Γλυκιά χρονιά το 2013 για τους τευτλοπαραγωγούς

10-12-2012, 13:59
Γλυκιά χρονιά το 2013 για τους τευτλοπαραγωγούς

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΦΙΛΙΠΠΙΔΗ 

«Γλυκά» κέρδη για τους παραγωγούς τεύτλων επιφυλάσσει το 2013. Αφενός η ένταξη της καλλιέργειας για πέντε χρόνια στο καθεστώς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, κάτι που αφενός σημαίνει επιδότηση 32 ευρώ ανά στρέμμα και αφετέρου οι αυξημένες έως και 51% τιμές που έχει εγκρίνει -σύμφωνα με πληροφορίες- η διοίκηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, εκτιμάται ότι θα οδηγήσουν σε αύξηση της παραγωγής στα επίπεδα της εθνικής ποσόστωσης.

 

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι το 2013 θα φέρει καλύτερες επιδόσεις για τη βιομηχανία, καθώς η παραγωγή τεύτλων λόγω των ισχυρών κινήτρων που θα έχουν πλέον οι παραγωγοί αναμένεται να αυξηθεί έως και 50%, από 95.000 τόνους σε 140.000 τόνους (η εθνική ποσόστωσης φτάνει τους 159.000 τόνους).

 

Όλα αυτά «τρέχουν» τη στιγμή που μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται να έχουν υποβάλει οι εννέα υποψήφιοι επενδυτές τις δεσμευτικές προσφορές για να αποκτήσουν το 82,33% που πωλεί η υπό εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα. Σύμφωνα με πληροφορίες, στη «μάχη» για την απόκτηση της ιστορικής εταιρείας περιλαμβάνεται η γαλλική Crystal Union, η γερμανική Sudzucker, η ιταλική SFIR, η σερβική Sunoko, η πολωνική Polski, η βουλγαρική Litex, ρωσική εταιρεία συμφερόντων του ιδιοκτήτη του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, η ελληνική νηματουργία Επίλεκτος και μια ελβετική εμπορική εταιρεία.

 

Ενόψει των διαδικασιών πώλησης ο όμιλος της ΕΒΖ ανακοίνωσε για το διάστημα Ιούλιος - Σεπτέμβριος της χρήσης 2012-2013 σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 24,94%, στα 76,1 εκατ. ευρώ. Ακόμα πιο σημαντική ήταν η αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων, τα οποία ενισχύθηκαν κατά 47,99%, στα 14,2 εκατ. ευρώ και τα καθαρά κέρδη έπειτα από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας έφτασαν τα 7,46 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 135,28%.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα καθαρά κέρδη τριμήνου ξεπέρασαν κατά πολύ τα κέρδη ολόκληρης της περυσινής χρήσης 2011-2012, που είχαν διαμορφωθεί στα 2,82 εκατ. ευρώ.

 

Η άνοδος όλων των βασικών οικονομικών μεγεθών αποδίδεται στις καλές επιδόσεις της θυγατρικής της ΕΒΖ στη Σερβία, όπου δραστηριοποιείται με δύο ζαχαρουργεία.

 

Η προθεσμία

 

Μέχρι τις 28 Δεκεμβρίου θα μπορούν οι παραγωγοί τεύτλων να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους, για μια πενταετία, στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

 

Σύμφωνα με την προκήρυξη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, η δράση 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές Ενισχύσεις» του Π.Α.Α. 2007-2013, θα έχει προϋπολογισμό 12 εκατ. ευρώ και η πρώτη χρονιά εφαρμογής της θα δώσει στον παραγωγό 32 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή περίπου 5,3 ευρώ τον τόνο.

Το συγκεκριμένο ποσό προκύπτει με βάση τις εκτάσεις που καλλιεργήθηκαν την περίοδο του 2012. Όσον αφορά στην ενίσχυση για τις επόμενες χρονιές ισχύος του προγράμματος, αυτή θα εξαρτηθεί από τα συνολικά στρέμματα, τα οποία θα καλλιεργηθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι-υποψήφιοι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας είτε στις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας των οικείων Αιρετών Περιφερειών, κατά περίπτωση, είτε στα κατά τόπους Εργοστάσια και Γεωπονικά Γραφεία Τομέων της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε. Οι αιτούντες, μετά την κατάθεση της αίτησης ενίσχυσης, λαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο από το μηχανογραφικό σύστημα που υποστηρίζει την εφαρμογή της Δράσης.

 

Η δράση εφαρμόζεται στις τευτλοπαραγωγικές περιοχές της χώρας και επιλέξιμα είναι αγροτεμάχια που (αθροιστικά):

 

● Είναι δηλωμένα στην Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) έτους 2012 του υποψηφίου.
● Καλλιεργούνται με σακχαρότευτλο (καλλιεργητική περίοδος 2012) με βάση το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΣΟΔ) κατά το Πρότυπο AGRO 2.
● Έχουν ελάχιστο μέγεθος 0,5 στρέμματα.
● Κατέχονται νόμιμα.
Δεν είναι επιλέξιμα για ένταξη και πληρωμή, τα αγροτεμάχια που είναι ενταγμένα στο Μέτρο της δάσωσης γεωργικών γαιών ή σε άλλη γεωργοπεριβαλλοντική Δράση του Μέτρου 214 του ΠΑΑ (νιτρορύπανση, βιολογικά κ.λπ.), καθώς και τα συνιδιόκτητα.


Δικαιούχοι των ενισχύσεων μπορούν να κριθούν αγρότες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν τα ακόλουθα κριτήρια:

 

● Είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).
● Έχουν υποβάλλει Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης (ΑΕΕ) έτους 2012.
● Έχουν υπογράψει σύμβαση με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης (ΕΒΖ) Α.Ε.

 

Οι τιμές

 

Αυξημένες έως 51% σε σύγκριση με πέρυσι θα είναι οι τιμές τεύτλων ανά τόνο, της καλλιεργητικής περιόδου 2013, που εγκρίθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες από τη διοίκηση της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης, κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της.

 

Για την απόφαση του Δ.Σ. επικράτησε η λογική της ενίσχυσης των μεσαίων pol (11 έως 16) που αποτελούν και περίπου το 98% της συνολικής παραγωγής των τεύτλων στην Ελλάδα. Για το υπόλοιπο 2% (pol κάτω του 11 και pol άνω του 16) δεν προβλέπεται καμία αύξηση.

 

Συγκεκριμένα, με ζαχαρικό τίτλο 11, η τιμή του 2013 διαμορφώνεται στα 24,37 ευρώ τον τόνο από 16,08 που ίσχυε πέρυσι (αύξηση 51%, για ζαχαρικό τίτλο 12 στα 27,62 ευρώ τον τόνο από 24,58 (αύξηση 12%), για ζαχαρικό τίτλο 13 στα 34 ευρώ τον τόνο από 29,5 (αύξηση 15%), για ζαχαρικό τίτλο 14 38,11 ευρώ τον τόνο (αύξηση 10%), για ζαχαρικό τίτλο 15 39,41 ευρώ τον τόνο από 38,74 (αύξηση 2%) και για ζαχαρικό τίτλο 16 42,28 ευρώ τον τόνο από 42,14 (αύξηση 0,5%).

 

Όσον αφορά στα μεταφορικά προβλέπεται σταδιακή αύξηση ανά ζώνη (χιλιομετρική απόσταση από τα κέντρα παραλαβής), η οποία κατά μέσο όρο ανέρχεται σε 1,1 ευρώ ανά τόνο.

 

 

Θέματα της ίδιας ενότητας
12.07.2018 15:43

Διεθνής διάκριση για την εζα Alcohol Free
Υπό την αιγίδα του οικονομικού περιοδικού The Βusiness Review.

11.30.2018 14:20

Προϊόν ΠΟΠ/ΠΓΕ πλέον η αγκινάρα Ιρίων
Αποτελεί το 107ο κατά σειρά καταχωρισμένο Ελληνικό Προϊόν στο Ευρωπαϊκό Μητρώο των ΠΟΠ/ΠΓΕ

11.30.2018 14:13

Παράταση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου για την παράδοση της κορινθιακής σταφίδας
Μετά από αίτημα των ίδιων των παραγωγών.

Λ.ΣΥΓΓΡΟΥ 35, ΤΚ:11743, ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ 210-9249571/2, FAX:210-9249573
<