Υπερυπουργός… υδατοκαλλιεργειών ο Τσαυτάρης!

30-12-2013, 14:57
Υπερυπουργός… υδατοκαλλιεργειών ο Τσαυτάρης!

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

 

«Απόλυτος άρχοντας» στο χώρο των ιχθυοκαλλιεργειών καθίσταται με υπό κατάθεση νομοσχέδιο ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με το προσχέδιο του Νομοσχεδίου «Ανάπτυξη Υδατοκαλλιεργειών και Λοιπές Διατάξεις», που θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, εφεξής το μίσθωμα αλλά και όλες οι τεχνικές προδιαγραφές των μονάδων υδατοκαλλιέργειας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο θέμα του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ), θα καθορίζεται με αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 13 του νομοσχεδίου ορίζεται «ο ακριβής καθορισμός του ποσού, ο τρόπος υπολογισμού του μισθώματος ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος και τη μέθοδο εκτροφής, καθώς και η διαδικασία προσαρμογής του μισθώματος κατ’ έτος και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο μίσθωμα των υδάτινων εκτάσεων καθορίζονται με την απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου Υδατοκαλλιεργειών».

Μέχρι σήμερα η αξία του μισθώματος οριζόταν από τις Περιφέρειες, ενώ πριν από τη δεκαετία του 1990 ορίζονταν από τις Νομαρχίες. Προκειμένου μάλιστα να μην υπάρχουν μεγάλες διαφοροποιήσεις στα μισθώματα, έχει προβλεφθεί με σχετική εγκύκλιο ότι δεν δύναται να υπάρχει σημαντική απόκλιση στην αξία/στρέμμα μεταξύ των Περιφερειών.

Η αλλαγή αυτή σύμφωνα με στελέχη της αγοράς των υδατοκαλλιεργειών μπορεί, ενδεχομένως, να αλλάξει πλήρως την ισορροπία των αδειοδοτήσεων στο χώρο, δίνοντας τη δυνατότητα στον αρμόδιο υπουργό να «κατευθύνει» την αγορά. Θα μπορεί, δηλαδή, να προωθεί ενδεχομένως συγκεκριμένες περιοχές ορίζοντάς τους μικρότερο μίσθωμα, ώστε να τις καταστήσει περισσότερο ανταγωνιστικές ή ακόμα και συγκεκριμένα είδη, προκειμένου να «πριμοδοτηθούν» άλλες καλλιέργειες, πέρα από αυτή της τσιπούρας και του λαυρακιού.

Σημειώνεται ότι το ετήσιο μίσθωμα, που καταβάλλεται στο Δημόσιο με βάση τις απευθείας μισθώσεις και αναμισθώσεις υδάτινων εκτάσεων, ορίζεται ως χρηματικό ποσό ανάλογα με το καλλιεργούμενο είδος και τη μέθοδο εκτροφής. Το ποσό αυτό διαφοροποιείται για τρεις περιόδους της μίσθωσης και αναμίσθωσης: η πρώτη αφορά στα τρία πρώτα έτη, η δεύτερη στα επόμενα πέντε έτη και η τρίτη στα υπόλοιπα έτη της μίσθωσης και της αναμίσθωσης.

 

Το νομοσχέδιο

Στο προσχέδιο Νόμου για τις υδατοκαλλιέργειες που επί της ουσίας έχει στόχο να «μαζέψει» όλα τα υφιστάμενα διάσπαρτα νομοθετήματα για τη λειτουργία του κλάδου, δεν προβλέπονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις ως προς το καθεστώς παραχώρησης, μίσθωσης, αναμίσθωσης, ανανέωσης ή παράτασης της μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων για ίδρυση, επέκταση ή μετεγκατάσταση μονάδων υδατοκαλλιέργειας εντατικής ή ημιεντατικής μορφής ή και υποστηριχτικών εγκαταστάσεων, καθώς και των δημόσιων ιχθυοτροφείων (λιμνοθαλασσών, λιμνών) και λοιπών ιχθυοτρόφων υδάτων.

Σύμφωνα με το άρθρο 12, που αφορά στους περιορισμούς στους φορείς μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων, προβλέπεται ότι «με την απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δύναται να καθορίζονται πρόσθετες προϋποθέσεις για τους φορείς μίσθωσης υδάτινων εκτάσεων, οι οποίες θα αφορούν κυρίως στην αξιοπιστία και επάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου, στην εμπειρία του φορέα στον κλάδο της υδατοκαλλιέργειας, στην όλη επιχειρηματική του δραστηριότητα, στις οικονομικές του δυνατότητες και στη γενικότερη επιστημονική του ενασχόληση με αντικείμενο σχετικό με τις υδατοκαλλιέργειες».

Ένα νέο σημείο, το οποίο χαρακτηρίζεται αρκετά σημαντικό για την αγορά, στο θεσμικό πλαίσιο για την υδατοκαλλιέργεια είναι η θεσμοθέτηση Τεχνικού Συμβούλιου Υδατοκαλλιεργειών (ΤΕΣΥΔ) ως ανώτατου γνωμοδοτικού οργάνου της Πολιτείας τόσο επί θεμάτων πολιτικής όσο και επί τεχνικών θεμάτων του κλάδου και ειδικότερα:

- Για τη διαμόρφωση και εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΕΠΑΥ).

- Για τις απαραίτητες θεσμικές μεταρρυθμίσεις για την υποστήριξη της στρατηγικής Ανάπτυξης του κλάδου μέσω αναπτυξιακών-χρηματοδοτικών προγραμμάτων και κάθε άλλης συναφούς θεσμικής ρύθμισης.

- Για την έκδοση αποφάσεων με αντικείμενο τις υδατοκαλλιέργειες και για κάθε άλλο θέμα που τίθεται σε αυτό από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

- Για την εκδίκαση προσφυγών αιτημάτων αδειοδότησης ίδρυσης, μετεγκατάστασης, εκσυγχρονισμό και επέκταση μονάδων.

Όσον αφορά, τέλος, στις κυρώσεις που προβλέπει το Σχέδιο Νόμου τα πρόστιμα σε περιπτώσεις παράβασης των όρων της άδειας «Ίδρυσης και Λειτουργίας πλωτών εγκαταστάσεων» ξεκινούν από 1.500 ευρώ και μπορούν να ανέλθουν έως τις 500.000 ευρώ!

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<