει με οριστική διαγραφή.

 

Το νομοσχέδιο

 

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», προβλέπει μεταξύ άλλων, στο άρθρο 55 την καταβολή στον Ελληνικό Οργανισμό ΕΛΓΟ Δήμητρα, ποσοστό 2% επί της αμοιβής που λαμβάνουν από τους γεωργούς για τις υπηρεσίες τους, οι γεωργικοί σύμβουλοι και οι συνεργάτες γεωργικών συμβούλων, για την κάλυψη του διοικητικού κόστους διαχείρισης του Συστήματος Παροχής Γεωργικών Συμβουλών.

 

Farmer’s Markets

 

Με το σχέδιο νόμου καθορίζεται και η λειτουργία των Farmers’ Markets. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, στις Αγορές Παραγωγών θα συμμετέχουν αποκλειστικά παραγωγοί αγροτικών προϊόντων, με σκοπό την απευθείας διάθεση στο καταναλωτικό κοινό των αγροτικών προϊόντων που παράγουν, νωπών ή/και μεταποιημένων από δικές τους πρώτες ύλες. Οι παραγωγοί θα πρέπει να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που κάνουν δήλωση ΟΣΔΕ και παράγουν τα αγροτικά τους προϊόντα στην Π.Ε., όπου λειτουργούν οι Αγορές Παραγωγών.

 

Με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών θα μπορούν να δραστηριοποιούνται σε αυτές παραγωγοί από όμορες Π.Ε. Ειδικά για της Αγορές Παραγωγών που θα λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής, με συμφωνία των Αγορών Παραγωγών μπορούν να συμμετέχουν σε αυτές παραγωγοί όμορων σε αυτήν Π.Ε. και Περιφερειών της Στερεάς Ελλάδας και Πελοποννήσου καθώς και παραγωγοί της Π.Ε. Εύβοιας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής δεν θα έχουν οι κάτοχοι παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών. Για την Οργάνωση των Αγορών Παραγωγών - σύμφωνα με όσα αναφέρει το ν/σ του ΥπΑΑΤ - απαιτείται η σύσταση αυτοδιαχειριζόμενου φορέα από τους ίδιους τους παραγωγούς, ο ορισμός υπευθύνου για τη λειτουργία τους και η κατάρτιση εσωτερικού Κανονισμού λειτουργίας τους.

 

Οι Αγορές Παραγωγών θα λειτουργούν Σάββατο, εκτός και αν τοπικές ιδιαιτερότητες επιβάλουν την λειτουργία τους άλλη εργάσιμη ημέρα, είτε σε δημόσιο χώρο, με ευθύνη του οικείου Δήμου ή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, είτε σε ιδιωτικό χώρο με ευθύνη των ίδιων των παραγωγών.

 

Η έναρξη λειτουργίας, η μετακίνηση ή η κατάργηση των Αγορών Παραγωγών, θα γίνεται με απόφαση του Περιφερειάρχη της οικείας Περιφέρειας, μετά από αίτημα του αυτοδιαχειριζόμενου φορέα της Αγοράς Παραγωγών και γνώμη του οικείου Δήμου και της Υπηρεσίας Τροχαίας.

 

Ο κτηνίατρος εκτροφής

Με το άρθρο 60 του πολυνομοσχεδίου θεσμοθετείται ο κτηνίατρος εκτροφής. Όπως αναφέρει, ο φορέας κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες ιδιώτη κτηνίατρου της επιλογής του, ο οποίος ορίζεται σαν «κτηνίατρος εκτροφής», για τη διασφάλιση της προστασίας και υγείας των ζώων και την παραγωγή ασφαλών και ποιοτικών προϊόντων. Η έναρξη και η λήξη της συνεργασίας μεταξύ του κτηνιάτρου και του κτηνοτρόφου θα γίνεται με έγγραφη δήλωση προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ).

Ο «κτηνίατρος εκτροφής» θα πρέπει να δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην ίδια ΠΕ στην οποία είναι εγκαταστημένη η κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή σε περίπτωση έλλειψης κτηνιάτρων σε όμορη ΠΕ.

Για την επιλογή του δημιουργείται στο ΥπΑΑΤ μητρώο ιδιωτών κτηνιάτρων, το οποίο οργανώνεται, τηρείται, επικαιροποιείται και εν γένει λειτουργεί με ευθύνη της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του υπουργείου.

Ο «κτηνίατρος εκτροφής» συνδράμει το φορέα της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης σε ότι αφορά τις υποχρεώσεις του ως προς:
Α) το ζωοτεχνικό προφίλ των ζώων της εκμετάλλευσης
Β) την υγειονομική κατάσταση της εκμετάλευσης
Γ) την προστασία των ζώων
Δ) το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων
Ε) την άμεση ενημέρωση της κτηνιατρικής βάσης δεδομένων με όλα τα στοιχεία που αφορούν μεταβολές ζωικού κεφαλαίου και κτηνιατρικές εφαρμογές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία
Στ) την τήρηση, σύνταξη και υπογραφή των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης
Ζ) τη διάθεση στην τροφική αλυσίδα ασφαλών προϊόντων, μέσω ανάπτυξης συστήματος πρόληψης ασθενειών που μειώνουν τις απώλειες ζωικού κεφαλαίου και τη χρήση φαρμάκων.

 

Επίσης στον «κτηνίατρο εκτροφής» ανατίθεται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και ελέγχεται από αυτές, σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα, η εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων και κατά περίπτωση η εφαρμογή προγραμμάτων ελέγχου επιτήρησης και εκρίζωσης ασθενειών των ζώων. Ακόμη θα πρέπει να συμπληρώνει και να παραδίδει στην αρμόδια κτηνοτροφική αρχή τα έγγραφα που προβλέπονται στο εκάστοτε εγκεκριμένο πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης της βρουκέλλωσης αιγοπροβάτων.

 

Το Αγρόκτημα

 

Στο νομοσχέδιο περιγράφεται με σαφήνεια ο όρος «Αγρόκτημα». Συγκεκριμένα ορίζεται ότι ως τέτοιο αποκαλείται η αγροτουριστική εκμετάλλευση, η οποία λειτουργεί με έμφαση στις τοπικές παραγωγικές δυνατότητες κάθε περιοχής και η οποία διαθέτει τουλάχιστον: α) καλλιεργήσιμη έκταση, β) φυτικό ή ζωικό κεφάλαιο και γ) χώρο εστίασης και διαμονής. Παράλληλα, τονίζεται ότι επιτρέπεται η λειτουργία δικτύου Αγροκτημάτων σε όλη την ελληνική επικράτεια.

 

Στόχος του αγροκτήματος είναι:

Α) Η επιστροφή στον τρόπο λειτουργίας της ελληνικής παραδοσιακής οικογένειας.

Β) Η γνωριμία με παραδοσιακά επαγγέλματα, ντόπιες καλλιεργητικές μεθόδους παραγωγής και παραγωγικές διαδικασίες οι οποίες σπανίζουν ή έχουν εκλείψει.

Γ) Η γνωριμία με τις ασχολίες και τις συνήθειες της καθημερινής ζωής των κατοίκων μιας περιοχής, τα ήθη και τα έθιμα καθώς και τη ζεστή ανθρώπινη ελληνική φιλοξενία.

Δ) Η ευαισθητοποίηση γύρω από τα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος και της αυτόχθονης χλωρίδας και πανίδας.

Ε) Η γνωριμία με τα πολιτισμικά στοιχεία μιας περιοχής, μέσα από την οργάνωση επισκέψεων σε ιστορικά και λοιπά τοπικά αξιοθέατα καθώς και τη συμμετοχή σε υπαίθριες δραστηριότητες αναψυχής.

Το κάθε αγρόκτημα μπορεί, εφόσον διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές και δυνατότητες, να αναπτύσσει εναλλακτικές μορφές τουρισμού, εκπαίδευσης, πρόληψης υγείας καθώς και αθλητισμού. Δύναται επίσης να δημιουργεί συνεργατικές δράσεις με τις γειτνιάζουσες παραγωγικές μονάδες γεωργίας, κτηνοτροφίας, με επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης καθώς και με τα κατά τόπους μουσεία, μνημεία και αρχαιολογικούς χώρους που προάγουν και αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<