Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου θάλασσας και αλιείας

29-10-2013, 15:31
Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Ταμείου θάλασσας και αλιείας

Τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας (Ε.Τ.Θ.Α.) ενέκριναν οι Ευρωβουλευτές, προκειμένου να στηρίξει τους αλιείς στην προσαρμογή τους, στις απαιτήσεις της νέας Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (Κ.Αλ.Π). Την περίοδο 2014-2020 θα επενδυθούν περίπου 6,5 δισ. ευρώ στους Ευρωπαίους αλιείς και υδατοκαλλιεργητές.

Τα κύρια στοιχεία, τα οποία θα κληθούν οι αλιείς να εφαρμόσουν, είναι η απαγόρευση ρίψης των ανεπιθύμητων αλιευμάτων στη θάλασσα και η συμμετοχή τους στη σταδιακή αποκατάσταση των πληθυσμών των αλιευτικών αποθεμάτων, σε επίπεδα μέγιστης βιώσιμης απόδοσης (ΜΒΑ) έως το 2015, όπου είναι δυνατό και σε μια προοδευτική βάση, το αργότερο έως το 2020 για όλα τα αποθέματα.

Το Ε.Τ.Θ.Α. θα αποτελέσει ένα ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο, ύψους περίπου 6,5 δις ευρώ, που αποσκοπεί στην προώθηση της Γαλάζιας Ανάπτυξης, με την επίτευξη βιώσιμης και ορθολογικής αλιείας στις ευρωπαϊκές θάλασσες.
Στα σημαντικότερα σημεία του νέου Ταμείου περιλαμβάνονται:

1.    Η συστηματική συλλογή αλιευτικών δεδομένων από τα Κράτη Μέλη για τον προσδιορισμό της κατάστασης των ιχθυοαποθεμάτων.
2.    Η ανάπτυξη της βιώσιμης αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
3.    Ο αυστηρότερος έλεγχος και η επιβολή μέτρων από τα Κράτη Μέλη.
4.    Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική.
5.    Η λήψη τεχνικών και διοικητικών μέτρων για την υποστήριξη της εφαρμογής της νέας Κ.Αλ.Π..

Το ΕΤΘΑ θα παρέχει, επίσης, κίνητρα σε νέους να ασχοληθούν με τον κλάδο της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών, προωθώντας δράσεις καινοτομίας και νέων μορφών επιχειρηματικότητας, ενώ παράλληλα θα παρέχει οικονομικά κίνητρα στους αλιείς για την αντικατάσταση των μηχανών τους, με μηχανές χαμηλότερης κατανάλωσης και εκπομπής ρύπων και τη χρήση επιλεκτικότερων αλιευτικών εργαλείων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, δήλωσε σχετικά:
«Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τον προϋπολογισμό για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Για πρώτη φορά, εγκρίνεται ένα τόσο μεγάλο ποσό ύψους 6,5 δις ευρώ, για την ενίσχυση του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατ’ επέκταση αναμένεται σημαντικά αυξημένο και για τη χώρα μας, καθώς θα συντελέσει στην προσπάθεια που κάνουμε για την ανάταση του πρωτογενούς τομέα, που θα συμβάλλει στη διέξοδο της χώρας από την κρίση. Το νέο Ταμείο θα αποτελέσει βασικό εργαλείο για την εφαρμογή της νέας ΚΑλΠ, που έχει ως στόχο τη βιώσιμη και αειφόρο διαχείριση της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά για την επίτευξη των στόχων της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου (2017-2013), όσο και για την προετοιμασία της νέας (2014-2020). Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ποιοτικά και αειφόρα διαχειριζόμενα αλιευτικά προϊόντα στις επερχόμενες γενιές, καθώς επίσης και να διασφαλίσουμε το ευαίσθητο επάγγελμα των Ελλήνων αλιέων.
Σειρά τώρα έχουν οι τρίλογοι (Συμβούλιο Υπουργών-Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο), ώστε να έχουμε, το συντομότερο δυνατόν, την τελική έγκριση του νέου Ταμείου από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

10.14.2022 16:54

Γεωργαντάς: Ψυχή της γης μας η Ελληνίδα αγρότισσα
Το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η Ελληνίδα αγρότισσα στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά και τη προσφορά της στην ελληνική κοινωνία και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<