Στα «κάγκελα» οι γεωτεχνικοί

02-05-2013, 12:23
Στα «κάγκελα» οι γεωτεχνικοί

Του ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ

 (filippidis@paragogi.net)

 

Στον αέρα απειλεί να τινάξει το επάγγελμα του γεωτεχνικού νομοθέτημα-«δώρο» στις επιχειρήσεις εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

 

Όπως αναφέρει σύσσωμος ο κλάδος σε επιστολή προς τον πρωθυπουργό, τα κόμματα και τα συναρμόδια υπουργεία, με πρόσχημα το άνοιγμα του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, δηλαδή του γεωπόνου, του δασολόγου, του κτηνίατρου, του γεωλόγου και του ιχθυολόγου, επιχειρείται η αντικατάσταση του γεωτεχνικού επιστήμονα από ανεπαρκή φυσικά πρόσωπα χωρίς πτυχίο στην εμπορία γεωργικών φαρμάκων, λιπασμάτων, πολλαπλασιαστικού υλικού και στα κτηνιατρεία, και της ουσιαστικής κατάργησης του επαγγέλματος του γεωτεχνικού.

 

Οι γεωτεχνικοί στην επιστολή τους, την οποία υπογράφουν 53 πρόεδροι συνδικαλιστικών και επιστημονικών σωματείων, καταγγέλλουν, μεταξύ άλλων, ότι θεσμοθετείται η μερική απασχόληση του υπεύθυνου επιστήμονα γεωπόνου στα καταστήματα εμπορίας λιπασμάτων και πολλαπλασιαστικού υλικού, ενώ παράλληλα θα δίνεται η δυνατότητα απασχόλησης ως υπεύθυνου οποιουδήποτε φυσικού προσώπου κατέχει πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας, χορηγούμενο από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από κατάρτιση. Εξέλιξη που κρίνεται ως άκρως επικίνδυνη για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον, και «συνεπώς απαράδεκτη, καθώς η απαραίτητη επιστημονική πληροφόρηση και παρακολούθηση θα καλύπτει τη μισή μόνο επαγγελματική δραστηριότητα της επιχείρησης ή μπορούν να αντικατασταθούν πανεπιστημιακές σπουδές 5 ετών και πιθανές μεταπτυχιακές σπουδές με επαγγελματική κατάρτιση 5 μηνών;», όπως σημειώνεται στην επιστολή.

 

«Μάστιγα»

 

Αναφέρεται χαρακτηριστικά το παράδειγμα της «μάστιγας» της επικίνδυνης χρήσης των παρανόμως εισαχθέντων από γειτονικές χώρες γεωργικών φαρμάκων (η οποία στη Βόρεια Ελλάδα φθάνει σήμερα στο 30% της συνολικής χρήσης), η οποία δεν αντιμετωπίζεται με την ανεξέλεγκτη και χωρίς επιστημονική καθοδήγηση χρήση και των νομίμως ακόμη πωληθέντων γεωργικών φαρμάκων στην Ελλάδα, αλλά με τη θέσπιση της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης της δραστικής ουσίας των γεωργικών φαρμάκων από τους υπεύθυνους επιστήμονες, στα πλαίσια της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

 

Ειδάλλως, αναφέρουν, «η συνεχής μείωση των εγκεκριμένων σκευασμάτων σε συνδυασμό με την ανάπτυξη ανθεκτικότητας από τα παθογόνα στις υπάρχουσες δραστικές ουσίες, θα οδηγήσει σε υπέρογκη αύξηση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων ή ακόμη και στην αδυναμία αποδοτικής καλλιέργειάς τους». Οι γεωτεχνικοί προσθέτουν ότι «η πιθανή θέσπιση της μερικής απασχόλησης του γεωτεχνικού ή της υπεύθυνης απασχόλησης φυσικών προσώπων που κατέχουν μόνο ένα πιστοποιητικό κατάρτισης, αλλά δεν έχουν πιστοποιημένη επιστημονική επάρκεια στους κρίσιμους τομείς των λιπασμάτων και του πολλαπλασιαστικού υλικού, αποτελεί μια ανεύθυνη πράξη εκ μέρους της πολιτείας που “ναρκοθετεί” την αναπτυξιακή προσπάθεια της αγροτικής παραγωγής, καθώς η διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας των ελληνικών προϊόντων είναι αδύνατη χωρίς την επιστημονική γνώση, ενώ παράλληλα εγκυμονεί και μέγιστους κινδύνους για τη δημόσια υγεία, το περιβάλλον και τις εξαγωγές».

 

Ίδρυση κτηνιατρείων


Όπως αναφέρουν οι γεωτεχνικοί, ιδιαιτέρως σε ό,τι αφορά την επιχειρούμενη ρύθμιση με την οποία δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης κτηνιατρείων και κτηνιατρικών κλινικών σε φυσικά πρόσωπα που δεν είναι κτηνίατροι ή σε νομικά πρόσωπα, τα οποία απλώς θα απασχολούν κτηνίατρο ως επιστημονικό υπεύθυνο, «πιστεύουμε ότι θα εξαλείψει την προσωπική ευθύνη αντιμετώπισης των περιστατικών ασθενειών καθ’ όλο το 24ωρο, με δυσμενείς συνέπειες για τους κτηνοτρόφους-κατόχους ζωικού κεφαλαίου, αλλά και για την πρόληψη και καταπολέμηση επικίνδυνων ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων. Επίσης, θα δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ κτηνιάτρων ελευθέρων επαγγελματιών και εταιρειών που θα δημιουργηθούν, θα εξαφανίσει τους κτηνιάτρους ελεύθερους επαγγελματίες, μετατρέποντάς τους σε μισθωτούς και θα συμβάλει στην επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και στην ταυτόχρονη αύξηση της ανεργίας του κλάδου».

 

Η γνωμοδότηση

 

Στην επιστολή τους οι γεωτεχνικοί στέκονται ιδιαίτερα σε μια γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την οποία χαρακτηρίζουν «αδόκιμη ως προς το γεωτεχνικό επιστημονικό τμήμα της, επειδή παρότι γίνεται αναφορά σε επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, από το κείμενο γίνεται αντιληπτό ότι δεν έχει κατανοηθεί πλήρως το εύρος και το βάθος των επιπτώσεων από τη χρήση των λιπασμάτων (νιτρορύπανση και πιθανή πρόκληση θανατηφόρων ασθενειών, ευτροφισμός κ.ά., σε μία χώρα χωρίς εδαφολογικούς χάρτες και με ελάχιστες εδαφολογικές αναλύσεις) ή του πολλαπλασιαστικού υλικού (προστασία βιοποικιλότητας, αποφυγή γενετικής διάβρωσης του εντόπιου αβελτίωτου γενετικού υλικού, αποφυγή μετάδοσης ασθενειών και εχθρών, καθώς και διασφάλιση της πιστότητας του γενετικού υλικού των 76 Ελληνικών Προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης φυτικών ειδών) τόσο ως προς την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όσο και ως προς την οικονομικότητα της αγροτικής μας παραγωγής».

 

Ήδη, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) ζήτησε εγγράφως την ανάκληση της ανωτέρω γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού για λόγους δημοσίου συμφέροντος, επειδή «δεν είχε λάβει υπόψη και την επιτακτική ανάγκη προγενέστερης αυτοψίας του επαγγελματικού χώρου (που δεν μπορεί να εφαρμοστεί με τη διαδικασία της αναγγελίας και της σιωπηρής έγκρισης), ώστε να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες αποθήκευσης των λιπασμάτων (η εκρηκτικότητα του λιπάσματος της νιτρικής αμμωνίας έγινε πρόσφατα τραγικά επίκαιρη στις ΗΠΑ) και η εφαρμογή των φυτοϋγειονομικών και άλλων απαιτήσεων κατά την παραγωγή και διακίνηση του πολλαπλασιαστικού υλικού».

 

Έκκληση προς τον πρωθυπουργό

 

Στην επιστολή τους οι γεωτεχνικοί, αφού αναφέρονται στο γεγονός ότι οι απόφοιτοι των γεωπονικών, δασολογικών, γεωλογικών και κτηνιατρικών Σχολών/Τμημάτων των ΑΕΙ και μέλη του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. έχουν πρωτοστατήσει στην πρωτοφανή μείωση του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου αγροτικών προϊόντων, από περίπου 3 δισ. ευρώ το 2008 σε μόλις 1 δισ. ευρώ το 2012, τονίζουν σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει σήμερα κανένας περιορισμός στην πρόσβαση στο επάγγελμα του γεωτεχνικού.

 

Δυστυχώς, συνεχίζουν, «η επιχειρούμενη νομοθετική ρύθμιση δεν σκοπεύει στο άνοιγμα του ήδη ανοιχτού επαγγέλματος του γεωτεχνικού, αλλά στην ουσιαστική κατάργηση του επαγγέλματος του γεωτεχνικού, γεγονός που εάν επιτραπεί θα είναι ολέθριο για την πατρίδα μας. Δεν πρέπει ποτέ να λησμονούμε ότι στην Ελλάδα η ευημερία και η πρόοδος είναι ιστορικά συνδεδεμένες με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα της οικονομίας, με πιο πρόσφατο παράδειγμα τη μεταπολεμική-μετεμφυλιακή ανάπτυξη της περιόδου 1950 -1980.

 

Παρακαλούμε, λοιπόν, για την προσωπική σας παρέμβαση (σ.σ. του πρωθυπουργού), ώστε να απαλειφθούν οι επίμαχες αντιεπιστημονικές και αντιαναπτυξιακές διατάξεις από το ανωτέρω νομοσχέδιο για να μη διαταραχτεί η αναπτυξιακή προσπάθεια του αγροτικού κόσμου, αλλά τουναντίον να μπει σε στέρεες και υγιείς επιστημονικές βάσεις που θα διασφαλίσουν την αειφορία της ποιοτικής πρωτογενούς παραγωγής και της μεταποίησής της, αλλά και τη δημόσια υγεία, το φυσικό περιβάλλον και την ποιότητα της ζωής μας. Πεποίθησή μας είναι ότι η επιτακτική ανάγκη ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα της παραγωγής στη χώρα μας και ταυτόχρονα η διασφάλιση της ποιότητας και της πιστοποίησης των αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων μας που θα εδραιώσει τη θέση τους στην παγκόσμια αγορά προϋποθέτει την ισχυροποίηση και όχι την υποβάθμιση του ρόλου που παραδοσιακά και με επιτυχία ασκεί το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ως προς την επάρκεια και την επαγγελματική συνέπεια των εμπλεκόμενων επιστημόνων».

 

Το «μαχαίρι» στα εκτός έδρας απειλεί τα σχέδια βελτίωσης

 

Ξεσηκωμό στις τάξεις των γεωτεχνικών δημοσίων υπαλλήλων προκαλεί και η απόφαση για περιορισμό των εκτός έδρας μετακινήσεών τους σε 60 ημέρες κατ’ έτος. Η εξέλιξη, όπως επισημαίνει το Περιφερειακό παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας του ΓΕΩΤΕΕ, εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους στην απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, όπως για παράδειγμα τους ελέγχους για τα σχέδια βελτίωσης. Απευθυνόμενοι στους υπουργούς και αναπληρωτές υπουργούς ή υφυπουργούς Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, οι γεωτεχνικοί από τη Βόρεια Ελλάδα καταγγέλλουν την πρακτική του Δημοσίου να τους υποχρεώσει σε ατομικά έξοδα μετακίνησης το 2012, για πρόσθετες 20 μέρες κατόπιν υπηρεσιακής εντολής και τώρα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης –αλλά όχι μόνο αυτή– να αρνείται να τους καταβάλει το ποσό της επιβάρυνσης που υπέστησαν.

 

Αιχμές αφήνουν, επίσης, και για τον τρόπο που λειτουργούν όλο το πρώτο τρίμηνο του 2013 τα σφαγεία της χώρας, καθώς και για το πώς διεξάγονται οι εξαγωγές οπωροκηπευτικών, αφού αμφότερα προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία των γεωτεχνικών υπαλλήλων, όταν, όπως ισχυρίζονται, οι σχετικές αποφάσεις του γ.γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης για τον καθορισμό των επιμέρους ανώτατων ορίων μετακινήσεων εκτός έδρας για το έτος 2013 δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ μόλις το Μάρτιο του 2013, ενώ ακόμη και σήμερα δεν εκδίδονται οι από το νόμο προβλεπόμενες εντολές μετακίνησης εκτός έδρας στις ΔΑΟΚ.

Θέματα της ίδιας ενότητας
04.19.2019 17:49

Στη δημοσιότητα το θεσμικό πλαίσιο για τη βιομηχανική κάνναβη
Τι αναφέρει το σχέδιο της κυβέρνησης όπως το παρουσίασε ο Σταύρος Αραχωβίτης.

04.12.2019 14:41

Ανοιχτή η αγορά της Αργεντινής για το ελληνικό ακτινίδιο
Με τη «βούλα» άνοιξε η αγορά της Αργεντινής για το ελληνικό ακτινίδιο, καθώς έλαβε την τελική έγκριση της αρμόδιας Φυτοϋγειονομικής...

04.11.2019 14:32

Εντείνονται οι έλεγχοι τροφίμων στην αγορά εν όψει του Πάσχα
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<