Ανθεκτικός στην κρίση ο κλάδος επεξεργασίας χονδρικού εμπορίου κρέατος

26-04-2013, 11:40
Ανθεκτικός στην κρίση ο κλάδος επεξεργασίας χονδρικού εμπορίου κρέατος

Σημάδια ήπιας ανάπτυξης έδειξε το 2011 η αγορά κρέατος καθώς ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος λόγω της οικονομικής ύφεσης έχει προσανατολίσει το καταναλωτικό κοινό στην αγορά των βασικών κυρίως ειδών διατροφής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης της Hellastat, σε αντίθεση με τους περισσότερους κλάδους στον τομέα των τροφίμων, η πλειοψηφία των εταιρειών του κλάδου της επεξεργασίας και χονδρικού εμπορίου κρέατος ενίσχυσαν τα έσοδά τους σε σχέση με το 2010. Μάλιστα, οι επιχειρήσεις επεξεργασίας και τυποποίησης επέδειξαν μεγαλύτερη άνοδο πωλήσεων έναντι των χονδρεμπορικών και εισαγωγικών εταιρειών (+9%, έναντι +3,9% αντίστοιχα).

Βασικό πρόβλημα του κλάδου αποτελεί, σύμφωνα με τη Hellastat, ο υψηλός βαθμός εξάρτησης από εισαγωγές, δεδομένης της περιορισμένης εγχώριας παραγωγής και της διαχρονικά αυξανόμενης ζήτησης. Μάλιστα, ενίοτε εντοπίζονται περιπτώσεις εισαγωγών μη πιστοποιημένων κρεάτων χαμηλότερης ποιότητας (π.χ. από Βουλγαρία). Τέλος, ο τομέας επεξεργασίας κρέατος είναι άμεσα εξαρτώμενος από προμήθειες πρώτων υλών από αγορές του εξωτερικού, γεγονός το οποίο συνεπάγεται αυξημένα έξοδα παραγωγής.

Ο κλάδος δεικνύει αντιστάσεις στην ύφεση λόγω της σημαντικότητας των προϊόντων του για τη σωστή διατροφή. Πυλώνα περαιτέρω θωράκισης όμως θα αποτελέσει, σύμφωνα με τη Hellastat, η ενίσχυση των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων μέσω ορθολογικών επιδοτήσεων, ενώ πρόσφορο έδαφος συνεχίζει να αποτελεί και η επέκταση σε αγορές του εξωτερικού, όπου η κατανάλωση είναι αρκετά υψηλότερη.

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 164 επιχειρήσεων. Ο κύκλος εργασιών του εταιρειών του δείγματος ενισχύθηκε περαιτέρω σε 1,09 δισ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,9% έναντι του 2010. Η άνοδος αυτή προήλθε κυρίως από τις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς, καθώς το 54% των επιχειρήσεων υπέστη κάμψη των πωλήσεων του 2010.

Αντιθέτως, τα συνολικά κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (ΚΠΤΦΑ) υποχώρησαν κατά 13%, στα 57,70 εκατ. ευρώ ενώ τα προ φόρων κέρδη υποδιπλασιάστηκαν στο επίπεδο των 11,56 εκατ. ευρώ.

Το μέσο περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε κατά μισή περίπου μονάδα, σε 14,7%. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ διαμορφώθηκε σε 5,3% (από 6,8% το 2010) ενώ η αντίστοιχη επίδοση των κερδών προ φόρων (ΚΠΦ) υποδιπλασιάστηκε σε 0,7%.

Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας σχηματίστηκαν σε 1,4 και 1,3 αντίστοιχα. Οι απαιτήσεις εισπράχθηκαν σε διάστημα 132 ημερών (+2 εβδομάδες σε σχέση με το 2010) ενώ η αποπληρωμή των προμηθευτών σε 101 ημέρες διαμόρφωσε τον εμπορικό κύκλο στις 49 ημέρες.

Ο δείκτης των ξένων ως προς τα ίδια κεφάλαια το 2011 βελτιώθηκε οριακά σε 1,3 προς 1. Η μέση αποδοτικότητα Ιδίων Κεφαλαίων (RοΕ) το 2011 υποχώρησε σε 1,6%, από 4,8% το 2010, επηρεαζόμενη κυρίως από τα φθίνοντα περιθώρια κερδοφορίας.

Θέματα της ίδιας ενότητας
03.18.2019 12:18

Στα σκαριά τριπλό «ραβασάκι» για 250.000 μπλοκάκια
Αντιμέτωποι με τριπλό «ραβασάκι» εισφορών υπέρ του επικουρικού και εφάπαξ είναι 250.000 αυτοαπασχολούμενοι μηχανικοί, γιατροί και...

03.18.2019 11:49

Ιδιώτες καλλιεργητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Άνοιξαν σήμερα, Τετάρτη 18 Μαρτίου, οι αιτήσεις για τα 100 νέα αγροτεμάχια γης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) που...

03.18.2019 11:42

Σε κατοχύρωση σήματος «Ελληνικό Ψάρι - Fish from Greece» στοχεύει η ΕΛΟΠΥ
Προγραμματίζει επενδύσεις ύψους 15 εκ. ευρώ για την προώθηση και καθιέρωση σε Ελλάδα και εξωτερικό του σήματος «Fish from Greece - Ελληνικό Ψάρι»...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<