Πτωτικά 2 στους 3 κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας το 2013

26-11-2013, 12:29
Πτωτικά 2 στους 3 κλάδους της μεταποιητικής βιομηχανίας το 2013

Μειωμένη παραγωγή εμφανίζουν το 2013 οι δύο στους τρεις κλάδους της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας, αν και η επιβράδυνση της πτώσης της συνολικής της παραγωγής, σε σχέση με το 2012, είναι αξιοσημείωτη.

Συγκεκριμένα, κάμψη της παραγωγής παρουσιάζουν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα έως και τον Σεπτέμβριο στοιχεία, οι 16 από τους 24 κλάδους, σε επίπεδα που υπολείπονται των επιπέδων παραγωγής που είχαν το έτος 2005, ακόμη και κατά 80%.

Αντιθέτως, οριακή ή σημαντική αύξηση της παραγωγής τους εμφανίζουν οι υπόλοιποι οκτώ κλάδοι, δύο από τους οποίους παρουσιάζουν επίπεδα παραγωγής που είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική μεταποιητική βιομηχανική παραγωγή το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2013 μειώθηκε, ως γνωστόν, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012, κατά 1,2%, σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από εκείνα του 2005 κατά 27%, όταν στην αντίστοιχη μέτρηση του προηγούμενου έτους η μείωση ήταν 5,8%. Η σημαντική άνοδος της παραγωγής του κλάδου παραγώγων πετρελαίου, που διαθέτει πλέον το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής του σε αγορές του εξωτερικού, συνέβαλε ουσιωδώς στη συγκράτηση της συνολικής μείωσης σε χαμηλότερα επίπεδα, σε σύγκριση με το 2012. Παράλληλα, επιβράδυνση της πτωτικής πορείας των τελευταίων ετών κατέγραψαν οι περισσότεροι κλάδοι.

Η εξέλιξη της συνολικής παραγωγής των ελληνικών μεταποιητικών βιομηχανιών το 2013 ανά μήνα, σύμφωνα με τα διαθέσιμα έως και τον Σεπτέμβριο στοιχεία, έχει ως εξής:

- Ιανουάριος: -2,4% (-9,1% τον ίδιο μήνα του 2012)

- Φεβρουάριος: -0,4% (-11,1%)

- Μάρτιος: +1,1% (-8,8%)

- Απρίλιος: -0,6% (-3,2%)

- Μάιος: -1,8% (-3,3%)

- Ιούνιος: +4,2% (-4,7%)

- Ιούλιος: -4,3% (-6,2%)

- Αύγουστος: -3,8% (+2,5%)

- Σεπτέμβριος: -4,0% (-7,0%)

Και τους εννέα αυτούς μήνες του 2013 η πλειονότητα των κλάδων παρουσίαζε παραγωγική υστέρηση.

Η μείωση κατά 1,9% της συνολικής παραγωγής τους το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2013, σε σύγκριση με το αντίστοιχο προηγούμενο εννεάμηνο, οφείλεται στις εξής μεταβολές της, ανά κύρια ομάδα βιομηχανικών κλάδων, πέραν της ενέργειας:

- Ενδιάμεσα αγαθά: -3,4% (2012: -11,5%)

- Κεφαλαιουχικά αγαθά: -12,8% (2012: -16,9%)

- Διαρκή καταναλωτικά αγαθά: -15,4% (2012: -20,4%)

- Αναλώσιμα καταναλωτικά αγαθά: -2,1% (2011/2012: -6,5%)

Η εξέλιξη της παραγωγής της μεταποίησης το εννεάμηνο Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2013 ανά κλάδο, σε σύγκριση με το ίδιο εννεάμηνο του 2012, έχει ως εξής:

- Τρόφιμα: -5,4% (2012: -3,6%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 8,4%.

- Ποτά: -3,1% (2012: -8,8%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 14,9%.

- Καπνός: +2,7% (2012: -6,1%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 22,2%.

- Κλωστοϋφαντουργικές ύλες: -10,8% (2012: -22,9%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 77,2%.

- Είδη ενδυμασίας: -1,3% (2012: -9,3%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 66,9%.

- Δέρματα- Είδη υπόδησης: -0,4% (2012: -36,5%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 71,5%.

- Ξύλο: -24,5% (2012: -31,6%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 60,1%.

- Χαρτί: +1,7% (2012: -11,5%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 21,0%.

- Εκτυπώσεις: -11,3% (2012: -23,6%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 60,1%.

- Παράγωγα πετρελαίου: +11,3% (2012: +17,9%), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 24,3%.

- Χημικά: +2,5% (2012: -14,0%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 24,8%.

- Φαρμακευτικά: +11,5% (2012: -6,3%), σε επίπεδα που είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 58,3%.

- Πλαστικά: +0,3% (2012: -11,0%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 27,2%.

- Μη μεταλλικά ορυκτά: -0,4% (2012: -18,8%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 67,8%.

- Βασικά μέταλλα: -7,4% (2012: -4,7%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 13,3%.

- Μεταλλικά προϊόντα: -13,6% (2012: -11,2%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 40,6%.

- Η/Υ- Ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα: +16,2% (2012: -2,8%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 73,9%.

- Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: -9,3% (2012: -8,1%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 40,4%.

- Μηχανήματα: +5,5% (2012: -21,8%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 49,8%.

- Μηχανοκίνητα οχήματα: -13,3% (2012: -6,9%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 61,9%.

- Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών: -12,5% (2012: -42,3%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 82,6%.

- Έπιπλα: -23,0% (2012: -32,4%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 73,8%.

- Άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες: -2,9% (2012: -14,1%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 54,1%.

- Επισκευή μηχανημάτων: -12,8% (2012: -14,1%), σε επίπεδα που είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα του έτους 2005 κατά 60,0%.

Σημειώνεται, τέλος, ότι η ΕΛΣΤΑΤ συγκεντρώνει στοιχεία παραγωγής για 349 διαφορετικά προϊόντα από 1.468 βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις της χώρας.

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<