Έρχεται προκήρυξη 140 εκατ. για 7.000 αγρότες

24-12-2013, 12:25
Έρχεται προκήρυξη 140 εκατ. για 7.000 αγρότες

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

 

Με αυξημένο προϋπολογισμό, περισσότερους δικαιούχους, αλλά και με αυστηρά κριτήρια προτεραιότητας, έρχεται το νέο έτος το πρόγραμμα νέων αγροτών. Η σχετική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Μαρτίου και να διαρκέσει έως τις 15 Μαΐου.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι τα κονδύλια του νέου προγράμματος θα ξεπεράσουν τελικά τα 140 εκατ. ευρώ από 100 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί αρχικά, γεγονός που αναμένεται να επιτρέψει σε τουλάχιστον 7.000 νέους να ενταχθούν σε αυτό. Σύμφωνα με την πρώτη Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησεως προτεραιότητα στο νέο πρόγραμμα, άρα και μεγαλύτερη μοριοδότηση, θα έχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ/ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης. Επίσης, περισσότερα μόρια θα δικαιούνται όσοι έχουν ιδιόκτητες εκτάσεις και όσοι επιτύχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη της εκμετάλλευσής τους μέσα στην πενταετία.

Συγκεκριμένα, κατά τη μοριοδότηση προβάδισμα θα έχουν:

- Όσοι διαμένουν σε πόλη ή χωριό με λιγότερο από 10.000 κατοίκους

- Όσοι έχουν πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ γεωτεχνικής κατεύθυνσης

- Όσων τουλάχιστον το 50% του εισοδήματος προέρχεται από ιδιόκτητες εκτάσεις και ζώα.

 

Τα ποσά

Το ανώτατο ύψος της παρεχόμενης ενίσχυσης, θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον τόπο της μόνιμης κατοικίας του δικαιούχου ως εξής:

- Ορεινές περιοχές μέχρι 20.000 ευρώ

- Μειονεκτικές περιοχές μέχρι 17.500 ευρώ

- Λοιπές περιοχές μέχρι 15.000 ευρώ.

Αυτά τα ποσά του πριμ πρώτης εγκατάστασης προκύπτουν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα τρία παρακάτω κριτήρια:

Α) Την περιοχή μόνιμης κατοικίας:

Ορεινή 7.500 ευρώ

Μειονεκτική 5.000 ευρώ

Λοιπές περιοχές 2.500 ευρώ.

Β) Τον προσανατολισμό παραγωγής της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

Κτηνοτροφική 7.500 ευρώ

Φυτική 7.500 ευρώ

Μικτή – Μελισσοκομία 5.000 ευρώ.

Γ) Το επίπεδο εισοδήματος της εκμετάλλευσης στη μελλοντική κατάσταση:

Πάνω από το 120% του εισοδήματος αναφοράς 5.000 ευρώ

80-120% του εισοδήματος αναφοράς 2.500 ευρώ.

 

Πως θα πληρωθεί η τελευταία δόση του προγράμματος του 2009

Με διευκρινιστική εγκύκλιο, σχετικά με τη διαδικασία χορήγησης 2ης και 3ης δόσης για το πρόγραμμα Νέων Αγροτών, επιλύει μία σειρά από προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διαδικασία των ελέγχων το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Αν δεν επιτυγχάνεται ο στόχος αλλά το επίπεδο εισοδήματος για το οποίο ενισχύθηκε, δεν απαιτείται απόφαση τροποποίησης. Για παράδειγμα, εφόσον διαπιστώνεται μη υπαιτιότητα του δικαιούχου για μικρές έως 15% αποκλίσεις των εκτάσεων των αγροτεμαχίων που οφείλονται στη ψηφιοποίηση, η διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας πρέπει να αποδέχεται το αίτημα, εκδίδει απόφαση τροποποίησης και καταβάλλει τη 2η δόση στο δικαιούχο.

Αναλυτικά, η διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥπΑΑΤ αναφέρει ότι για τους δικαιούχους της 1ης περιόδου (2009) του Μέτρου 112 του ΠΑΑ, κατά την οποία δεν υπήρχαν επιλαχόντες, ισχύουν τα παρακάτω:

- Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος πληρωμής 2ης δόσης και εφόσον ο δικαιούχος δεν επιτυγχάνει το στόχο εισοδήματος, που περιγράφεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο σε ποσοστό μεγαλύτερο του 5%, δύναται να υποβάλλει αίτημα τροποποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου μέχρι την ολοκλήρωση του Διοικητικού Ελέγχου του αιτήματος πληρωμής.

- Ο Φορέας Εφαρμογής εφόσον διαπιστώσει μη υπαιτιότητα του δικαιούχου, π.χ. μικρές (έως 15%) αποκλίσεις των εκτάσεων των αγροτεμαχίων που οφείλονται στην ψηφιοποίηση), αποδέχεται το αίτημα, εκδίδει απόφαση τροποποίησης και καταβάλλει τη 2η δόση στο δικαιούχο.

- Εφόσον προκύπτει υπαιτιότητα του δικαιούχου (π.χ. αδικαιολόγητες μεγαλύτερες του 15% αποκλίσεις στις εκτάσεις των αγροτεμαχίων, διαφορετικές καλλιέργειες από τις δηλωθείσες στην Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης ή και τη μελέτη κατάδειξης επίτευξης του στόχου του εισοδήματος, μη ύπαρξη ζωικού κεφαλαίου κ.λπ., που τεκμηριώνουν ψευδή ή ανακριβή δήλωση του δικαιούχου), η αίτησή του για τροποποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου θα απορρίπτεται και θα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

- Στην περίπτωση υποβολής αιτήματος πληρωμής 2ης και 3ης δόσης ή 3ης δόσης δικαιούχου, που δεν επιτυγχάνει το στόχο εισοδήματος που περιγράφεται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο αλλά επιτυγχάνει το επίπεδο εισοδήματος για το οποίο ενισχύθηκε, δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης τροποποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Η Επιτροπή Επαλήθευσης – Πιστοποίησης θα αναγράφει στο πρακτικό ότι ο δικαιούχος δεν πέτυχε το στόχο εισοδήματος του επιχειρηματικού του σχεδίου, αλλά πέτυχε το επίπεδο εισοδήματος για το οποίο ενισχύθηκε και συνεπώς, κρίνεται δικαιούχος της 2ης και 3ης δόσης ή 3ης δόσης της ενίσχυσης.

- Επίσης, στην περίπτωση αιτήματος πληρωμής 2ης και 3ης δόσης ή 3ης δόσης δικαιούχου που δεν επιτυγχάνει το στόχο εισοδήματος του επιχειρηματικού σχεδίου, με αποτέλεσμα να προκύπτει μείωση του ύψους της ενίσχυσης, αλλά επιτυγχάνει τους ελάχιστους υποχρεωτικούς στόχους του προγράμματος, θα εκδίδεται από τον φορέα εφαρμογής τροποποιητική απόφαση και εν συνεχεία θα καταβάλλεται ως τελική δόση ή θα ανακτάται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα η διαφορά μεταξύ του νέου συνολικού ποσού ενίσχυσης και της ήδη καταβληθείσας ενίσχυσης.

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<