Φεύγουν οι Γάλλοι από την ΕΒΖ;

21-05-2013, 13:55
Φεύγουν οι Γάλλοι από την ΕΒΖ;

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

(filippidis@paragogi.net)

 

Στην πιο κρίσιμη καμπή της ιστορίας της βρίσκεται η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης και μαζί η τευτλοκαλλιέργεια στη χώρα μας. Η τάση των παραγωγών να γυρίζουν την πλάτη στην καλλιέργεια των τεύτλων συνεχίστηκε και φέτος, οδηγώντας την ιστορική βιομηχανία στη δεύτερη χειρότερη επίδοση της ιστορίας της, καθώς φυτεύτηκαν μόλις 61.000 στρέμματα, έκταση που μετά βίας καλύπτει το ένα τέταρτο της εθνικής ποσόστωσης.

Την ίδια στιγμή η σοβαρή καθυστέρηση που παρουσιάζεται στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την πώληση του 82% της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, έχει προκαλέσει, σύμφωνα με πληροφορίες, την έντονη δυσφορία των Γάλλων της Cristal Union, οι οποίοι δεν αποκλείουν ακόμα και την αποχώρησή τους από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εμπλοκή στην ολοκλήρωση της πώλησης της ΕΒΖ οφείλεται στο γεγονός ότι τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας ανήκουν στην παλιά Αγροτική Τράπεζα και τα δάνεια τα έχει αναλάβει η Τράπεζα Πειραιώς, που έχει αποκτήσει την «καλή» Αγροτική Τράπεζα.

Η γαλλική εταιρεία Cristal Union, που έχει καταθέσει την καλύτερη προσφορά, εκφράζει δυσφορία για τα υψηλά δάνεια ύψους 135 εκατ. ευρώ της επιχείρησης και ζητά ρύθμιση των δανείων. Η όλη διαδικασία, ωστόσο, έχει κολλήσει και στην εξελισσόμενη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, η οποία δεν θα ολοκληρωθεί πριν από το τέλος Ιουνίου.

Σε περίπτωση που αποχωρήσει η γαλλική εταιρεία, ακολουθούν οι διαπραγματεύσεις με τη βουλγαρική εταιρεία Litex και τη σερβική Sunoko, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός.

 

Εισαγωγές

Με τις φυτεύσεις τεύτλων που έγιναν, η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης θα πρέπει και φέτος να αναζητήσει μια τεράστια ποσότητα εισαγόμενης ζάχαρης. Συγκεκριμένα, εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν περί τους 120.000 τόνους, οι οποίοι θα προέλθουν από ζάχαρη που θα παραχθεί με τη μέθοδο του φασόν για λογαριασμό της ΕΒΖ, κατά βάση από την Cristal Union, την πολωνική Polski Cukier και τη γερμανική Nordzucker, με τις οποίες η εισηγμένη επιχείρηση έχει συνεργαστεί επιτυχώς και στο παρελθόν.
Προς την κατεύθυνση αυτή έχουν γίνει κάποιες προκαταρτικές συζητήσεις από τη διοίκηση της ΕΒΖ, αλλά οι ουσιαστικές επαφές θα επαναληφθούν μετά τις 15 Μαΐου και αφού προηγουμένως ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το πόσα στρέμματα θα έχουν σπαρθεί και τι ανάγκες θα προκύψουν για φασόν ζάχαρη.

Το πρόβλημα που θα κληθεί να αντιμετωπίσει και φέτος η διοίκηση της ΕΒΖ είναι, εάν με τις τόσο μικρές ποσότητες τεύτλων που θα συγκομιστούν, δικαιολογείται η λειτουργία και των τριών εργοστασίων της εταιρείας ή θα επιλεγεί η λύση της ζημιογόνου λειτουργίας.

 

Τα οικονομικά

Αύξηση κύκλου εργασιών και ζημιές λόγω προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις κατέγραψε η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2012-2013. Ειδικότερα, στο διάστημα 1/7/2012-31/12/2012 ο κύκλος εργασιών του ομίλου (μαζί με τη θυγατρική στη Σερβία) διαμορφώθηκε στα 133,8 εκατ. ευρώ, ενισχυμένος σε ποσοστό 14% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Η διοίκηση προχώρησε σε προβλέψεις απομείωσης 7,5 εκατ. ευρώ για κινδύνους που ενδεχομένως θα υποστεί ο όμιλος σχετικά με εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και επενδύσεις, «λόγω των γενικότερων εξελίξεων που σημειώνονται τα τελευταία χρόνια στην ελληνική οικονομία και κυρίως των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας της πραγματικής οικονομίας, που χαρακτηρίζονται από σημαντικά προβλήματα ρευστότητας στην ελληνική αγορά». Λαμβάνοντας υπόψη τις εν λόγω προβλέψεις, τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων (ebitda) του ομίλου ανήλθαν στα 10 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 12,35%.

Τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρείας μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε ζημίες 4,17 εκατ. ευρώ και του ομίλου σε κέρδη 2,52 εκατ. ευρώ. Μη λαμβανομένης υπόψη της καταχώρησης της πρόβλεψης απομείωσης που διενεργήθηκε κατά την εξεταζόμενη περίοδο, τα αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρείας θα ανέρχονταν σε κέρδη 1,02 εκατ. ευρώ και του ομίλου σε κέρδη 7,8 εκατ. ευρώ.

Η ολοκληρωμένη διαχείριση

Μέχρι τις 31 Μαΐου θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι αγρότες να υποβάλουν, είτε οι ίδιοι προσωπικά είτε μέσω των κατά τόπους Εργοστασίων και Γεωπονικών Γραφείων Τομέων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε., ηλεκτρονική αίτηση για την ολοκληρωμένη διαχείριση στα τεύτλα.

Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό 4 εκατ. ευρώ για τα δύο πρώτα χρόνια, επιδότηση 29-32 ευρώ το στρέμμα και πενταετή διάρκεια. Η δράση εφαρμόζεται στις τευτλοπαραγωγικές περιοχές της χώρας και επιλέξιμα είναι αγροτεμάχια στα οποία συντρέχουν αθροιστικά τα ακόλουθα κριτήρια:

-Είναι δηλωμένα είτε στην ΑΕΕ έτους 2012 του υποψηφίου είτε στην ΑΕΕ έτους 2012 άλλου παραγωγού και την καλλιεργητική περίοδο 2012 δεν καλλιεργήθηκαν με σακχαρότευτλα
-Έχουν ελάχιστο μέγεθος 0,05 εκτάριο (0,5 στρέμμα)
-Κατέχονται νόμιμα καθ’ όλη την περίοδο δέσμευσης
Δεν είναι επιλέξιμα για ένταξη και πληρωμή τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο Μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών ή σε άλλη γεωργοπεριβαλλοντική Δράση του Μέτρου 214 του ΠΑΑ καθώς και τα συνιδιόκτητα.

Τα αγροτεμάχια στα οποία εφαρμόζεται καλλιέργεια σακχαρότευτλων εναλλάσσονται κατά τη διάρκεια της πενταετίας, καλύπτουν όμως την έκταση ένταξης (ως προς το μέγεθος) για την οποία έχει υπογραφεί σύμβαση. Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι της Δράσης καθ’ όλη τη διάρκεια της πενταετίας πληρώνονται για την έκταση για την οποία έχουν υπογράψει σύμβαση. Η Δράση δεν μπορεί να εφαρμοστεί στο ίδιο αγροτεμάχιο για δύο συνεχόμενα έτη.

Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν αγρότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια:

-Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).
-Έχουν υποβάλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) έτους 2012.
-Έχουν υπογράψει σύμβαση με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) ΑΕ για την καλλιεργητική περίοδο 2013.

Θέματα της ίδιας ενότητας
06.20.2019 10:27

Σε άμεση αναζήτηση 300 εκατ. ευρώ η ΔΕΗ
Ανησυχία στη διοίκηση της Επιχείρησης για τα εταιρικά μεγέθη του πρώτου τριμήνου.

06.19.2019 16:16

Παρέμβαση ΔΕΗ στην Κομισιόν για τη λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα
Η αναβολή για το διαγωνισμό ιδιωτικοποιήσεων των «φιλέτων» σε Μεγαλόπολη και Φλώρινα έγινε λόγω των πρόωρων εκλογών, σύμφωνα με τον...

06.19.2019 11:48

Ντεμπούτο για το ομόλογο Tier II της Πειραιώς
Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για το ομόλογο Tier II της Τράπεζας Πειραιώς λίγο πριν τις 11 το πρωί της Τετάρτης.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<