Ημερολόγιο καλλιεργητή

09-12-2013, 14:50
Ημερολόγιο καλλιεργητή

Γράφει η ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

Γεωπόνος

 

Περίοδος που κρίνεται απαραίτητη η προστασία των πυρηνοκάρπων από τον εξώασκο, το κορύνεο, το βακτηριακό έλκος, τη φυτόφθορα και τον ανθονόμο. Στις περιπτώσεις που οι προσβολές είναι έντονες, οι ασθένειες και οι εχθροί πρέπει να αντιμετωπίζονται με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα. Πρόβλημα αυτή την εποχή αποτελούν για το αμπέλι, η ίσκα, η φόμοψη και η ευτυπίωση και πρέπει να αντιμετωπίζονται.

Για την αύξηση της γονιμότητας των καλλιεργουμένων εδαφών και τη βελτίωση της δομής τους, καίριας σημασίας είναι η τεχνική της χλωρής λίπανσης.

 

 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Ιδιαίτερη φροντίδα απαιτoύν τα πυρηνόκαρπα αυτή την εποχή για την αντιμετώπιση των ασθενειών και των εχθρών τους και αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση κατάλληλων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, παράλληλα με τα καλλιεργητικά μέτρα που ήδη αναπτύχθηκαν στο προηγούμενο τεύχος της εφημερίδας.

Συνιστώνται επιμελημένοι ψεκασμοί των δέντρων της ροδακινιάς και της νεκταρινιάς κατά τη διάρκεια του ληθάργου, με ένα κατάλληλο, εγκεκριμένο μυκητοκτόνο. Ενδείκνυται ο πρώτος ψεκασμός να γίνει μετά την πτώση των φύλλων και ο δεύτερος κατά το φούσκωμα των οφθαλμών.

Για τον περιορισμό των μολυσμάτων (κονιδίων) σε ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, δαμασκηνιά και κερασιά από το κορύνεο την άνοιξη, απαιτείται ένας φθινοπωρινός ψεκασμός (περίοδος φυλλόπτωσης) και ένας δεύτερος τον χειμώνα πριν την έναρξη της διόγκωσης των οφθαλμών, με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα για τις καλλιέργειες μυκητοκτόνα.

Το βακτηριακό έλκος προκαλεί τον σχηματισμό ελκών στα κλαδιά, με αποτέλεσμα να ξηραίνονται οι κλαδίσκοι, τα κλαδιά ή και ολόκληρο το δέντρο ή να δημιουργούνται κηλιδώσεις στα φύλλα και σπανιότερα στους καρπούς. Εφιστάται η προσοχή των παραγωγών, επειδή το φθινόπωρο και ο χειμώνας είναι εποχές ιδιαίτερα επικίνδυνες για την πρόκληση νέων μολύνσεων από το βακτήριο. Επισημαίνεται ότι για την προστασία των δέντρων πρέπει να γίνει ένας ψεκασμός στην έναρξη και ένας στο 75% της φυλλόπτωσης, με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Προσοχή, γιατί το βακτηριακό έλκος προσβάλλει όλα τα πυρηνόκαρπα.

Η φυτόφθορα είναι ένας μύκητας που προσβάλλει, επίσης, όλα τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά-νεκταρινιά-βερικοκιά, δαμασκηνιά, κερασιά) και εμφανίζει έξαρση προς τα τέλη του χειμώνα μέχρι τις αρχές της άνοιξης. Ο μύκητας ευνοείται από τον βροχερό καιρό και από τις μέτριες θερμοκρασίες και παρουσιάζεται, κυρίως, σε δενδροκομεία που η αποστράγγισή τους είναι ανεπαρκής και ο λαιμός των δέντρων βρίσκεται σε επαφή με το νερό για μεγάλο χρονικό διάστημα ή παραμένει υγρός εξαιτίας παραγόντων που εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα, όπως είναι τα ζιζάνια.

Τα μέτρα αντιμετώπισης της ασθένειας, στις περιπτώσεις που έχει ήδη εμφανιστεί στα δενδροκομεία (καλλιεργητικά κυρίως), θα αναφερθούν στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας.

Τα ενήλικα άτομα του ανθονόμου δραστηριοποιούνται αυτή την εποχή στη ροδακινιά, τη νεκταρινιά και τη βερικοκιά και κατατρώγουν τους οφθαλμούς τους. Σε φυτείες που διαπιστώνεται υψηλός πληθυσμός του εντόμου, συνιστάται άμεσα ένας ψεκασμός, με το κατάλληλο, εγκεκριμένο για τις παραπάνω καλλιέργειες εντομοκτόνο.

 

ΑΜΠΕΛΙ

Προτείνεται για την αντιμετώπιση της ίσκας στο αμπέλι, ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης που περιλαμβάνει: α) Την αφαίρεση και την καύση των προσβεβλημένων πρέμνων ή τμημάτων τους, β) τον περιορισμό κατά το κλάδεμα του αριθμού και του μεγέθους των τομών, γ) την αποφυγή του κλαδέματος τις βροχερές ημέρες και περιόδους, δ) την εφαρμογή του κλαδέματος όσο πιο αργά γίνεται και πάντα κοντά στο φούσκωμα των οφθαλμών και ε) τον ψεκασμό με βορδιγάλειο πολτό κατά τη διάρκεια του πλήρους ληθάργου και τουλάχιστον 15 ημέρες μετά το κλάδεμα, πριν φουσκώσουν οι οφθαλμοί και με καιρό πάντα ξηρό και ήπιο.

Για την αντιμετώπιση της φόμοψης, συνιστάται ένας ψεκασμός στον πλήρη λήθαργο, τουλάχιστον 15 ημέρες μετά το κλάδεμα και πριν φουσκώσουν οι οφθαλμοί, με ξηρό και ήπιο καιρό και οπωσδήποτε με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα για την ασθένεια και την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα. Ενδείκνυται για τον περιορισμό και τον έλεγχο της ευτυπίωσης, η αφαίρεση και η καύση των προσβεβλημένων τμημάτων των πρέμνων, καθώς και των ξύλων ηλικίας μεγαλύτερης των 2-3 ετών. Υποχρεούνται οι παραγωγοί στη συνέχεια, να εφαρμόσουν μία επάλειψη ή ένα ψεκασμό των τομών του κλαδέματος με τα κατάλληλα, εγκεκριμένα σκευάσματα, το πολύ εντός 24 ωρών από το κλάδεμα.

 

ΧΕΙΜΩΝΙΑΤΙΚΑ ΣΙΤΗΡΑ ΚΑΙ ΨΥΧΑΝΘΗ

Εποχή για τις όψιμες σπορές του σιταριού. Απαραίτητη η βασική λίπανση με θειική αμμωνία, καθώς και σε χωράφια με έλλειψη ασβεστίου (εφόσον έχει προηγηθεί ανάλυση του εδάφους) η προσθήκη ασβεστούχου νιτρικής αμμωνίας, αντί της θειικής.

Συνιστάται η καλλιέργεια χειμωνιάτικων ταχυαυξών ψυχανθών, όπως είναι ο βίκος, τα κτηνοτροφικά κουκιά κ.ά. ως φυτών χλωρής λίπανσης, για την ενίσχυση της γονιμότητας και της εδαφικής δομής των φτωχών και αδύνατων χωραφιών. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι η καλλιέργεια των φυτών χλωρής λίπανσης και η ενσωμάτωσή τους στο έδαφος, με ένα όργωμα αργότερα την άνοιξη και συγκεκριμένα στο στάδιο της άνθησης ,που θα έχουν αναπτύξει το μέγιστο της βιομάζας τους, θα συμβάλλει στην αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους, καθώς και στη βελτίωση της γονιμότητάς του, με τελικό πολύ θετικό αντίκτυπο στις αποδόσεις των φυτών που θα καλλιεργηθούν στη συνέχεια.

Επισημαίνεται ότι η καλλιεργητική τεχνική της χλωρής λίπανσης εντάσσεται στους κανόνες της ορθής γεωργικής πρακτικής και αποτελεί σημαντικό κρίκο της αειφόρου ανάπτυξης, που είναι απολύτως απαραίτητο να εφαρμόζεται όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<