Ζημιογόνος η περσινή χρονιά για τις οινοποιητικές επιχειρήσεις

25-07-2013, 13:13
Ζημιογόνος η περσινή χρονιά για τις οινοποιητικές επιχειρήσεις

Κάμψη των πωλήσεων και αυξημένες ζημιές κατέγραψαν για τρίτο συνεχόμενο έτος, το 2012, σύμφωνα με τα εταιρικά τους αποτελέσματα, οι ελληνικές οινοποιητικές βιομηχανίες, επηρεασμένες από την εντεινόμενη πτώση της εγχώριας ζήτησης. Το τίμημα της συνεχιζόμενης διεύρυνσης των εξαγωγών τους ήταν η καταγραφή αυξημένων ζημιών.

 

Επιδείνωση εκδηλώνεται, επίσης, το 2013.

 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο όγκος της παραγωγής οίνων στην Ελλάδα το πρώτο πεντάμηνο του 2013 παρουσίασε πτώση 17,4%, σε σύγκριση με την ίδια χρονική περίοδο του 2012.

 

Παρά το γεγονός ότι η περίοδος αυτή δεν θεωρείται αντιπροσωπευτική για την εξέλιξη της ετήσιας παραγωγής, η διψήφια πτώση της παραγωγής αντανακλά την περαιτέρω σημαντική εξασθένηση της ζήτησης εμφιαλωμένων οίνων στην ελληνική αγορά. Ο όγκος της παραγωγής το πεντάμηνο Ιανουαρίου - Μαΐου 2013 ήταν 51,5% μικρότερος από τον αντίστοιχο της ίδιας περιόδου του έτους 2005.

 

Οι αθροιστικές πωλήσεις 45 επιχειρήσεων μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους του τομέα, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2012 σε 196,50 εκατ. ευρώ έναντι 199,63 εκατ. ευρώ το 2011. Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 2% σε ποσοστό και κατά 3,13 εκατ. ευρώ σε αξία.

 

Συγχρόνως, τα μεικτά κέρδη τους μειώθηκαν σε 57,73 εκατ. ευρώ, από 60,39 εκατ. ευρώ το 2011 (-4%), καθώς το μεικτό περιθώριο μειώθηκε κατά μία εκατοστιαία μονάδα περίπου (29,4% από 30,3%).

 

Επίσης, τα λειτουργικά κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 15,81 εκατ. ευρώ (8% των πωλήσεων), από 20,23 εκατ. ευρώ (10,1% των πωλήσεων) το 2011. Μειώθηκαν, συνεπώς, περίπου κατά 22% σε ποσοστό και κατά 4,42 εκατ. ευρώ σε αξία, γεγονός που οδήγησε στην καταγραφή αρνητικών αποτελεσμάτων προ φόρων και τόκων (EBIT) το 2012 (-0,69 εκατ. ευρώ), έναντι θετικών το 2011 (2,36 εκατ. ευρώ) .

 

Τα αθροιστικά αποτελέσματα προ φόρων των 45 επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν αποκλειστικό ή βασικό αντικείμενο την παραγωγή οίνων, ήταν ζημιές ύψους 13,19 εκατ. ευρώ (ζημιές των ζημιογόνων μείον κέρδη των κερδοφόρων) έναντι αντίστοιχων ζημιών 10,21 εκατ. ευρώ το 2011. Οι προ φόρων ζημιές τους αυξήθηκαν, δηλαδή, κατά 29% (κατά 2,98 εκατ. ευρώ σε αξία).

 

Μετά την καταβολή (μειωμένων) φόρων προέκυψαν συνολικές καθαρές ζημιές 14,54 εκατ. ευρώ, έναντι αντίστοιχων καθαρών ζημιών 11,95 εκατ. ευρώ το 2011. Οι συνολικές καθαρές ζημιές τους αυξήθηκαν, συνεπώς, κατά 22% (κατά 2,58 εκατ. ευρώ σε αξία).

 

Οι αποσβέσεις ήταν μειωμένες, ενώ οι χρηματοοικονομικές δαπάνες σημείωσαν μεγάλη αύξηση.

 

Κερδοφόρες, οριακά έστω, ήταν οι 19 από τις 45 επιχειρήσεις (42,2% του συνόλου). Αύξηση πωλήσεων κατέγραψαν 16 επιχειρήσεις (35,5% του συνόλου).

 

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των εν λόγω επιχειρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία που αντλήθηκαν από το CD-ROM «Ελληνική Βιομηχανία 2012-2013», το ΓΕΜΗ, την Icap Group, το www.inr.gr και τους διαδικτυακούς ιστότοπους των ίδιων των επιχειρήσεων, μερικές από τις οποίες οφείλουν μέρος του κύκλου εργασιών τους στην παραγωγή άλλων ποτών, καθώς και σε άλλες δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνονται στις 45 αυτές εταιρείες άλλες επιχειρήσεις που παράγουν κυρίως άλλα ποτά και δευτερευόντως οίνους.

 

Αναλυτικότερα:

 

 

 

Η ΑΓΡΟΤΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΤΟ ΠΑΤΗΤΗΡΙ ΕΠΕ (στην Αττική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,60 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,65 εκατ. ευρώ) κατά 7,7%. Κατέγραψε EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,03 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,43 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,29 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 13,1% (20,2% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡ. ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕΒΕ (στην Αττική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,11 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,38 εκατ. ευρώ) κατά 19,5%. Κατέγραψε EBITDA 0,35 εκατ. ευρώ (0,41 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,08 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,08 εκατ. ευρώ (-0,05 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,66 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,52 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 7,6% (9,9% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΑΡΚΑΣ ΚΤΗΜΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΕ (στην Αρκαδία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,18 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,60 εκατ. ευρώ) κατά 26,4%. Κατέγραψε EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,33 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,33 εκατ. ευρώ (-0,36 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,22 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,69 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,5% (1,1% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΦΟΙ ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,25 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,31 εκατ. ευρώ) κατά 2,5%. Κατέγραψε EBITDA 0,31 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,23 εκατ. ευρώ (0,22 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,18 εκατ. ευρώ (0,17 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,29 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,65 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 13,3% (12,6% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Μ. & ΥΙΟΙ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΒΕΕ (στη Θεσσαλονίκη) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 3,73 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,30 εκατ. ευρώ) κατά 12,7%. Κατέγραψε EBITDA 0,42 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (0,26 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,10 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,09 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,3% (11,6% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΔΙΟΝΥΣΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AΒΕE (στην Αττική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 4,64 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,68 εκατ. ευρώ) κατά 26,0%. Κατέγραψε EBITDA 0,17 εκατ. ευρώ (0,20 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,42 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,60 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,9% (4,1% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΕΒΡΙΤΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΑΕ (στον Έβρο) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,37 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,66 εκατ. ευρώ) κατά 17,2%. Κατέγραψε EBITDA -0,05 εκατ. ευρώ (0,35 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,51 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,51 εκατ. ευρώ (-0,10 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,39 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,78 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -1,4% (8,6% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΛΛΑΡΙΑ ΟΙΝΩΝ Δ. ΚΟΥΡΤΑΚΗΣ AE (στην Αττική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 24,05 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (24,09 εκατ. ευρώ) κατά 0,2%. Κατέγραψε EBITDA 0,89 εκατ. ευρώ (0,81 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,34 εκατ. ευρώ (-0,43 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,42 εκατ. ευρώ (-0,49 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 34,31 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 16,59 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,6% (2,5% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΑΒΙΝΟ ABE (στην Αχαΐα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 16,55 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (15,73 εκατ. ευρώ) κατά 5,3%. Κατέγραψε EBITDA 0,51 εκατ. ευρώ (0,83 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,26 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,30 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 24,89 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 7,82 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,0% (3,4% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΑΪΡ AΓΒE ΡΟΔΟΥ (στη Ρόδο) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 4,58 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (4,67 εκατ. ευρώ) κατά 1,9%. Κατέγραψε EBITDA -0,52 εκατ. ευρώ (-0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -1,24 εκατ. ευρώ (-1,36 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -1,24 εκατ. ευρώ (-1,36 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 21,66 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 14,25 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -2,4% (-1,4% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΑΡΕΛΑΣ Γ. Ι. ΟΙΝΙΚΗ AΒΕE (στην Αχαΐα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,34 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (σχεδόν 0,34 εκατ. ευρώ) κατά 1,2%. Κατέγραψε EBITDA -0,08 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,11 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,11 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,44 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,63 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -5,5% (0,8% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΑΤΩΓΙ & ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ AE (στα Ιωάννινα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,70 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,71 εκατ. ευρώ) κατά 37,3%. Κατέγραψε EBITDA -0,13 εκατ. ευρώ (0,19 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,72 εκατ. ευρώ (-0,48 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,73 εκατ. ευρώ (-0,49 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 8,22 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 5,65 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -1,6% (2,0% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΟΥΤΣΟΔΗΜΟΣ Γ. Α. AE (στην Κορινθία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 4,77 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,98 εκατ. ευρώ) κατά 19,7%. Κατέγραψε EBITDA 0,38 εκατ. ευρώ (0,39 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,05 εκατ. ευρώ (-0,07 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,66 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,41 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,1% (8,9% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΡΕΤΑ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑE (στο Ηράκλειο) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 3,04 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,95 εκατ. ευρώ) κατά 56,1%. Κατέγραψε EBITDA 0,01 εκατ. ευρώ (-0,38 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,55 εκατ. ευρώ (-0,77 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,55 εκατ. ευρώ (-0,77 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,43 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,28 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 0,2% (-6,7% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΤΗΜΑ ΑΒΑΝΤΙΣ ΕΠΕ (στην Εύβοια) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,51 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,83 εκατ. ευρώ) κατά 38,5%. Κατέγραψε EBITDA 0,21 εκατ. ευρώ (0,18 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,04 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,15 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 20,1% (12,5% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΤΗΜΑ ΑΛΦΑ AE (στην Κοζάνη) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,60 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (2,49 εκατ. ευρώ) κατά 4,6%. Κατέγραψε EBITDA 1,22 εκατ. ευρώ (1,44 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,03 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,05 εκατ. ευρώ (0,00 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 14,26 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 7,33 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,5% (9,7% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΤΗΜΑ ΒΟΥΡΒΟΥΚΕΛΗ AE (στην Ξάνθη) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,11 εκατ. ευρώ, ισόποσες εκείνων του 2011 (0,11 εκατ. ευρώ). Κατέγραψε μηδενικά EBITDA (0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,06 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,06 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 0,71 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,52 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν μηδενική (3,2% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΤΗΜΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ AE (στη Θεσσαλονίκη) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 3,14 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,44 εκατ. ευρώ) κατά 8,7%. Κατέγραψε EBITDA 1,12 εκατ. ευρώ (0,98 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,04 εκατ. ευρώ (0,00 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 12,14 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 11,03 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,3% (8,6% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΤΗΜΑ ΓΚΛΙΝΑΒΟΣ AE (στα Ιωάννινα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,65 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,71 εκατ. ευρώ) κατά 8,4%. Κατέγραψε EBITDA -0,17 εκατ. ευρώ (0,00 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,59 εκατ. ευρώ (-0,43 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,60 εκατ. ευρώ (-0,44 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,33 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,32 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -3,9% (μηδενική ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΤΗΜΑ Κ. ΛΑΖΑΡΙΔΗ AE (στη Δράμα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 5,46 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (6,24 εκατ. ευρώ) κατά 12,5%. Κατέγραψε EBITDA 0,58 εκατ. ευρώ (1,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -1,14 εκατ. ευρώ (-0,78 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,93 εκατ. ευρώ (-0,67 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 38,43 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 26,02 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,5% (2,6% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΤΗΜΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ AE (στην Ηλεία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,69 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,87 εκατ. ευρώ) κατά 20,2%. Κατέγραψε EBITDA 0,08 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,04 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,04 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,69 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,52 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,9% (4,6% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΤΗΜΑ ΠΑΥΛΙΔΗ AE (στη Δράμα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,13 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,07 εκατ. ευρώ) κατά 5,7%. Κατέγραψε EBITDA 0,54 εκατ. ευρώ (0,72 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,04 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,03 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 9,07 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 3,68 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,0% (8,2% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΤΗΜΑ ΣΚΟΥΡΑΣ AE (στην Αργολίδα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,47 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (2,53 εκατ. ευρώ) κατά 2,4%. Κατέγραψε EBITDA 0,64 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,16 εκατ. ευρώ (0,23 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,10 εκατ. ευρώ (0,16 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,42 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 3,36 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 11,8% (12,4% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ AE (στη Φθιώτιδα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 5,39 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (4,42 εκατ. ευρώ) κατά 22,0%. Κατέγραψε EBITDA -0,25 εκατ. ευρώ (-0,51 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,89 εκατ. ευρώ (-1,80 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,92 εκατ. ευρώ (-1,84 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 25,13 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 13,56 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -1,0% (-2,0% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΚΥΡ-ΓΙΑΝΝΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΑΕ (στην Ημαθία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 3,03 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,05 εκατ. ευρώ) κατά 0,8%. Κατέγραψε EBITDA 0,67 εκατ. ευρώ (0,56 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,11 εκατ. ευρώ (-0,23 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,11 εκατ. ευρώ (-0,23 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 10,36 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,16 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,5% (5,7% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ Ν. Ο.Β.Γ.Ε. AE (στη Δράμα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,77 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (2,38 εκατ. ευρώ) κατά 16,4%. Κατέγραψε EBITDA 0,63 εκατ. ευρώ (-0,64 εκατ. ευρώ το 2011), σχεδόν μηδενικό κέρδος προ φόρων (-1,40 εκατ. ευρώ) και σχεδόν μηδενικό καθαρό κέρδος (-1,48 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 8,85 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,36 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 7,1% (-7,4% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΛΑΥΚΙΩΤΗΣ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ AEΒΕ (στην Κορινθία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,30 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (σχεδόν 1,31 εκατ. ευρώ) κατά 0,8%. Κατέγραψε EBITDA 0,29 εκατ. ευρώ (0,30 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,15 εκατ. ευρώ (0,15 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,12 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,62 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,30 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 11,1% (10,9% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΛΑΦΑΖΑΝΗΣ AE (στην Κορινθία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 3,84 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (3,09 εκατ. ευρώ) κατά 24,4%. Κατέγραψε EBITDA 0,54 εκατ. ευρώ (0,44 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,13 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,10 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,60 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 3,51 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,6% (8,8% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑΣ Ε. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ AEΒΕ (στη Θεσσαλονίκη) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 22,49 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (24,70 εκατ. ευρώ) κατά 9,0%. Κατέγραψε EBITDA 2,90 εκατ. ευρώ (5,38 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,99 εκατ. ευρώ (1,07 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -1,10 εκατ. ευρώ (0,68 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 60,17 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 13,91 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 4,8% (9,5% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΜΑΡΡΑΣ ΟΙΝΩΝ & ΠΟΤΩΝ ΑΒΕE (στην Κορινθία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,40 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,51 εκατ. ευρώ) κατά 7,3%. Κατέγραψε EBITDA 0,26 εκατ. ευρώ (-0,13 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,47 εκατ. ευρώ (-0,67 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,47 εκατ. ευρώ (-0,67 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,53 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,36 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 5,8% (-2,8% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΜΑΡΩΝΕΙΑ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AE (στη Χαλκιδική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,44 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,49 εκατ. ευρώ) κατά 10,0%. Κατέγραψε EBITDA 0,14 εκατ. ευρώ (0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,05 εκατ. ευρώ (0,02 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,96 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,76 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 7,0% (6,0% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΜΠΑΣΣΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ AE (στην Αττική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,44 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (0,38 εκατ. ευρώ) κατά 15,5%. Κατέγραψε EBITDA 0,06 εκατ. ευρώ (0,07 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,01 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,01 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,96 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,74 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,2% (4,2% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ Ι. & ΥΙΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑE (στην Ημαθία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 13,09 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (14,74 εκατ. ευρώ) κατά 11,2%. Κατέγραψε EBITDA -1,94 εκατ. ευρώ (-0,68 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -3,31 εκατ. ευρώ (-1,97 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -3,81 εκατ. ευρώ (-2,17 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 39,13 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 6,90 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -4,0% (-1,4% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΜΩΡΑΪΤΗΣ Ε. Θ. AE (στην Πάρο) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 1,06 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,07 εκατ. ευρώ) κατά 1,3%. Κατέγραψε EBITDA 0,34 εκατ. ευρώ (0,28 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,11 εκατ. ευρώ (0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,01 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 2,33 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,33 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 14,8% (11,8% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΟΙΝΟΓΕΝΕΣΙΣ AE (στη Δράμα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,30 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,36 εκατ. ευρώ) κατά 18,0%. Κατέγραψε EBITDA 0,12 εκατ. ευρώ (0,10 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,02 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,03 εκατ. ευρώ (-0,04 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 5,07 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,84 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 2,3% (2,0% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΟΙΝΟΦΟΡΟΣ AE (στην Αχαΐα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,67 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,75 εκατ. ευρώ) κατά 11,1%. Κατέγραψε EBITDA -0,09 εκατ. ευρώ (-0,03 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,22 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,23 εκατ. ευρώ (-0,14 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,51 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,20 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -6,2% (-1,6% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΠΑΤΕΡΙΑΝΑΚΗΣ Γ. ΑΒΕΕ (στο Ηράκλειο) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,13 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (0,14 εκατ. ευρώ) κατά 7,3%. Κατέγραψε EBITDA 0,02 εκατ. ευρώ (0,06 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,13 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,13 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,52 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,18 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 1,4% (1,3% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΣΕΛΛΑΡ ΑE (στην Αττική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,82 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (2,71 εκατ. ευρώ) κατά 4,1%. Κατέγραψε EBITDA -0,19 εκατ. ευρώ (-0,12 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -0,94 εκατ. ευρώ (-0,88 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,95 εκατ. ευρώ (-0,89 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 8,15 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 3,99 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν -2,3% (-1,4% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AΕE (στην Αττική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 0,96 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (1,19 εκατ. ευρώ) κατά 19,1%. Κατέγραψε EBITDA 0,11 εκατ. ευρώ (0,09 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,03 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,02 εκατ. ευρώ (0,01 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 1,32 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 0,19 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,0% (6,0% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΖΟΙΝΟΣ ΑΕ (στα Ιωάννινα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 3,11 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (3,17 εκατ. ευρώ) κατά 1,8%. Κατέγραψε EBITDA 0,39 εκατ. ευρώ (0,38 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ (-0,01 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,06 εκατ. ευρώ (-0,02 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,59 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,08 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 8,5% (7,6% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΣΩΚΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ - ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ AE (στη Βοιωτία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,70 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (2,61 εκατ. ευρώ) κατά 3,3%. Κατέγραψε EBITDA 0,63 εκατ. ευρώ (0,51 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,40 εκατ. ευρώ (0,32 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -0,31 εκατ. ευρώ (0,25 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 4,16 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,33 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 15,1% (15,2% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΤΙΤΑΚΗΣ Ν. AE (στο Ηράκλειο) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,15 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (2,06 εκατ. ευρώ) κατά 4,1%. Κατέγραψε EBITDA 0,28 εκατ. ευρώ (0,31 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,02 εκατ. ευρώ (0,03 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 3,53 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,37 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 7,8% (8,8% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΤΣΑΚΤΣΑΡΛΗΣ Β. - Ε. ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΕΙΟΥ AΕ (στην Καβάλα) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 5,20 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (5,52 εκατ. ευρώ) κατά 5,8%. Κατέγραψε EBITDA 0,96 εκατ. ευρώ (1,90 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,07 εκατ. ευρώ (0,70 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,04 εκατ. ευρώ (0,55 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 13,89 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 8,75 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 6,9% (12,9% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΤΣΑΝΤΑΛΗΣ Ε. ΑΕ (στη Χαλκιδική) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 34,47 εκατ. ευρώ, μειωμένες έναντι εκείνων του 2011 (35,90 εκατ. ευρώ) κατά 4,0%. Κατέγραψε EBITDA 2,76 εκατ. ευρώ (2,72 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων -2,18 εκατ. ευρώ (-1,70 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος -2,28 εκατ. ευρώ (-1,85 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 86,94 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 28,55 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 3,2% (3,3% ένα έτος πριν).

 

 

 

Η ΤΣΕΛΕΠΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑE (στην Αρκαδία) πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 2,10 εκατ. ευρώ, αυξημένες έναντι εκείνων του 2011 (1,77 εκατ. ευρώ) κατά 18,5%. Κατέγραψε EBITDA 0,58 εκατ. ευρώ (0,48 εκατ. ευρώ το 2011), κέρδος προ φόρων 0,18 εκατ. ευρώ (0,13 εκατ. ευρώ) και καθαρό κέρδος 0,18 εκατ. ευρώ (0,05 εκατ. ευρώ), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 6,28 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 2,49 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του μέσου ενεργητικού της χρήσης 2012 σε EBITDA ήταν 9,3% (7,4% ένα έτος πριν).

 

 

 

Πέραν αυτών των 45 επιχειρήσεων, η ΟΙΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕ (στην Κορινθία) ανέφερε για το 2012, χωρίς να κάνει γνωστά αντίστοιχα στοιχεία για το 2011, πωλήσεις ύψους 3,14 εκατ. ευρώ, ΕBITDA 0,49 εκατ. ευρώ, κέρδος προ φόρων 0,09 εκατ. ευρώ και καθαρό κέρδος 0,02 εκατ. ευρώ, με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 6,00 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 1,09 εκατ. ευρώ). Η απόδοση του ενεργητικού της σε EBITDA ήταν 8,2%.

 

Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 45 επιχειρήσεων τη χρήση 2012 σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκε σε 3%, από 3,9% το 2011 (4,2% το 2010).

 

Τα πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία των εταιρειών αυτών στις 31.12.2012 ξεπερνούσαν το μισό δισ. ευρώ.

 

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η συνολική παραγωγή οίνων στην Ελλάδα το 2012 παρουσίασε πτώση της τάξεως του 4%.

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.18.2020 12:26

Επεκτείνεται η αναστολή προστίμου για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις Ε9
Θεσπίζεται νέα κλίμακα φορολόγησης για τα κέρδη των τυχερών παιγνίων.

12.18.2020 11:56

Πώς θα χορηγηθεί εφέτος το επίδομα θέρμανσης
Τι προβλέπει η κοινή υπουργική απόφαση.

12.18.2020 11:54

ΥΠΑΑΤ: Ακατάσχετες και αφορολόγητες οι ενισχύσεις των αγροτών για τον κορονοϊό
Η εν λόγω διάταξη θα συμπεριληφθεί με τη μορφή του κατεπείγοντος, σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, το οποίο θα εισαχθεί προς ψήφιση...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<