Πτηνοτροφία: Πάνω οι πωλήσεις αλλά και οι ζημιές!

05-08-2013, 13:11
Πτηνοτροφία: Πάνω οι πωλήσεις αλλά και οι ζημιές!

Της ΒΟΥΛΑΣ ΜΑΛΑΙΝΟΥ

(malainou@paragogi.net)

 

Στην εγχώρια πτηνοτροφία τα προβλήματα για τις επιχειρήσεις του κλάδου μεγαλώνουν, παρά τις ενισχυμένες πωλήσεις που σημείωσαν ως προς το σύνολο της περασμένης χρονιάς. Παράγοντες της εν λόγω αγοράς, κύκλοι από μικρές, μεσαίες, αλλά και μεγάλες κτηνοτροφικές εταιρείες προβλέπουν πως φέτος οι δυσκολίες θα είναι εντονότερες, αν και η αποκλιμάκωση του κόστους των ζωοτροφών παρέχει ανακούφιση.

Με λίγα λόγια δηλαδή, η εικόνα που παρουσιάζει ο κλάδος της ελληνικής πτηνοτροφίας είναι μεικτή και ενέχει κάτι το οξύμωρο. Το 2012 οριακά οι 20 από τις 50 επιχειρήσεις ήταν κερδοφόρες, που σημαίνει πως τα χρέη και οι ζημιές για την πλειονότητα πήραν την «ανιούσα».

Στο μεταξύ, οι αυξημένες πωλήσεις προκαλούν μεγαλύτερο ανταγωνισμό στο χώρο, καθώς για τις υγιείς επιχειρήσεις τα μερίδια αγοράς αυξάνονται, με αποτέλεσμα να «καπελώνονται» άλλες εταιρείες του κλάδου, οι οποίες έχουν παύσει προσωρινά ή οριστικά τη συνήθη παραγωγική λειτουργία τους.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι αθροιστικές πωλήσεις 50 μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους επιχειρήσεων του πτηνοτροφικού τομέα, ανήλθαν το 2012 σε 674,04 εκατ. ευρώ, έναντι 643,57 εκατ. ευρώ το 2011. Σημείωσαν αύξηση κατά 5% σε ποσοστό και κατά 30,46 εκατ. ευρώ σε αξία.

Παράλληλα, τα μεικτά κέρδη υποχώρησαν σε 78,08 εκατ. ευρώ, από 79,11 εκατ. ευρώ το 2011 (-1%), καθώς το μεικτό περιθώριο μειώθηκε κατά 6% (11,6% από 12,3%). Αντιθέτως, χάρη στη συμπίεση των δαπανών διοικητικής και εμπορικής λειτουργίας τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε 32,51 εκατ. ευρώ, από 32,27 εκατ. ευρώ το 2011. Κατέγραψαν άνοδο 1% σε ποσοστό και 0,24 εκατ. ευρώ σε αξία, ενώ ως ποσοστό των εσόδων μειώθηκαν (4,8% των πωλήσεων το 2012, έναντι αντίστοιχου ποσοστού 5% το 2011).

Την ίδια ώρα, τα κέρδη τους προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 16,49 εκατ. ευρώ (2,4% των πωλήσεων), από 17,01 εκατ. ευρώ (2,6% των πωλήσεων) το 2011. Μειώθηκαν κατά 3% σε ποσοστό και κατά 0,52 εκατ. ευρώ σε αξία.

Το πρώτο πεντάμηνο του 2013, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2012, αυξήθηκε η παραγωγή τεμαχίων κοτόπουλου, νωπού ή διατηρημένου με απλή ψύξη, κατά 7,1% και μη τεμαχισμένων, νωπών ή διατηρημένων με απλή ψύξη κοτόπουλων, κατά 2,0%. Στον αντίποδα, η παραγωγή ολόκληρων κοτόπουλων κατεψυγμένων, που μειώνεται συνεχώς λόγω υψηλού κόστους αποθεματοποίησης, μειώθηκε κατά 27,7%.

Με κριτήριο τα τελικά καθαρά αποτελέσματα, κερδοφόρες ήταν οριακά οι 20 από τις 50 επιχειρήσεις (40% του συνόλου). Σημειώνεται πως οι εταιρείες αυτές αντιπροσωπεύουν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που προσέγγιζαν τα 700 εκατ. ευρώ στις 31/12/2012.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

Η ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ A.Ε. (στην Εύβοια), με πωλήσεις ύψους 16,39 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (17,56 εκατ. ευρώ) κατά 6,7%, κατέγραψε EBITDA 1,70 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (-1,08 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,01 εκατ. ευρώ (-1,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 13,46 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια -0,11 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 12,6% (2,2% ένα έτος πριν).

Η ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΗΣ AΒΕE (στην Πιερία), με πωλήσεις ύψους 66,38 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (53,50 εκατ. ευρώ) κατά 24,1%, κατέγραψε EBITDA 2,93 εκατ. ευρώ (2,58 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,21 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,16 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ).

Η ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΟΡΝΙΘΟΤΡΟΦΕΙΑ ΑΠΕE (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 11,17 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (10,03 εκατ. ευρώ) κατά 11,4%, κατέγραψε EBITDA -0,02 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,30 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,31 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ).

Η ΚΑΡΤΖΙΑΣ Γ. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΥΓΩΝ Α.Ε. (στο Κιλκίς), με πωλήσεις ύψους 0,98 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,64 εκατ. ευρώ) κατά 53,5%, κατέγραψε EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,01 εκατ. ευρώ (-0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,03 εκατ. ευρώ (-0,17 εκατ. ευρώ).

Η ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ - ΚΟΤΟΠΟΥΛΑ ΚΡΗΤΗΣ AΕΒΕ (στο Ηράκλειο), με πωλήσεις ύψους 4,00 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (6,09 εκατ. ευρώ) κατά 34,4%, κατέγραψε EBITDA 0,10 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,82 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,82 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ).

Η ΜΕΓΑΦΑΡΜ A.E. (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 5,01 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (7,14 εκατ. ευρώ) κατά 29,9%, κατέγραψε EBITDA 0,04 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,41 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,41 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ).

Η ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΕ (στα Ιωάννινα), με πωλήσεις ύψους 145,19 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (138,95 εκατ. ευρώ) κατά 4,5%, κατέγραψε EBITDA 7,10 εκατ. ευρώ (8,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -1,26 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -1,26 εκατ. ευρώ (0,52 εκατ. ευρώ).

Η ΠΙΝΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (στα Ιωάννινα), με πωλήσεις ύψους 183,26 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (180,45 εκατ. ευρώ) κατά 1,6%, κατέγραψε EBITDA 5,45 εκατ. ευρώ (5,82 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,18 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,18 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ).

Η ΧΡΥΣΑ ΑΥΓΑ Α.Ε. (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 23,69 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (20,59 εκατ. ευρώ) κατά 15,1%, κατέγραψε EBITDA 2,28 εκατ. ευρώ (2,21 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,25 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,15 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ).

Η ΣΚΟΥΡΤΗΣ Π. ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΑ AΒΕΕ (στην Αττική), με πωλήσεις ύψους 16,68 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (15,50 εκατ. ευρώ) κατά 7,6%, κατέγραψε EBITDA 2,87 εκατ. ευρώ (2,70 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,60 εκατ. ευρώ (0,53 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,39 εκατ. ευρώ (0,34 εκατ. ευρώ).

Θέματα της ίδιας ενότητας
10.20.2020 15:15

Αργυρό βραβείο ECOTROPHELIA στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για το κριτσίνι O-LIVE
Το προϊόν δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την εταιρεία «Ε.Ι.Παπαδόπουλος Α.Ε.-Βιομηχανία Μπισκότων και Ειδών Διατροφής».

10.20.2020 15:11

Σέρρες: Έκρυβε ναρκωτικά σε πτηνοτροφείο
Αστυνομικοί διενήργησαν έρευνα στην παραπάνω εγκατάσταση, ιδιοκτησίας του συλληφθέντα, όπου εντόπισαν 700 γραμμάρια κάνναβη και φυτικά...

10.20.2020 15:09

Συνεργασία της Pernod Ricard Hellas με την εταιρεία Roots Spirits για τη διανομή αποσταγμάτων
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια της συνεργασίας των δύο εταιρειών, που ξεκίνησε τον προηγούμενο Μάιο.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<