Ημερολόγιο 6/4 – 12/4/2013

05-04-2013, 16:06
Ημερολόγιο 6/4 – 12/4/2013

Εποχή για την τελική προετοιμασία των χωραφιών ενόψει σποράς του βαμβακιού, με ελαφρά μηχανήματα και όταν το έδαφος είναι στο ρώγο του. Ιδιαίτερη φροντίδα πρέπει να επιδείξουν οι παραγωγοί για την αντιμετώπιση του περονόσπορου της πατάτας, των θριπών και των εντόμων της νεαρής βλάστησης στο αμπέλι, της φυτόφθορας και των σκολυτών στην αμυγδαλιά.

 

Γράφουν οι


ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥ-ΑΥΓΟΥΛΑ

ΟΡΕΣΤΗΣ ΚΑΪΡΗΣ


ΒΑΜΒΑΚΙ

Περίοδος κατάλληλη για την τελική προετοιμασία των χωραφιών και τη δημιουργία κατάλληλης κλίνης που είναι απαραίτητη για τη σπορά του βαμβακιού. Η σπορά θα πραγματοποιηθεί το 2o δεκαπενθήμερο του Απριλίου και μέχρι τις αρχές Μαΐου, νωρίτερα στις νότιες περιοχές της χώρας και αργότερα στις βόρειες.

 

Προτείνεται να συνεχισθούν μέχρι τη σπορά οι απαραίτητες καλλιεργητικές εργασίες με ελαφρά μηχανήματα, δηλαδή με καλλιεργητή, σιδερένια οδοντωτή και ξύλινη σβάρνα. Με τις προτεινόμενες εργασίες επιδιώκουμε την καταστροφή των ζιζανίων, το ψιλοχωμάτισμα του επιφανειακού στρώματος του εδάφους, τον καλύτερο αερισμό, τη θέρμανση του εδάφους, το παράχωμα των ζιζανιοκτόνων και των λιπασμάτων, καθώς και την τελική ισοπέδωση του χωραφιού. Δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής των παραγωγών ότι την εποχή αυτή πρέπει να γίνονται όσες εργασίες είναι απαραίτητες, ούτε λιγότερες ούτε περισσότερες, και μόνο όταν τα χωράφια είναι στο ρώγο τους, δηλαδή όταν έχουν την κατάλληλη εδαφική υγρασία. Κατά την εφαρμογή δισκοσβαρνίσματος ή την επεξεργασία με τον καλλιεργητή πρέπει να γίνεται ταυτόχρονα και η συμπίεση του εδάφους με ξύλινη σβάρνα, βαρύ μαδέρι ή βαριά αλυσίδα. Η καλλιεργητική αυτή φροντίδα είναι γνωστή και ως κυλίνδρισμα και αποσκοπεί στην καλύτερη εκμετάλλευση της εδαφικής υγρασίας.

 

ΠΑΤΑΤΑ

 

Σε όλες τις περιοχές της χώρας, οι πατατοφυτείες βρίσκονται σε στάδιο προσβολής από τον περονόσπορο. Η αύξηση των θερμοκρασιών σε συνδυασμό με την αυξημένη υγρασία δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες προσβολών από την ασθένεια και σημειώνεται ότι εφόσον επικρατήσει άστατος καιρός με ταυτόχρονη αύξηση της θερμοκρασίας, χαρακτηριστικό μετεωρολογικό γνώρισμα της εποχής, οι προσβολές από την ασθένεια πιθανόν να ενταθούν.

 

Για την αντιμετώπιση του περονόσπορου πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα μυκητοκτόνα, στις μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες δόσεις και στο μικρότερο μεσοδιάστημα μεταξύ δύο ψεκασμών.

 

ΑΜΠΕΛΙ


Οι αμπελουργοί πρέπει την εποχή αυτή, να παρατηρούν με προσοχή τον αμπελώνα για τυχόν εμφάνιση θριπών στη νέα βλάστηση. Η παρατήρηση κρίνεται περισσότερο αναγκαία εφόσον είχε σημειωθεί προσβολή την προηγούμενη χρονιά. Η παρακολούθηση για πιθανή προσβολή των πρέμνων από θρίπες συνίσταται στο να κάνουν οι παραγωγοί ελαφρά και προσεκτικά τινάγματα των νεαρών βλαστών σε μια κόλα λευκό χαρτί, που γίνεται κατά προτίμηση στη διάρκεια δροσερών ημερών, με τυχαία επιλογή βλαστών, σε όλη την έκταση του αμπελώνα. Η απλοποίηση του τρόπου παρατήρησης των πρέμνων μπορεί να επιτευχθεί με το να τοποθετηθεί μια μπλε ή κίτρινη κολλητική παγίδα σε κάθε 3-4 στρέμματα αμπελώνα και να ελέγχεται κάθε δύο ημέρες. Προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται την εποχή αυτή για το φόβο προσβολής των πρέμνων από θρίπες, που μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές στη νεαρή βλάστηση, δημιουργώντας ισχυρή παραμόρφωση των βλαστών και των φύλλων, καθώς επίσης και καθήλωση της ανάπτυξης των εκπτυσσόμενων οφθαλμών.

 

Καλλιεργητικό μέτρο που βοηθά στην αντιμετώπιση των θριπών αποτελεί και η πλήρης καταστροφή της αυτοφυούς βλάστησης, μέσα και γύρω από τον αμπελώνα, και αυτό επειδή οι θρίπες έχουν μεγάλο κύκλο ξενιστών, πολλοί εκ των οποίων είναι ζιζάνια.

Στις περιπτώσεις που ο πληθυσμός των θριπών είναι μεγάλος, συνιστάται άμεση επέμβαση με το κατάλληλο, εκλεκτικό, εγκεκριμένο και φιλικό προς το περιβάλλον εντομοκτόνο. Δεν πρέπει να αγνοείται από τους παραγωγούς ότι την περίοδο αυτή τα πρέμνα κινδυνεύουν και από τα έντομα των διογκωμένων οφθαλμών και της νεαρής βλάστησης. Τα έντομα αυτά είναι προνύμφες λεπιδοπτέρων και ακμαίων σκαθαριών που τρέφονται στους διογκωμένους και εκπτυσσόμενους οφθαλμούς και τους οποίους με τη σειρά τους καταστρέφουν τελείως επεκτείνοντας τη δραστηριότητά τους αργότερα και στη νεαρή βλάστηση.

 

Προτείνεται η άμεση εφαρμογή ενός κατάλληλου, εγκεκριμένου εντομοκτόνου στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί προσβολή μετά από συχνό έλεγχο των αμπελιών και συγκεκριμένα των κεφαλών τους. Η παρουσία των ωτιορύγχων (σκαθαριών) απαιτεί την εφαρμογή μέτρων τις νυκτερινές ώρες, καθώς τότε αυτά δραστηριοποιούνται. Συνιστάται ψεκασμός αποκλειστικά των προσβεβλημένων πρέμνων, των γειτονικών τους, καθώς και του εδάφους πέριξ του λαιμού, γιατί η προσβολή συνήθως είναι τοπικού χαρακτήρα.

 

ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ


Η φυτόφθορα είναι ένας μύκητας που μεταδίδεται από το έδαφος στο λαιμό των δέντρων και ευνοείται τόσο από την ύπαρξη τραυμάτων στο σημείο εμβολιασμού ή στις ρίζες, όσο και από την υψηλή υγρασία που ενδέχεται να υπάρχει κοντά στο λαιμό τους. Η προσβολή εμφανίζεται αργά την άνοιξη κατά την εποχή της έναρξης της βλάστησης, οπότε και αναστέλλεται, τα φύλλα γίνονται μικρότερα και χλωρωτικά, ενώ παρουσιάζονται και ξηράνσεις κλάδων και βλαστών.

 

Για την αντιμετώπιση της φυτόφθορας πρέπει να γίνεται ξελάκωμα των δέντρων, καθάρισμα των ζιζανίων γύρω από τον κορμό, επάλειψη του κορμού τους με βορδιγάλειο πολτό, καθώς και ψεκασμός με τα κατάλληλα εγκεκριμένα φυτοφάρμακα.

 

Πρέπει να διατηρούνται επίσης τα δέντρα σε πολύ καλή κατάσταση τόσο από πλευράς υγείας όσο και από πλευράς θρέψης, για την αποφυγή προσβολών τους από σκολύτες, που δημιουργούν πολλές μικρές τρύπες στον κορμό και στα κλαδιά, αφού έτσι τα έντομα θα έχουν μικρότερο πεδίο δραστηριότητας. 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.14.2016 14:14

Ημερίδα φυτοπρόστασίας στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσα
Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου στο Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δένδρων Νάουσας του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων,...

10.12.2016 15:03

Ημερίδα για τη βιώσιμη γεωργία με θέμα «Κτηνοτροφικά φυτά: καλλιέργεια με πολλαπλά οφέλη»
Ανοιχτή πρόσκληση σε παραγωγούς απευθύνουν η Greenpeace, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Παράρτημα Αιγαίου και ο δήμος Λέσβου για να συμμετέχουν...

07.31.2015 13:46

Το ημερολόγιο του καλλιεργητή...
Περίοδος εκδήλωσης της ξήρανσης της ράχης του αμπελιού, σοβαρής φυσιολογικής ασθένειας που συμπίπτει με την ωρίμανση των σταφυλιών και...

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<