Ημερολόγιο καλλιεργητή

25-10-2013, 12:30
Ημερολόγιο καλλιεργητή

Η ανάγκη προστασίας των εσπεριδοειδών από τη μύγα της Μεσογείου και από τη φυτόφθορα συνεχίζεται και πρέπει να αντιμετωπίζεται με διάφορα καλλιεργητικά μέτρα, αλλά και με μέτρα φυτοπροστασίας. Στα μηλοειδή απαιτείται η προστασία των δέντρων από τη σέζια, την ψύλλα και το φουζικλάδιο, ενώ χρειάζεται επαγρύπνηση στα πυρηνόκαρπα για την σήψη του λαιμού, τον εξώασκο και το κορύνεο. Οι τελευταίες τρεις ασθένειες προσβάλλουν και τα μηλοειδή.

 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

Κατάλληλες καιρικές συνθήκες για αυξημένες προσβολές από τη μύγα της Μεσογείου. Οι πληθυσμοί του εντόμου εκτιμώνται με την εγκατάσταση παγίδων, αλλά και από τα νύγματα με ωοτοκίες σε δειγματοληψίες πορτοκαλιών. Συνιστάται η εφαρμογή ενός ψεκασμού κάλυψης ή δολωματικού, με την επιλογή εντομοκτόνου από τα κατάλληλα και εγκεκριμένα για την καλλιέργεια φυτοφαρμάκων στις περιπτώσεις που οι πληθυσμοί είναι σημαντικοί.

Ο μύκητας που ακούει στο όνομα φυτόφθορα των καρπών μολύνει τους καρπούς που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από το έδαφος ή κατά τη περίοδο της συγκομιδής, που οι καρποί έρχονται σε επαφή με το έδαφος. Ευνοϊκός ο υγρός καιρός για την εμφάνιση της μόλυνσης, οι δε μολυσμένοι καρποί μεταδίδουν την ασθένεια στους υγιείς μέσα στα κιβώτια συσκευασίας.

Η ασθένεια αντιμετωπίζεται τόσο με καλλιεργητικά όσο και με φυτοπροστατευτικά μέτρα. Τα καλλιεργητικά μέτρα συνίστανται για την υποστύλωση των κλαδιών των δένδρων, που τείνουν να ακουμπήσουν στο έδαφος και στην αποφυγή επαφής των καρπών με το έδαφος, κατά τη συλλογή και διαλογή τους.

Στα φυτοπροστατευτικά μέτρα συγκαταλέγεται ένας ψεκασμός με χαλκούχα σκευάσματα, πριν αρχίσουν οι φθινοπωρινές βροχοπτώσεις, που μπορεί να περιορίζεται στους χαμηλότερους κλάδους, ενώ είναι σκόπιμο να διαβρέχεται τόσο ο κορμός όσο και η επιφάνεια του εδάφους γύρω από τον κορμό. Προτείνεται, αντί των χαλκούχων σκευασμάτων να χρησιμοποιηθούν διασυστηματικά μυκητοκτόνα, κατάλληλα και εγκεκριμένα για την ασθένεια και τις συγκεκριμένες καλλιέργειες. Στις περιπτώσεις που δεν διαπιστώνεται σοβαρή προσβολή στα εσπεριδοειδή από οποιονδήποτε εχθρό, θα πρέπει να αποφεύγονται οι ψεκασμοί γιατί έτσι προστατεύονται τα ωφέλιμα έντομα, αλλά και δεν επιβαρύνεται αδικαιολόγητα το κόστος της καλλιέργειας.

Επιβάλλεται να χρησιμοποιούνται μόνον εγκεκριμένα γεωργικά φάρμακα, να διαβάζονται προσεκτικά οι ετικέτες της συσκευασίας, να τηρούνται σχολαστικά οι οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία, να μη γίνεται υπέρβαση των οριζόμενων δόσεων και να ελέγχεται, τέλος, η συνδυαστικότητα των χρησιμοποιουμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

 

ΜΗΛΙΑ - ΑΧΛΑΔΙΑ

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του Νοεμβρίου ενδείκνυται να πραγματοποιηθούν ψεκασμοί στους κορμούς και τα κλαδιά των δέντρων των μηλεώνων και αχλαδεώνων με στόχο την καταπολέμηση του εντόμου σέζια. Το έντομο αντιμετωπίζεται με θερινούς πολτούς ή με κατάλληλα για τις καλλιέργειες, εγκεκριμένα εντομοκτόνα, που μειώνουν τις διαχειμάζουσες προνύμφες του εντόμου.

Σε οπωρώνες αχλαδιάς με σοβαρή προσβολή από ψύλλα συνιστάται ένας ψεκασμός με κατάλληλα, εγκεκριμένα εντομοκτόνα και βασικά με συνθετικές πυρεθρίνες κατά την έναρξη της πτώσης των φύλλων και κατά τη διάρκεια μιας ηλιόλουστης ημέρας.

Σε φυτείες αχλαδιάς και μηλιάς, που παρουσιάζουν προσβολές από το φουζικλάδιο, πρέπει να γίνει ψεκασμός λίγο πριν αρχίσουν να πέφτουν τα φύλλα με ουρία 5% ή με ένα μυκητοκτόνο. Στα δε καλλιεργητικά μέτρα αντιμετώπισής της περιλαμβάνονται το παράχωμα των πεσμένων φύλλων με όργωμα, η αφαίρεση και το κάψιμο των προσβεβλημένων κλάδων, καθώς και η συλλογή και το κάψιμο των πεσμένων φύλλων.

Ευνόητο είναι ότι η ασθένεια αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά όταν τα μέτρα που λαμβάνονται είναι γενικής εφαρμογής σε μια περιοχή.

 

ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ

Ενδείκνυται για την αντιμετώπιση της σήψης του λαιμού στη ροδακινιά, τη βερικοκιά, τη δαμασκηνιά, τη κερασιά και τη βυσσινιά, η απομάκρυνση των ξερών δένδρων, η απολύμανση του εδάφους, το ξελάκωμα του λαιμού των προσβεβλημένων δέντρων μέχρι τις ρίζες ,η αφαίρεση του φλοιού και του καμβίου που έχουν προσβληθεί, καθώς και η επάλειψή τους με χαλκούχο σκεύασμα (βορδιγάλεια πάστα) στην υψηλότερη συνιστώμενη δόση. Επιβάλλεται μετά την ξήρανση της πάστας να γίνεται επάλειψη με προστατευτικό πληγών ή λινέλαιο ή ακόμη και με καθαρή πίσσα. Θεωρείται επιβεβλημένη η καλή στράγγιση του οπωρώνα τη χειμερινή περίοδο, οι δε επεμβάσεις με χαλκούχα σκευάσματα να γίνονται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη, επειδή ο χαλκός συσσωρεύεται και δημιουργεί προβλήματα τοξικότητας, ιδιαίτερα στα όξινα εδάφη.

Σημειώνεται ότι η ασθένεια εκτός από τα πυρηνόκαρπα, προσβάλλει και τα μηλοειδή (μηλιά - αχλαδιά - κυδωνιά).

Στις περιπτώσεις που παρατηρηθούν σοβαρές προσβολές από τον εξώασκο και το κορύνεο, συνιστάται να γίνει ένας ψεκασμός με βορδιγάλειο πολτό ή με άλλο χαλκούχο σκεύασμα  κατά την πτώση των φύλλων. Εφιστάται η προσοχή των καλλιεργητών στο ότι η χρήση των χαλκούχων σκευασμάτων πρέπει να γίνεται μόνο όταν έχουν ωριμάσει οι οφθαλμοί, για να αποφευχθούν οι ζημιές από φυτοτοξικότητα.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι ο εξώασκος και το κορύνεο προσβάλλουν και τα μηλοειδή.

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<