Άγριο «μαχαίρι» στις επιστροφές ΦΠΑ

17-06-2013, 11:56
Άγριο «μαχαίρι» στις επιστροφές ΦΠΑ

Του ΝIΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠIΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

Μεγάλες περιοχές με εντατικές καλλιέργειες σε όλη τη χώρα κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς δικαίωμα στην επιστροφή ΦΠΑ.

Σύμφωνα με καταγγελίες αγροτών, η εγκύκλιος που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, στην προσπάθειά του να περιορίσει τις περιπτώσεις παράνομων επιστροφών ΦΠΑ, απειλεί να αφαιρέσει τη σημαντική οικονομική ενίσχυση περίπου από το 50% των δικαιούχων Ελλήνων αγροτών.

Ειδικότερα, όπως προκύπτει από την ΠΟΛ 1066/2-4-2013 που εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών, για να επιστραφεί ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) πρέπει οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος να έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) ή Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ), εφόσον είναι υπόχρεοι. Με την εγκύκλιο καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες που έχουν υπαχθεί στο ειδικό κατ’ αποκοπή καθεστώς που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

Στο καθεστώς του άρθρου αυτού υπάγονται οι αγρότες για την παράδοση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και για την παροχή αγροτικών υπηρεσιών, οι οποίοι και δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους.
Το πρόβλημα ξεκινά από το γεγονός ότι υπάρχουν αγρότες, οι οποίοι καλλιεργούν και εκμεταλλεύονται την παραγωγή αγροκτημάτων που κατέχουν την ιδιοκτησία, ενώ δεν τους έχουν μεταβιβαστεί τα δικαιώματα ενιαίας ενίσχυσης, τα οποία κατέχει ο αρχικός ιδιοκτήτης ή υπεκμισθώνουν ιδιοκτησίες και κατά συνέπεια δεν υπέβαλλαν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και συνακόλουθα δεν υπέβαλλαν και Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής για τις συγκεκριμένες ιδιοκτησίες. Λόγω της αλλαγής του καθεστώτος επιστροφής ΦΠΑ και λόγω ελλιπούς ενημέρωσης για τις προαναφερθείσες νομοθετικές μεταβολές, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αγροτών των οποίων θα εξαιρεθεί μέρος της παραγωγής τους, γιατί δεν είναι άμεσα διασυνδεδεμένο με τη δήλωση ΟΣΔΕ.

Επίσης, υπάρχουν αγρότες, οι οποίοι λόγω της φύσης των καλλιεργειών τους δεν δικαιούνταν ενιαίας ενίσχυσης, άρα λόγω ελλιπούς ενημέρωσης ή και άγνοιας δεν υπέβαλλαν Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και συνεπώς αποκλείονται από την επιστροφή του ΦΠΑ.

«Χαμένο» το 2012

Πάντως, ακόμα και αν οι δικαιούχοι των επιστροφών αυτών σπεύσουν να υποβάλουν δηλώσεις σύμφωνες με τις νέες απαιτήσεις και προβούν σε ενέργειες για τη μεταβίβαση των δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, πάλι δεν θα δικαιούνται της επιστροφής ΦΠΑ του 2012, δεδομένου ότι τα όποια αποτελέσματα αυτών των ενεργειών θα παραχθούν από το 2014 για την επιστροφή του ΦΠΑ του 2013.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η αυστηρή φετινή εγκύκλιος «υπαγορεύτηκε» από τον εντοπισμό από το ΣΔΟΕ πέρυσι χιλιάδων αγροτών που εισέπρατταν αδικαιολόγητα υψηλά ποσά από επιστροφή ΦΠΑ με εικονικά ή πλαστά τιμολόγια. Από τους 292.000 δικαιούχους αγρότες επιστροφής ΦΠΑ ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, οι 37.000 πήραν 244 εκατομμύρια ευρώ με αυτό τον τρόπο.
Το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει, επίσης, ότι όπου υπάρχει υπέρβαση ανάμεσα στην αξία των παραστατικών, των τιμολογίων, και την «κανονική αξία», όπως προσδιορίζεται από το ΥΠΑΑΤ, θα γίνεται έλεγχος και εντός ενός μηνός από τη λήξη του ελέγχου θα καταβάλλεται η επιστροφή του ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος δεν μπορεί να υπερβαίνει το εξάμηνο. Τέλος, υπάρχει μέριμνα για όσους εντός του ίδιου οικονομικού έτους πουλούν και τη σοδειά που είχαν αποθηκεύσει τα προηγούμενα χρόνια. Με βάση την ενημέρωση που έχουμε από το υπουργείο Οικονομικών, δεν αναμένεται να υπάρχει καθυστέρηση στην καταβολή του ΦΠΑ.

Τα προβλήματα

Κατά τον ορισμό της «κανονικής αξίας της αγροτικής παραγωγής» δεν ελήφθησαν υπόψη σημαντικοί παράμετροι, αναφέρουν οι αγρότες, που επηρεάζουν τα έσοδα από τις αγροτικές καλλιέργειες και κυρίως οι ζώνες στις οποίες ανήκουν οι καλλιέργειες (πεδινή, ορεινή, ημιορεινή κ.λπ.) και οι αυτονόητες επιδράσεις των διαφορετικών κλιματολογικών και εδαφολογικών συνθηκών στις αποδόσεις, ακόμα και ομοειδών καλλιεργειών ή ζωικών μονάδων. Συνεπώς, αγρότης που διαθέτει καλλιέργεια σε περιοχή που ευνοεί τη συγκεκριμένη παραγωγή θα έχει ακαθάριστα έσοδα από αυτή, βάσει των φορολογικών παραστατικών, τα οποία πολύ πιθανόν να υπερβαίνουν την «κανονική αξία αγροτικής παραγωγής» για τη συγκεκριμένη καλλιέργεια και κατά συνέπεια θα υποστεί τις διαδικασίες των ελέγχων, προκειμένου να του επιστραφεί ο ΦΠΑ και μάλιστα μετά την πάροδο –πιθανόν– άνω των 6 μηνών. Ενώ, αντίστοιχα, αγρότης με ομοειδή καλλιέργεια, σε περιοχή όμως που δεν ευνοείται η παραγωγή της, είναι μάλλον βέβαιο ότι θα έχει ακαθάριστα έσοδα από αυτήν, βάσει των φορολογικών παραστατικών, που θα απέχουν από την «κανονική αξία» (δεδομένου ότι αυτή διαμορφώνεται ενιαία ανά είδος καλλιέργειας) και συνεπώς θα εισπράξει άμεσα την επιστροφή του ΦΠΑ.

Επίσης, δεν προβλέπεται κανένα περιθώριο επιτρεπτής απόκλισης, ούτε καν ελάχιστης, μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής και της «κανονικής αξίας της αγροτικής παραγωγής», με αποτέλεσμα και η παραμικρή απόκλιση να προκαλεί τη διαδικασία του ελέγχου και την εξ’ αυτής ταλαιπωρία των αγροτών, αλλά και την καθυστέρηση στην επιστροφή του ΦΠΑ.

Στη Βουλή το θέμα

Το θέμα έφερε στη Βουλή η βουλευτής Λακωνίας της Ν.Δ. Φεβρωνία Πατριανάκου, η οποία με ερώτησή της εντοπίζει το σοβαρό κίνδυνο αυτόματης απόρριψης από το σύστημα σημαντικού αριθμού αιτήσεων που υποβάλλουν οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος, προκειμένου να τους επιστραφεί ο ΦΠΑ που επιβάρυνε αγορές και υπηρεσίες τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους και ζητά από τους αρμόδιους υπουργούς να προβούν σε άμεσες διορθωτικές παρεμβάσεις.

Στην ερώτησή της ζητάει να μάθει από τους αρμόδιους υπουργούς εάν προτίθενται να προβούν στις απαιτούμενες παρεμβάσεις, προκειμένου να μην αποκλειστούν, από την επιστροφή του ΦΠΑ για το έτος 2012, πραγματικοί δικαιούχοι. Επίσης, ζητάει να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διορθωτικές παρεμβάσεις, προκειμένου να επανεξεταστεί ο τρόπος ορισμού της «κανονικής αξίας αγροτικής παραγωγής», ούτως ώστε να λαμβάνεται υπόψη και η σημαντική παράμετρος των ζωνών (ορεινών, ημιορεινών, πεδινών κ.λπ.) στις οποίες βρίσκονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις, καθώς και να θεσπιστεί περιθώριο επιτρεπτής απόκλισης μεταξύ των ακαθάριστων εσόδων που προκύπτουν από τα φορολογικά παραστατικά της αίτησης επιστροφής και της «κανονικής αξίας αγροτικής παραγωγής», ώστε να μην αποκλείονται αγρότες, από την άμεση επιστροφή του ΦΠΑ, για μικρά ποσά διαφορών.

 

 

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<