Μειωμένη η παραγωγή ποτών το 2013 για έκτο συνεχόμενο έτος

18-10-2013, 15:18
Μειωμένη η παραγωγή ποτών το 2013 για έκτο συνεχόμενο έτος

Η καθίζηση της εγχώριας παραγωγής κάθε είδους ποτών το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου, κατά το οποίο αναμενόταν αύξηση της ζήτησής τους λόγω των περισσότερων αφίξεων τουριστών από το εξωτερικό, ανέτρεψε τη θετική πορεία που παρουσίαζε η ελληνική βιομηχανία ποτών έως τότε, με συνέπεια ο κλάδος να εμφανίζει μείωση της συνολικής παραγωγής του το 2013, για έκτο συνεχόμενο έτος.

 

Κι αυτό, ενώ το 2012, σε συνθήκες πτώσης της συνολικής παραγωγής του κλάδου κατά 8,3%, οι ζημιές σειράς βιομηχανικών επιχειρήσεων οίνων, αναψυκτικών και χυμών, μπίρας, αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών και εμφιαλωμένων νερών ήταν μεγαλύτερες από τα κέρδη των κερδοφόρων περίπου κατά 30 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι οι μισές εταιρείες ήταν κερδοφόρες. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τα οποία αφορούν το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013, στο διάστημα αυτό η παραγωγή του κλάδου μειώθηκε κατά 3,1%, σε επίπεδα που είναι κατά 12,8% χαμηλότερα από εκείνα του έτους 2005. Η πτώση της παραγωγής του φαίνεται να επιβραδύνεται, σε σύγκριση με το 2012, αφού την ίδια χρονική περίοδο του προηγούμενου έτους η παραγωγή είχε μειωθεί κατά 7,2%.

 

Η εγχώρια παραγωγή ποτών μειώθηκε με ρυθμό -18,7% τον Ιούλιο (+5,1% τον ίδιο μήνα του 2012) και -18,1% τον Αύγουστο (-0,6%). Αντιθέτως, αυξήθηκε με ρυθμό +0,4% τον Ιανουάριο (-9,3%), +3,0% τον Φεβρουάριο (-16,1%), +1,9% τον Μάρτιο (-24,4%), +9,6% τον Απρίλιο (-15,3%), +9,1% τον Μάιο (-3,9%) και +3,2% τον Ιούνιο (-4,7%). Ενώ έως και τον Ιούνιο εμφάνιζε αύξηση της τάξεως του 5%, η μεταβολή της παραγωγής διαμορφώθηκε σε -3,1% στο οκτάμηνο, λόγω της καθίζησης του διμήνου Ιουλίου - Αυγούστου.

 

Η ενδεχόμενη αυξημένη κατανάλωση εγχωρίως παραγομένων ποτών από τους ξένους τουρίστες κατά το δίμηνο αυτό αντισταθμίστηκε, προφανώς, από τη μεγάλη πτώση κατανάλωσης από τα ελληνικά νοικοκυριά. Κάμψη της παραγωγής παρουσιάζεται σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων του κλάδου.

 

Τη μεγαλύτερη πτώση εμφανίζουν οι υποκλάδοι της οινοποιίας και των μεταλλικών και αεριούχων εμφιαλωμένων νερών, η παραγωγή των οποίων στο οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου 2013 συρρικνώθηκε κατά 13,7% και 9,2%, αντιστοίχως. Συγχρόνως, μειώθηκε η παραγωγή των αναψυκτικών και συναφών μη αλκοολούχων ποτών κατά 0,3%, των αποσταγμένων αλκοολούχων ποτών (ούζο, τσίπουρο, μπράντι κ.ά.) κατά 3,0% και της μπίρας κατά 2,2%. Η επιβράδυνση της υποχώρησης των παραγωγικών μεγεθών του κλάδου συνοδεύεται από μείωση των εσόδων του, παρά τη βελτίωση των εξαγωγών του και την ανάκαμψη των τιμών ορισμένων προϊόντων του.

 

Ο κύκλος εργασιών των βιομηχανιών ποτών κατά το τρέχον έτος αυξήθηκε μόνο τον Ιανουάριο, με ρυθμό +1,9% (+0,7% τον ίδιο μήνα του 2012), ενώ μειώθηκε με ρυθμό -8,0% τον Φεβρουάριο (-16,0%), -15,0% τον Μάρτιο (-8,3%), -2,3% τον Απρίλιο (+1,1%), -1,9% τον Μάιο (+2,8%), -5,7% τον Ιούνιο (+6,2%) και επίσης -5,7% τον Ιούλιο (-5,0%). Ωστόσο, σημειώνεται επιβράδυνση της πτώσης των συνολικών εσόδων του, αφού στο δωδεκάμηνο Αυγούστου 2012 - Ιουλίου 2013 ο κύκλος εργασιών του παρουσιάζει μεταβολή -8,8%, έναντι αντίστοιχης μεταβολής -10,1% το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο.

 

Αύξηση των εσόδων του κλάδου από τη διεθνή αγορά κατεγράφη τους τέσσερις από τους επτά μήνες του 2013 για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία (+0,7% τον Ιανουάριο, +1,1% τον Απρίλιο, +2,8% τον Μάιο και +6,2% τον Ιούνιο). Ο κλάδος των ελληνικών βιομηχανιών ποτών, όπως εκφράζεται από 137 επιχειρήσεις του που έχουν γνωστοποιήσει την οικονομική τους θέση, εμφάνισε το 2012, σε σύγκριση με το 2011, μειωμένα κατά 21% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (137,1 εκατ. ευρώ σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία), ίσα προς το 8% των συνολικών εσόδων του (9,6% το 2011), σε συνθήκες πτώσης των εσόδων του κατά 6% και συρρίκνωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του κατά 3,4 εκατοστιαίες μονάδες (34,1% το 2012, από 37,5% το 2011). Ο κλάδος κατέγραψε τελικώς αυξημένες ζημιές, ίσες προς το -1,7% των εσόδων του.

 

Τα συνολικά έσοδα 137 εταιρειών του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 1,71 δισ. ευρώ και είναι μειωμένα κατά 117,6 εκατ. ευρώ (-6%). Οι 137 αυτές επιχειρήσεις, οι οποίες παράγουν αναψυκτικά, μπίρες, κρασιά, εμφιαλωμένα νερά, χυμούς και αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά, στις 31.12.2012 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των δύο δισ. ευρώ και ως σύνολο κατέγραψαν:

 

- Μεικτά κέρδη 581,9 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 15% (-101,5 εκατ. ευρώ). - Κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), ύψους 137,1 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 37,6 εκατ. ευρώ περίπου (κέρδη 174,7 εκατ. ευρώ το 2011).

 

- Κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) 22,6 εκατ. ευρώ, που συνιστούν επιδείνωση κατά 57% σε ποσοστό και κατά 30 εκατ. ευρώ και είναι ίσες προς το 1,3% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 2,9% το 2011 (κέρδη 52,6 εκατ. ευρώ περίπου το 2011).

 

- Ζημιές προ φόρων 17,4 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 18,5 εκατ. ευρώ σε αξία (κέρδη 1,1 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -1% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού +0,1% το 2011.

 

- Καθαρές ζημιές, μετά την πρόβλεψη για φόρους, ύψους 29,3 εκατ. ευρώ, που ισοδυναμούν με επιδείνωση κατά 42% σε ποσοστό και κατά 8,6 εκατ. ευρώ σε αξία (ζημιές 20,7 εκατ. ευρώ το 2011) και είναι ίσες προς το -1,7% των πωλήσεων, έναντι αντίστοιχου ποσοστού -1,1% το 2011.

 

Με κριτήριο τα τελικά, καθαρά αποτελέσματα κερδοφόρες ήταν, οριακά έστω, οι 69 από τις 137 επιχειρήσεις (50,4% του συνόλου), σε αντίθεση με τις άλλες 68 εταιρείες (49,6% του συνόλου), οι οποίες παρουσίασαν ζημιές, οριακές έστω. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των 69 κερδοφόρων (πωλήσεις 892,2 εκατ. ευρώ) ήταν 55,7 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ οι συνολικές καθαρές ζημιές των 68 ζημιογόνων (πωλήσεις 814,3 εκατ. ευρώ) ήταν 85 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια των 137 επιχειρήσεων (894,2 εκατ. ευρώ στις 31.12.2012) αυξήθηκαν κατά 4% (+33,7 εκατ. ευρώ), παρά τις ζημιές, λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής μέρους των παγίων, που ωφέλησε τα ίδια κεφάλαια.

 

Παράλληλα, μειώθηκε το σύνολο των απασχολουμένων κεφαλαίων (δύο δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) κατά 2% (-41 εκατ. ευρώ). Η αναλογία των ιδίων κεφαλαίων προς τα συνολικά κεφάλαια των επιχειρήσεων του τομέα ανήλθε στο 44,7%, από 42,2% το 2011.

 

Συγχρόνως, οι συνολικές υποχρεώσεις τους (1,1 δισ. ευρώ στο τέλος της χρήσης) μειώθηκαν κατά 6,3% (-74,6 εκατ. ευρώ). Πτώση κατά 2% παρουσίασε, εξάλλου, το πάγιο ενεργητικό τους (893,5 εκατ. ευρώ μαζί με τις συμμετοχές). Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών τους, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, το www.inr.gr, την Icap Group και τους διαδικτυακούς ιστότοπους και τις αρμόδιες υπηρεσίες των ίδιων των επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες ασχολούνται και εμπορία εισαγόμενων ποτών.

 

Τις μεγαλύτερες πωλήσεις σε εταιρική βάση, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ (455,9 εκατ. ευρώ, με μικρότερα δημοσιευμένα στοιχεία λόγω εταιρική αναδιάρθρωσης), ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (341 εκατ. ευρώ), PEPSICO - HBH ΑBE (86,3 εκατ. ευρώ), ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (84,8 εκατ. ευρώ), ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ AE (74,6 εκατ. ευρώ), PERNOD RICARD HELLAS ABEE (48,9 εκατ. ευρώ), ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ (45,1 εκατ. ευρώ), ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (45 εκατ. ευρώ), ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (34,5 εκατ. ευρώ), ΛΟΥΞ - ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (24,8 εκατ. ευρώ).

 

Αύξηση εσόδων παρουσίασαν οι 60 από τις 137 εταιρείες (43,8% του συνόλου). Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 137 επιχειρήσεων:

 

- Πενήντα επτά επιχειρήσεις (41,6% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 53,9 εκατ. ευρώ έναντι 73,5 εκατ. ευρώ το 2011, μειωμένα κατά 19,6 εκατ. ευρώ.

 

- Δέκα επιχειρήσεις (7,3%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2011, με κέρδη 0,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 ζημιές ύψους 2,1 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι απώλειες ύψους τριών εκατ. ευρώ.

 

- Πενήντα οκτώ επιχειρήσεις (42,3%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, παρέμειναν και κατά το 2012 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 82,9 εκατ. ευρώ έναντι 88,7 εκατ. ευρώ περίπου το 2011, μειωμένες έτσι κατά 5,8 εκατ. ευρώ.

 

- Δώδεκα επιχειρήσεις (8,8%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2011, με ζημιές 6,4 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2012 κέρδη της τάξεως του 1,8 εκατ. ευρώ, έχοντας έτσι ωφέλεια ύψους 8,2 εκατ. ευρώ. Οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των μεικτών κερδών ήταν 63 (46% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το μεικτό περιθώριο ήταν 61 (44,5% του συνόλου).

 

Οριακή έστω βελτίωση των EBITDA πέτυχαν 70 (51,1% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBITDA ήταν 67 (48,9% του συνόλου). Επίσης, οι επιχειρήσεις που κατέγραψαν οριακή έστω βελτίωση των EBIT ήταν 74 (54% του συνόλου), ενώ αυτές που βελτίωσαν το περιθώριο EBIT ήταν 73 (53,3% του συνόλου). Βελτίωση των προ φόρων αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν οι 76 από τις 137 εταιρείες (55,5% του συνόλου).

 

Συγχρόνως, βελτίωση των καθαρών αποτελεσμάτων (κερδών ή ζημιών), έστω οριακά, παρουσιάζουν επίσης οι 76 από τις 137 εταιρείες (55,5% του συνόλου). Τα μεγαλύτερα καθαρά κέρδη, σε εταιρική βάση, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (24,2 εκατ. ευρώ), ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΜΦΙΑΛΩΣΕΩΝ ΒΙΚΟΣ AE (10,1 εκατ. ευρώ), ΧΗΤΟΣ ΑΒΕΕ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ ΝΕΡΟ ΖΑΓΟΡΙ (3,2 εκατ. ευρώ), PERNOD RICARD HELLAS ABEE (2,5 εκατ. ευρώ), ΛΟΥΞ - ΜΑΡΛΑΦΕΚΑΣ ΑΒΕΕ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ (2,1 εκατ. ευρώ), ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (1,8 εκατ. ευρώ), ΕΖΑ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (1,4 εκατ. ευρώ), ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ - ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΑΒΕ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΙΑ (0,8 εκατ. ευρώ), ΕΤ.ΑΝ.ΑΠ. ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ (0,7 εκατ. ευρώ), ΒΑΠ ΚΟΥΓΙΟΣ ΑΒΕΕ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ - ΠΟΤΩΝ (επίσης 0,7 εκατ. ευρώ).

 

Βελτίωση της αποδοτικότητας σε σχέση με τα ίδια κεφάλαιά τους, βάσει των καθαρών αποτελεσμάτων τους (κερδών ή ζημιών), παρουσιάζουν 70 επιχειρήσεις (51,1%), σε αντίθεση με τις υπόλοιπες 67 (48,9%), οι οποίες δεν μπόρεσαν να τη βελτιώσουν. Τις μεγαλύτερες καθαρές ζημιές, σε εταιρική βάση, παρουσιάζουν οι επιχειρήσεις COCA COLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ (28,6 εκατ. ευρώ), PEPSICO - HBH ΑBE (19,8 εκατ. ευρώ), ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ (3,8 εκατ. ευρώ), NESTLE WATERS DIRECT AE (3 εκατ. ευρώ), ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Ε. ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΑΒΕΕ (2,6 εκατ. ευρώ), ΧΥΜΟΙ ΧΙΟΥ ΑΕ (2,5 εκατ. ευρώ), ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Ε. ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΠΟΤΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (2,3 εκατ. ευρώ), ΔΟΥΜΠΙΑ - ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ ΑΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ (1,5 εκατ. ευρώ), ΑΧΑΪΑ ΚΛΑΟΥΣ 1861 ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΕ (1,45 εκατ. ευρώ), ALBERTA AEBE ΧΥΜΩΝ (1,3 εκατ. ευρώ). Αύξηση ιδίων κεφαλαίων, κυρίως λόγω της λογιστικής αναπροσαρμογής, εμφανίζουν οι 81 από τις 137 επιχειρήσεις (59,1%).

 

Επίσης, κυρίως για τον ίδιο λόγο, περισσότερες από τις μισές εταιρείες (76, δηλαδή το 55,5% του συνόλου) εμφανίζουν βελτιωμένη, έστω οριακά, χρηματοοικονομική διάρθρωση. Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού (αρχής και τέλους της χρήσης) των 137 βιομηχανιών ποτών στη διάρκεια της χρήσης, σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA), μειώθηκε το 2012 στο 6,9%, από 8,6% το 2011.

 

πηγή: ΑΜΠΕ

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.18.2020 12:47

Η ευφυής γεωργία αύξησε την παραγωγή στα βιολογικά φασόλια των Πρεσπών
Την εισαγωγή πρακτικών στη γεωργία ακριβείας, ήτοι ευφυούς γεωργίας σε βιολογικές καλλιέργειες, έχουν αναλάβει η Εταιρία Προστασίας...

11.15.2019 14:49

Δέσμευση Μητσοτάκη για επιστροφή του προπληρωμένου ΕΦΚ στο κρασί
Ο πρωθυπουργός τόνισε πως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο κρασί ήταν ένας άδικος φόρος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

10.04.2019 14:28

Ελιές και ελαιόλαδο της Ελλάδας εξαιρούνται από τους αμερικανικούς δασμούς
Η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης εκφράζει την ικανοποίηση της για την εξέλιξη.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<